ÇOMÜ’den Öğretim Üyesi Alım İlanı

15 Ekim 2008

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada üniversiteye öğretim üyesi alınacağı bildirildi.

Üniversitemize öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentler Rektörlüğe, Yardımcı Doçentlerin ise ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartlan taşımaları gerekmektedir.

1.2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23. 25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için altı, Doçent kadroları için dört nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.

4. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli sureti ile anabilim daimi belirtir dilekçe, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgeleri ile aynca Üniversitemiz Yardımcı Doçent Kadrolarına ilk Atama Başvuru Formu’nu da ekleyerek (www.comu.edu.tr) başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

6. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

7. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

Görselleri büyütmek için üzerine tıklamanız gerekmektedir.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir