Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’na Destek

20 Mart 2013

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı S. Kaya Üzen, TMO Bandırma Şube Müdürü Ünver Kayran ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Akkuş kampanyaya destek için bir araya geldi.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı S. Kaya Üzen yaptığı basın bildirisinde; “Ülkemizdeki insanların beslenme alışkanlığı ve sosyo-ekonomik yapısı, ekmeğin beslenmemizdeki önemini daha da arttırmakta ve bununla birlikte milletimizin, bu beslenmedeki öneminin ötesinde ekmeğe önem verilmekte; onu kutsal değerlerinden biri olarak görmektedir” dedi.

Üzen; “Ülkemizin son dönemde gıda açısından yeterli bir ülke olması ve üretiminin önemli bir kısmını ihracata yönlendirmesi, bizlerin ürün israfı konusunda hassas ve itinalı olmamız sonucunu doğurduğunu, özellikle ağır işçilikle üretilen ürünlerin tüketiminde ve israfında çok dikkatli olunması gerektiği ve ayrıca ülkemizde özel sektör kuruluşlarının ekmeğin ikincil kullanım alanları ve yeniden değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmaları gerekiyor. Konunun önemi hakkında herkesin bilinçlendirilmesi ile israfın büyük oranda azalacağı ve bu bilinçlendirmenin ekmek tüketiminin talebe göre planlanması, toplu tüketim yerleri olan yerlerde ekmek israfını önleme tedbirlerinin alınıp-uygulanması, evlerde de ihtiyaçtan fazla ekmek alınmaması, uygun şartlarda saklanması ve mutlaka tüketilmesi ile olacağı düşüncesindeyiz” dedi. TMO Bandırma Şube Müdürü Ünver Kayran ise; ” Genel Müdürlüğümüz bütün ülkeyi kapsayan bir kamuoyu araştırması yaparak Türkiye’deki ekmek israfının yüksek boyutlara ulaştığını tespit etmiş ve bu sonuçtan hareketle israfın önlenmesine ilişkin toplumsal bir duyarlılık ve farkındalık yaratılmasına öncülük etme gereği hissederek “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” adı altında bir etkinlik başlatmaya karar vermiştir. Bizler de bu konuda herkesin gereken hassasiyeti ve duyarlılığı göstermelerini önemle rica ediyorum” dedi.

[Medya Hedef]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir