Dünya Gıda Günü, Ticaret Borsasında Kutlandı

17 Ekim 2017

Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her yıl 16 Ekim’de bir tema belirlenerek kutlanan Dünya Gıda Günü’nün bu yılki konusu, “Göçün geleceğini değiştirin. Gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın” başlığıyla belirlendi. Bu tema kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ticaret Borsası işbirliğinde saat 14:30’da Ticaret Borsası Konferans Salonunda Dünya Gıda Günü Etkinliği düzenlendi.

Dünya Gıda Günü Programına Vali Yrd. ve Lâpseki Kaymakamı Tahir Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erdem Karadağ, Şube müdürleri, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Alper Dardeniz ve öğretim üyeleri, Defterdar Alpay Ekici,  İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Bilim Sanayi İl Müd. Hacı Bekir Tuncer, İl Sağlık Müdürlüğünden Ümmühan Kahyaoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK İl Koodinatörü Cem Akşit, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, TARKOOP Başkanı Mehmet Özkurnaz, Damızlık Koyun-Keçi Yet.Birlik Başkanı Ferhan Savran, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı S.Kaya Üzen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Salamon Halyo ve Gökhan Uysal,  Meclis Başkanı Abdullah Deniz, Meclis Başkan Yardımcısı İzzet Arıcı, Meclis Üyeleri Melih Gündoğdu, Sinan Erdoğan, Yaşar Çetin ve borsa üyeleri, kooperatif başkanları, danışmanlık firmaları katılım sağladı.

“İthal eden değil ihraç eden bir ülke olmak zorundayız”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Açılış Konuşmalarında Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı S.Kaya Üzen söz aldı. Başkan Kaya Üzen konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler rakamlarına göre günümüzde 244 milyon kişi uluslararasında, 763 milyon kişi ise kendi ülkeleri içerisinde yaşadığı toprakları terk ederek kırsaldan kentlere göçüyor. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda ‘2030 yılında Sıfır Açlık’ küresel hedefine, gıdaya erişim güvencesi, tarım, kırsal kalkınma ve göç arasındaki bağlantıları ele almadan ulaşabilmenin mümkün olmadığı görünüyor.
TUİK’ten aldığımız verilere göre tarım alanları 2001 yılında 26,4 milyon hektar iken 2016 yılında 23,7 milyon hektara geriledi. Yılda ortalama 180 bin hektar kayıpla 15 yılda toplam 2,7 milyon hektar (yaklaşık iki İstanbul büyüklüğünde) azalma olduğu görülüyor. Tarım alanlarındaki azalma tarımsal istihdamda da azalmayı tetikliyor. 2002 yılında tarımsal istihdam 7,46 milyon kişi iken, 2016 yılı nisan ayında yüzde 28 azalış ile 5,35 milyon kişiye geriledi.
Bu durum, artan nüfus ile birlikte gelecekte gıda güvencesinde ciddi bir sorun olabileceğine işaret ediyor. Çünkü, Türkiye nüfusunun 2020 yılında 82 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Bu, 2015’ten 2020 yılına kadar 5 milyonluk bir nüfus artışına denk geliyor. Yalnızca tahıl üretimi dikkate alındığında bile üretimin 1 milyon ton artması gerektiği görülüyor. Eğer verimlilik artışı sağlanamazsa yaklaşık 400 bin hektar (yaklaşık 535 bin futbol sahası büyüklüğünde) tarım alanına daha ihtiyaç duyulacak. Net bir şekilde ifade etmek gerekirse tarım topraklarımızı kesinlikle korumamız gerekiyor.
Bugün başta 78 milyona ulaşan nüfusumuza, her yıl ülkemizi ziyaret eden milyonlarca turistimize ve içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşayan 1,5 milyar insana doğrudan gıda ve içecek arz edilmektedir. Potansiyelimiz dikkate alındığında; dünya gıda ihracatında gerileyen değil ilerleyen, tarım ürünlerini ithal eden değil ihraç eden bir ülke olmak zorunda olduğumuz da görülmelidir. O nedenle de, özellikle, tarımsal hammaddeyi işleyerek soframıza getiren gıda sanayi için sürdürülebilir kırsal kalkınma, iklim değişikliğine uyum ve dayanıklı kırsal geçim kaynaklarına yatırım elzemdir.”

Dünya bir yandan açlığın önüne geçmeye çalışırken maalesef diğer yandan amaç dışı tahsislerle tarım alanlarında azalmalar olduğuna dikkat çeken Üzen; kırsaldan kente göçün azaltılması ve tersine göç hareketinin başlaması için kırsal kalkınma projelerini ve yatırımların artırılması gerektiği ve aile çiftçiliğinin korunması ve kırsal nüfus yaşam standartlarının artması için düzenlemeler yapılması gerektiğine de vurgu yaptı.

Başkan Üzen ayrıca Kırsal ve bölgesel kalkınmanın tarım ve gıda üzerinden başarılmasının en stratejik adımlarından bir tanesinin gıda güvenliğinin sağlanması olduğuna dikkat çekti.

“Kırsal kalkınmaya yatırım yapın”

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erdem Karadağ ise tüm tarım paydaşlarının Dünya Gıda gününü tebrik ederek sözlerine başladı. Karadağ sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Sadece 2015 yılında Çanakkale ilimizde toplamda yani hem teşvik hem primler hem de kırsal alandaki desteklemelerin toplamına baktığımız zaman 110 milyon tl’lik bir destekleme yapmışız bakanlık olarak sıcak para girişi yapılmış. Bu kredi falan değil sadece hibe desteği yani üreticimizin ürettiği üründen almış olduğu desteklemeler yine sanayicimizin veya üreticimizin yapmış olduğu işte ekonomik yatırımlardan dolayı almış olduğu desteklemeler 110 milyon aynı şekilde 2016 yılında 122 milyon tl lik bir destekleme yapmışız yine Çanakkale ilinde son 14-15 yıla baktığımız zaman da toplamda 1 milyar 200 milyon tllik Çanakkale iline bir destekleme yapıldığını görüyoruz bu da tam bu slogana uygun olarak kırsal kalkınmaya yatırım yapın tam bu slogana uygun bir politika güttüğümüzün açık bir ifadesidir.”

Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürü Karadağ konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu gıda günü ile beraber gıda sorunlarının her aşamasını görerek, bütün dünyada gıda sorunlarını masaya yatırmak bunlarla ilgili çözüm önerileri getirmek ve bunları rapor haline dönüştürmek aynı zamanda bu raporuda sahada uygulanabilir hale getirmek için böyle bir güne ihtiyaç olduğu vurgulanmakta aynı zamanda açlığa bir çözüm bulmak ki çok önemli bir konu açlığa bir çözüm bulmayı amaçlamaktayız.
Biliyorsunuz dünyanın bir kısmı obezite yani ne yapacağını bilmiyor gıda ile ilgili ne yapacağını bilmiyor diğer taraftanda müthiş bir açlık var. Şöyle bir baktığımız zaman dünyada 800 milyon insanın gece yatağına aç olarak girdiğini görüyoruz hatta 850 milyon civarı gece yatağına aç olarak giriyor ve yılda 36 milyon insan açlıktan veya yeterli beslenememe yüzünden hayatını kaybediyor. Aynı şekilde 6 milyon çocuk yine yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmiş oluyor ama öte taraftan baktığımız zaman dünyada öyle bir israf var ki. Bu açlık işsizlik birtakım sorunlar göçleri de beraberinde getiriyor. Şöyle ki baktığınız zaman 240 milyon insan bir ülkeden farklı bir ülkeye transfer oluyor yani daha doğrusu gitmek zorunda kalıyor niye daha iyi bir iş bulabilmek veya açlığını giderebilmek gıdaya ulaşabilmek için sosyal yaşantısını biraz daha yükseltebilmek için 240 milyon insan her yıl başka bir ülkeye gidiyor ayni şekilde kendi ülkesi içerisinde 750 milyon civarında bir insanda kendi ülkesi içerisinde aynı sebeplerden dolayı yer değişikliği yapıyor ve bu göçler neticesinde göç yapılan yerlerde gerçekten büyük bir sosyal bunalım buna bağlı olarak ta yine insanların yaşam standartlarını bulundukları gibi bulamama gibi bir sürü sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Dünyada 1 yılda tam 4 milyar ton gıda üretimi yapılmakta ve üretilen bu gıdanın üçte biri 1 milyar 300 milyon tonu israf edilmekte 3te ikisi kullanılmakta üçte biri israf edilmekte. Peki 1 yılda aç olan 800 milyon insanın gıda ihtiyacı nedir bu israf edilen gıdanın dörtte biri kadar yani 350 milyon ton gıda 800 milyon insanın 1 yıllık gıda ihtiyacını karşılayacak durumda veya tersinden düşünürsek her insan israf etmiş olduğu gıdanın miktarını 3te bire düşürürse yani üçte bir daha az israf ederse dünyadaki aç insanlar karnını doyurmuş olacak bu kadar büyük bir israfla karşı karşıyayız Hatta bir araştırmaya göre Avrupa birliği ve ABD’de gıda israfı kişi başına yıllık 100 kg olarak hesaplanmış bir kişi ortalama olarak yılda 100 kg gıda israfı yapıyor. Çok büyük bir israf hem milli ekonomiye hem israf edilen bu çöpe atılan her türlü gıdanın çevreye o kadar büyük zararı var ki. Karbondioksitten çeşitli gazların salınımına kadar her türlü zararı var. Ülke olarak gıda israfını azaltmak için çeşitli eğitimler sunumlar buna benzer bazı etkinlikler yapılarak algı operasyonu yapılması lazım, bilinçlendirilmesi lazım.
2013 yılında Bakanlığımızın ve TMO’nun yapmış olduğu bir proje vardı ekmek israfıyla ilgili birtakım çalışmalar yapıldı. 2013 yılındaki rakamlara baktığımız zaman günde Türkiye’de 6 milyon ekmeğin israf edildiği tespit edildi. Bir günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor ve o yıl yapılan çeşitli çalışmalarla 2014 ve 2015 yıllarında ekmek israfı 4 milyon 900 binlere yani 1 milyon 100 bin daha azaldığını gördük. Buda demektir ki iyi bir eğitim iyi bir algı operasyonu insanları bilinçlendirmek bazı kötü gidişatın önüne geçebiliyor anlamına geliyor.
Sonuç olarak insan sağlığı çok önemli hasta olmadan koruyucu hekimlik dediğimiz bir olay var. Bunlara ulaşabilmemiz için mutlaka güvenilir gıdaya ulaşmamız üretmemiz ve tüketmemiz gerekiyor.”

Müdür Karadağ sözlerine son verirken, “Geleceğe daha sağlıklı nesiller yetiştirmemiz ve tüketim aşamasında israf yapmamak için farkındalık yaratmak adına düzenlemiş olduğumuz toplantımıza katılım yapan herkese çok teşekkür ediyorum.
Son olarak, kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemeleri ile ilgili Bakanlığımızın 2017 programı 13 eylülde açıklandı 11 aralıkta son bulacak. Yani 90 günlük bir müracaat süreniz var. Biz İl Müdürlüğü olarak bütün ilçelerimizde bu konuyla ilgili detaylı bilgi detaylı sunular yapıyoruz. Geçen yıl 16 tane kırsal kalkınma yatırımlarıyla ilgili projemiz vardı inşallah bu yıl bu hedefi 100’e çıkardık. Sizlerden de katkılarınızı bekliyoruz”
dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Bakanlıkça hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi. Ardından Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım tarafından, Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları 12. Etap tebliği kapsamında Ekonomik Yatırım Konuları, Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırım konuları ve başvuru şartlarının ayrıntılı olarak anlatıldığı bir sunum yapıldı.

Daha sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK İl Koodinatörü Cem Akşit tarafından IPARD programı ve program kapsamında uygulanan projelere ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Vali Yrd. V. ve Lâpseki Kaymakamı Tahir Şahin tüm tarım paydaşlarının Gıda gününü kutlayarak böyle güzel bir organizasyon düzenlendiği için Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ticaret Borsası’na teşekkür etti.

Vali Şahin Gıda israfının önemine dikkat çekerek Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğünce oluşturulacak protokol kapsamında gıda israfının önlenmesi çalışmaları kapsamında ilköğretimde okuyan öğrenciler için bir eğitim programı oluşturulmasının önemine değindi.

Program aşure ikramı ile sona erdi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir