Doktorlar, Balcı İçin Yarın Toplanıyor!

19 Mayıs 2015

Çanakkale Tabip Odası tarafından Çanakkale Kara Savaşları’nın 100. yılı dolayısıyla 25 Nisan’da organize edilen, Avustralya ve Yeni Zelanda Tabipler Birlikleri başkanları ile Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Beyazıt İlhan’ın da katıldığı “Hekimler Barış İçin Bir Arada” panelinde görüş belirten Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) görevli Araştırma Görevlisi Dr. Çağdaş Balcı hakkında “sözlü ve ideolojik propaganda” yaptığı gerekçesi ile Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından açılan soruşturmaya tepkiler sürüyor.

Çanakkale Tabip Odası, Dr. Çağdaş Balcı’ya destek vermek ve soruşturmaya tepki göstermek amacıyla 20 Mayıs Çarşamba günü saat 12.30’da Terzioğlu Kampusu girişinde açıklama yapacak. Çanakkale Tabip Odası yöneticileri, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta basın toplantısı düzenlemişlerdi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Sefa Dereköy, Dr. Çağdaş Balcı hakkındaki soruşturmayı derhal geri çekiniz!
Sayın Sefa Bey, değerli meslektaşımız, 25 Nisan 2015 tarihinde Çanakkale Tabip Odamızın ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası katılımlı, konusu barış olan bir toplantıdan bir soruşturma konusu bulmanız, bundan sonraki süreçte yöneticisi olduğunuz Tıp Fakültesine “sefa” getiremeyeceğiniz konusunda bizleri şimdiden kaygılandırdı.
Barış (peace) evrensel bir kavramdır. Toplumsal barış ise her düşünceden insanların ve halkların bir arada yaşaması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Her türlü bilimsel, akademik, sosyal içerikli toplantıda katılımcılar özgürce düşüncelerini ifade etme hakkına sahiptir. Nitekim bu toplantılar böylesi düşünce tartışmalarına zemin oluşturmak için de düzenlenir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’nın biricik Araştırma Görevlisi Dr. Çağdaş Balcı da anılan bu toplantıya katılmış ve düşüncelerini ifade etmiştir. Çanakkale’de Tabip Odası üyesi meslektaşımız özgürlüklerin ve barışın kentinde “Gelibolu Kara Savaşlarının 100. Yılında Hekimler Barış İçin Bir Araya Geliyor” başlıklı toplantıda görüşlerini ifade edemeyecek de nerede edecek?
Tıp Fakültesi hekim yetiştirir. Hekimlik biyolojik, psikolojik ve sosyal yaklaşım gerektiren kutsal bir meslektir. Hekimlik sosyolojiden, felsefeden, siyasetten ve tarihten beslenir. Dr. Çağdaş Balcı entelektüel bilgi birikimi yanında mesleki pratiğinde, halkın ve hastaların hizmetinde örnek bir insandır.
Dekanlık makamı, akademisyen ve hekim olarak temel insan haklarının başında gelen ve entelektüel özgürlüklerin en geneli ve kucaklayıcısı olan düşünce özgürlüğüne ilişkin normları ihlal edemez, etmemelidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ifade edildiği gibi “hassas ve tartışmalı konularda da fikir beyan etmek ifade özgürlüğünün temel unsurlarından biridir.“ Tarihte yaşanan olayların nitelendirilmesinde devletin “resmi” görüşünden farklı düşünmeyi ve düşündüğünü ifade ederek tartışmayı yasaklamaya çalışmak açıkça ifade özgürlüğünü yok saymaktır.
Tarihteki olayların nitelendirilmesi Tıp Fakültesi Dekanına ait bir ayrıcalık değildir. Kendisinden farklı düşünenleri cezalandırma yetkisi hiçbir hukuk normunda yoktur. Dekanın görevi özgürce tartışma ortamına katkı sunmaktır. Bu nedenle Sayın Sefa Dereköy, bir kez daha tekrarlıyoruz ki soruşturma açılması yönündeki kararınızı geri alınız ve soruşturmayı ortadan kaldırınız.
Sayın Sefa Dereköy, meslektaşımız Dr. Çağdaş Balcı yalnız değildir. Çağdaş Balcı’nın arkasında tüm hekimlerin örgütlü gücü Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Emekçileri Sendikası, asistanların örgütlü gücü ve yoğun bakımda, polikliniklerde tedavi ettiği, hizmet verdiği binlerce hastası vardır. Yani Çağdaş Balcı’nın arkasında halk vardır.
Peki, soruyoruz size Sayın Sefa Dereköy; sizin arkanızda kim ya da kimler var?”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir