DENİZLER TERKEDİLMİŞ AV ARAÇLARINDAN TEMİZLENİYOR!

Şebnem Göksel
20/12/2016
20 Aralık 2016

GIda, Tarım ve Hayvan Bakanlığınca; su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek biyolojik ve ekonomik kayıplarının azaltılması, avcılık için tehlikeli alanların belirlenerek balıkçıların bilgilendirilmesi, belirlenecek lokasyonlarda terk edilen av araçlarının temizlenmesi amacıyla, 2014 yılında Ülkemizde ilk defa tamamı kamu kaynağı kullanılarak “Denizlerin Terk edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi” uygulamaya konuldu.
1
Proje kapsamında bu güne kadar İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Mersin, Hatay, Adana, Muğla, Sinop, Konya ve Isparta illerinde yaklaşık 7 bin dekar alan tarandı, 135 bin m² muhtelif cins ağ ve 1685 adet balık sepeti ile pinter su kaynaklarımızdan çıkarıldı. Böylece, sucul çevre korunarak su ürünleri stoklarının zarar görmesinin önüne geçildi, gelecek nesillere ve ekonomiye kazandırıldı. Projenin karadaki etkisinin artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla 11 eğitim ve çalışma toplantısı, 9 tanıtım programı ve 4 sergi düzenlendi. Bu faaliyetlerde 530 afiş, 4000 el broşürü, 36 adet büyük pankart, 4500 adet çeşitli basılı materyal kullanıldı.

Bozcaada ve Gökçeada’da Uygulanıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında başlatılan “Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi” kapsamında Çanakkale’de Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri çevresinde “Hayalet Ağ” diye tabir edilen denizlerde terkedilmiş av araçlarının temizliği yapılıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “ Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerle denizlere terk edilmiş ağların ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan projede tespit çalışmalarının ardından terkedilmiş ağlar denizlerimizden çıkarılmaya başlandı. Hayalet ağlar, denizlerimizde çevreye ve balıkçılığa zarar veren “Hayalet Avcılık” olarak da bilinen pasif avlanmaya su altında kaldığı müddetçe devam etmektedir. Terk edilmiş olan bu av araçlarının ortamdan temizlenmesi bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunacaktır. Bu yıl içerisinde, balıkçılar ile kayıp av araçları hakkında yüz yüze görüşme yapılarak kayıp av araçlarının kesin yerleri ve miktarlarının tespit edilmesi, yeri ve miktarı tespit edilen av araçlarının çıkarılması, çıkarılan av araçlarının imhası veya değerlendirilmesi, proje görsellerinin balıkçıların ve kamuoyunun bilgisine sunulması, kamuoyunda farkındalık yaratılması faaliyetlerine devam edilecek olup; ayrıca hem yurt içinde hem de yurtdışında proje tecrübelerinin paylaşımı hedeflenmektedir. Daha sonra yapılacak kayıp av araçları temizleme çalışmaları, av araçlarının nerede ve ne zaman kaybedildiği ile av araçlarının özelliklerine ilişkin kayıt altına alınan bilgilere göre planlanacaktır. Projenin hedefine ulaşması öncelikle balıkçıların konuya duyarlı olmasına bağlı olacaktır. Su kaynaklarımızın sınırsız olmadığı ve korunması gerektiğini balıkçılarımız bildiğinden, bu kaynaklardaki su ürünlerini gelecekte avlayabilmek ve yeni nesillere aktarabilmek için av aracı kayıplarını en aza indirmeleri, riskli alanlarda av aracı kullanmamaları, av aracı çatışmalarını en aza indirmeleri, kendi aralarındaki diyaloğu artırmaları, kullanımı yasak olan av araçlarını kullanmamaları ve kayıp av araçlarını agimkayboldu@tarim.gov.tr e-posta adresine bildirmeleri projenin amacına ulaşmasında en önemli etmen olacaktır” denildi.
2
Ayrıca proje kapsamında 0-40 metre aralığındaki derinliklerde dalma yöntemiyle terk edilmiş av araçlarının tespiti, fotoğraf ve video çekimleri, markalanması ve çıkarılması, satha getirilmesi, nakledilmesi, sergilenmesi ve bertaraf işlemleri gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarda ise Sivil Toplum Kuruluşları ve Tüzel Kişiliklerin katkısının alınması hedefleniyor.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir