Emzirme Haftasında Bebeklere İlk Altı Ay Sadece Anne Sütü Uyarısı

02 Ekim 2013

Çanakkale İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden ‘1-7 Ekim Emzirme Haftası’ dolayısıyla yapılan açıklamada anne sütünün önemine dikkat çekilerek, bebeklerin doğar doğmaz ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesinin sağlanması gerektiği belirtildi:

Toplumu ve onu oluşturan bireylerin, sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında, mutlu, huzurlu ve güvence altında varlığını sürdürebilmesinde yeterli ve dengeli beslenme en temel koşullardan biridir.
Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımıza karşı yerine getirmemiz gereken birçok sorumluluğumuz vardır. Bu sorumlulukların başında geleni ise, her şeyden önce çocuğun bedenen ve ruhen sağlıklı olarak topluma katılmasının sağlanmasıdır. Yaşama sağlıklı bir başlangıç yapılabilmesi ve bebeklerin sağlıklı büyüyüp gelişebilmeleri için en ideal beslenme tipinin anne sütü olduğu bilinen bir gerçektir.
Anne sütü ile beslenmek her bebeğin, bebeğini emzirmek ise her annenin hakkıdır. Sağlıklı beslenmeye giden yolda atılması gereken ilk adım ANNE SÜTÜ ile beslenmenin desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Annelerin emzirme konusunda özgüvenlerinin sağlanması için, tüm sağlık personeli ve toplumun her kesiminden doğru bilgilendirilme ve destek görmelerine ihtiyaç vardır.
Bakanlığımız tarafından ülkemizde 1991 yılından beri anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi anlamında diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve yürütülen programa göre “bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesi” gerekmektedir.
Emzirme çocuklara yaşam için en iyi başlangıcı sağlar. Dünyada her sene bir milyondan fazla çocuğun anne sütü ile beslenemediği için ishal, solunum yolları ve diğer enfeksiyonlardan öldüğü bilinmektedir. Birçok çocuk anne sütü alamadığı için, bazı hastalıklara kolayca yakalanmaktadır. Dünyada anne sütünün yerini alabilecek hiçbir besin üretilememiştir. Emzirme ayrıca anne sağlığını da korumada yardımcı olmaktadır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin yeni sağlık projeleri, bebek ve çocuklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çocukların gelişen bedenlerinin ve zihinlerinin korunması, ülke gelişmişliğini gösteren en önemli kıstaslardan biridir.
Anne Sütü ile Beslenmenin Yararları
. Anne ? bebek bağının kurulmasına yardımcı olur.
. Oluşabilecek yeni gebeliğin gecikmesini sağlar.
. Annede yumurtalık ve meme kanseri gelişme riskini azaltır.
. Yapay beslenmeden daha ucuza mal olur.
. Bebeği hastalıklardan (özellikle ishal ve üst solunum yolu enfeksiyonları) korur. Alerji riskini azaltır.
. Son yapılan çalışmalar bebekken anne sütü ile beslenenlerin zeka düzeylerinin, mama ile beslenenlere göre 8-10 puan yüksek olduğunu göstermiştir.
Her yeni doğan bebek umuttur, emektir ve gelecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir