Erkek, Cemevleri ve Termik Santrallere Dikkat Çekti

14 Temmuz 2015

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, TBMM’deki çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Cemevlerinin resmi olarak ibadethane statüsüne erişmesi için yasa teklifi veren Erkek, ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a Çanakkale bölgesinde yapımı planlanan termik santralleri sordu.

Cemevleri İbadethane Olsun Yasa Teklifi

Erkek yasa teklifinin gerekçesinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 18. maddesindeki “Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır” hükmünü temel alan Erkek, benzer biçimde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 25 Kasım 1981 tarihinde kabul edilen “Din veya İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Kaldırılması Bildirisi”ne de atıf yaptı. Yasa teklifinde şu ifadelere yer verildi:
“Alevi yurttaşlarımızın inanç ve ibadetlerini yerine getirdiği Cemevlerinin bir ibadet yeri olarak tanınmaması; Anayasanın gerek 24. maddesine ve gerekse 90. maddesine aykırı olduğu gibi, iç hukukumuzun üstünde yer alan insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Cemevlerinin yasal statüsünün belirlenmesi yoluyla yaşanan sorunlarına çözüm getirilmesi ve mevzuatımızda yer alan ve içeriği muğlak olan ‘ibadethane’, ‘ibadet yeri’ ve ‘mabed’ ifadelerinden ‘Cami, Mescit, Cemevi, Kilise ve Sinagogların’ anlaşılması yoluyla muğlaklığın giderilmesi zarureti doğmuştur.
Mevzuatımızda bugüne kadar yapılan düzenlemelerde ‘ibadethane’, ‘ibadet yeri’ ve ‘mabed’ ifadeleri bir açıklık taşımadığı için Alevilerin ibadet yeri olan Cemevlerinin idare tarafından bu statünün dışında tutulduğu görülmektedir. Uygulamada doğan bu sorunun önüne geçebilmek amacıyla İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi hazırlanmıştır.
Hazırlanan yasa teklifi ile mevzuatımızda yer alan ‘ibadethane’, ‘ibadet yeri’ ve ‘mabed’ ifadelerinden; ‘Cami, Mescit, Cemevi, Kilise ve Sinagogların’ anlaşılması ve bu yolla kavram kargaşasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerde geçen ‘ibadethane’, ‘ibadet yeri’ ve ‘mabed’ ifadeleri, hazırlanan yasa teklifinin yasalaşmasından sonra, en geç 4 ay içinde ‘Cami, Mescit, Cemevi, Kilise ve Sinagoglar’ olarak değiştirerek, ülkemizin de onayladığı uluslararası sözleşmelerde yer alan ‘düşünce, vicdan ve din özgürlüğü’ hakkının yaşama geçirilmesi ve Alevilerin yıllardır uğradığı mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.”
Şimdi gözler, 7 Haziran seçimleri öncesi Cemevlerinin resmi olarak ibadethane olmasına yeşil ışık yakan MHP ve HDP’de. Zira bu üç parti istediği takdirde bu yasa teklifi kabul edilerek, Cemevleri yasal bir statüye kavuşabilir.”

Taner Yıldız’a Termik Santralleri Sordu

CHP’li Erkek ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a Çanakkale bölgesinde yapımı planlanan termik santralleri sordu. Soru önergesinde alternatif enerji yöntemlerine dikkat çekti:

Çanakkale ilimiz, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra verimli topraklarıyla da tüm dünyada tanınmaktadır. Ancak; son yıllarda Çanakkale, kendine has olmayan olumsuzlukla anılmaktadır. Her geçen yıl sayıları artan termik santraller, Çanakkale ilimizin çevresini ve geleceğini aşama aşama yok etmektedir. Çan ve Biga ilçelerinde mevcut santraller haricinde Lapseki’de ve Yenice’de de termik santrallerin yapılacak olması, bölgelerde yaşayan yurttaşlarımız tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Üstelik Lapseki’de yapılması planlanan santral 1/100 binlik çevre düzeni planında ormanlık alan olarak belirlenen ve birinci derecede deprem bölgesi olan yerdedir. Bandırma’ya kadar uzanan sahil bandında yapılan ve yapımı planlanan termik santrallerin, yılda milyonlarca ton kömür ve bir o kadar deniz suyu kullanacak olduğu düşünüldüğünde Çanakkale’nin geleceğinin ne derece risk altında olduğu ortadadır. Bu bağlamda:

1.Çanakkale’de yapılması planlanan termik santrallerin sayısı kaçtır? Bunlar hangi bölgelere yapılacaktır?
2.Yapılan termik santrallerden hangileri, hangi gerekçelerle Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinden muaf tutulmuştur?
3.Çanakkale’de yapılan ve yapılması düşünülen termik santrallerde ne kadarlık bir enerji üretimi gerçekleşecektir? Bu santraller yerine; güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak, enerji üretiminin için alternatif yöntemler Çanakkale özeli için değerlendirilmiş midir?
4.Lapseki’de 1/100 binlik planda orman olarak belirlenen ve deprem bölgesi olan yerde termik santral hukuken ve teknik olarak nasıl yapılacaktır?
5.Çanakkale’de yaşayan yurttaşlarımızın bu derece karşı çıktığı santrallerle ilgili, referandum gibi yollarla halkın görüşlerine neden başvurulmamıştır?”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir