“Deprem ve Çanakkale” Konulu Panel Düzenlendi

08 Mart 2013

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi’nin Deprem Haftası nedeniyle düzenlediği “Deprem ve Çanakkale” konulu panel Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Panele Çanakkale Vali Vekili Cemal Yıldızer, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Başsavcı Salih Çokal, Rektör Prof. Dr. Sedat Laçiner’in yanı sıra çok sayıda kurum kuruluş temsilcisi, üniversite yöneticisi akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarını sırasıyla Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Caner, Rektör Prof. Dr. Sedat Laçiner, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Vali Vekili Cemal Yıldızer gerçekleştirdiler.

Dekan Prof. Dr. Cengiz Caner, Türkiye’nin jeolojik, topografik ve iklim özellikleri nedeniyle doğal afetleri sıklıkla yaşamakta olduğunu söyleyerek, doğal afetler içerisinde bilinmezliği ve yıkıcı etkisi ile depremlerin beklenmedik ölçüde zararlar verdiğini dile getirdi. Türkiye’nin yeryüzünün en aktif fay zonları içerisinde yer aldığına vurgu yapan Caner, Türkiye’nin her zaman büyük deprem olma riskine sahip bir ülke olduğunu ifade ederek, “Depremi ortadan kaldırmanın imkânsızlığı, bizlere deprem etkilerini, hasar ve kayıpları azaltmayı gerekli kılmaktadır. Deprem gibi doğal afetler, ağır can kayıplarının yanında önemli ekonomik kayıplara da yol açmaktadır. Ayrıca depremin halkımız üzerinde ağır bir korku ve psikolojik sıkıntı yarattığı bir gerçektir. Depremler nedeniyle oluşan can ve mal kayıplarının azaltılması deprem öncesi alınacak çeşitli önemlerle mümkündür. Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de yaşayanların bilinçli olması ve bu bilincin geliştirilmesi için etkinliklerin değişik platformlarda gerçekleşmesi gerekmektedir” dedi.

“Üniversiteler Toplumda Deprem Bilinci Oluşturmakta En Önemli Kurumlar”
Prof. Dr. Sedat Laçiner ise ÇOMÜ’de geçen yıl da deprem konulu bir panel gerçekleştirildiğini, bu bağlamda bu panellerin farkındalık yaratma konusunda çok önemli olduğunu söyleyerek, “Bizler başımıza felaketler gelmeden bir şeyleri öğrenmiyoruz. Örneğin 1999 İzmit depreminden sonra binaların yapımında değişiklikler oldu. Hâlbuki İzmit depreminden öncede Türkiye’nin depremle ilgili tarihine bakıldığında çok sayıda büyük deprem yaşandığını görüyoruz. Bu bağlamda Türkiye’de en önemli şey bir deprem bilinci oluşturmak. Bu bilinci de en iyi yapacak kurumların başından ise üniversiteler geliyor. Üniversiteler depremi konuşacak ki bu bilinç oluşsun” dedi.

Laçiner depremle ilgili üç ana başlığın çok önemli olduğunu vurgulayarak bu başlıkları şöyle sıraladı: “Türkiye’de deprem bilinci oluşturulmalı; depremle ilgili öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler konuşulmalı; toplum psikolojisi hazırlanmalı”.

“Deprem Bir Gerçek Ama Bir Kader Değil”
Deprem ve Çanakkale kavramlarının birbirlerinden ayrılmayacak kavramlar olduğunu belirten Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale’nin iki fay hattı ile çevrili 1. derece deprem bölgesi olduğunun altını çizdi. Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ciddi çalışmaları ile Çanakkale’nin birinci derece deprem bölgesi içerisine alındığını ifade ederek belediye olarak şehrin tüm zemin etütlerini yaptırdıklarını söyledi. Türkiye’de yapıları müteahhitlerin yaptığını, batıda ise mühendis, mimarların yaptığını dile getiren Gökhan, bu düşünce şeklini eleştirerek depremin bir kader olmadığını ve çaresinin insanların elinde olduğunu vurguladı.

“Afet Konusunda Eğitimli Nesiller Yetiştirmeliyiz”
Vali Vekili Cemal Yıldızer, Türkiye’nin birçok şehrinin başta deprem olmak üzere afetlerin oluşturduğu büyük risklerin tehdidi altında bulunduğunu dile getirerek, en büyük kayıpların afetlerin göz ardı edilmesinden kaynaklı yaşandığını belirtti. Yıldızer sözlerini şöyle sürdürdü: “Afetlerin oluşumuna engel olmanın mümkün olmasa bile afetlerin neden olabileceği zararları azaltmanın, hatta bazılarını ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu gördük. Bu zararları azaltmak için daha bilinçli ve daha kararlıyız. Tek bir insanımızın bu afetlerden zarar görmesini istemiyoruz. Yeni afet yönetim modelimiz hazırlıklı olma, zararları azaltma, müdahale, iyileştirme evrelerini kapsıyor ve bunlar üzerine çalışmaya devam ediliyor. Afet bilincini topluma kazandırmak ve afet konusunda eğitimli nesiller yetiştirmek için valilik olarak çalışmaya devam ediyoruz.”

“Yarın Deprem Olacak Gibi Yaşamak Gerek”
Dr. Mustafa Nurlu yaptığı sunumda Dünyada doğal afetlerin ve acil durumların yarattığı etkiyi sayılarla belirterek Türkiye’nin bütün illerinden ilçelerine kadar doğal afetlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yarın deprem olacak gibi yaşamak gerektiğini vurgulayan Nurlu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin nasıl çalıştığını anlattı.

Prof. Dr. Süha Özden, yerküre ve yer kabuğu hakkında bilgi vererek başladığı sunumunda, “Aktif fay nedir?; Aktif faylar nasıl belirlenir?; Bütün faylar aktif midir?; Biga yarımadası ve Çanakkale’nin aktif fayları nelerdir? sorularına cevaplar vererek, 8 Ocak’ta gerçekleşen depremin ne ifade ettiği ve olası bir depreme nasıl hazırlanılması gerektiğinden bahsetti.

Afetlerle Mücadelede En Etkili Yol Eğitim
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Doğan Kalafat ise afetlerle mücadele etmenin en etkili yolunun eğitim ve depreme dayanıklı binalarda oturmak olduğunu vurgulayarak deprem bilinci oluşturmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Panelin ikinci oturumunda ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhun Köksal, Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal, Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Serdar Topal, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Erdoğan Çabuk, Çanakkale Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden Cem Demir yer aldılar. Panel, katılımcılara hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.

[comu.edu.tr]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir