GMKA 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını Yayınladı

19 Haziran 2012

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını yayınladı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak fizibilite çalışmalarının ve belirlenen öncelikler doğrultusunda kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını yayınladı.

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı için Ajans bütçesinden ayrılan toplam kaynak miktarı 200 bin TL, verilecek azami destek miktarının ise 50 bin TL olduğu açıklandı. GMKA’dan 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına yönelik yapılan açıklamada şunlara yer verildi; “Doğrudan Faaliyet Desteğine ilişkin uygun başvuru sahipleri; TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde (Balıkesir ve Çanakkale illeri) kayıtlı olan (veya merkezleri ya da yasal şubeleri bu iki ilden birinde bulunan) Valilikler, Kaymakamlıklar, İl, İlçe ve Bölge Müdürlükleri, Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Mahalli İdare Birlikleri), Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Federasyonlar, Sendikalar, Konfederasyonlar vb.), Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri, Birlikler ve Kooperatifler, Yukarıda Sayılan Kurum ve Kuruluşların Kurduğu veya Ortağı Olduğu İşletmelerdir. TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak fizibilite çalışmaları ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları destekleniyor. 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteğine yönelik faaliyet tekliflerinin; ‘Bölgenin kümelenme potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar, Doğal afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik araştırma çalışmaları, Bölgenin istihdam, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yapıların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite ve benzeri ön araştırmalar, Yenilenebilir enerji ve temiz üretim ile ilgili araştırma çalışmaları, Bölgenin yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik sosyo-ekonomik ve sektörel araştırma çalışmaları, Bölgenin öne çıkan sektörleri bazında stratejik planlama çalışmaları önceliklerden en az birinin kapsamına girmesi gerekmektedir.’ Faaliyet uygulama süresi 3 ay. Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında destek sağlanan faaliyetlerin uygulama süresi azami 3 aydır. 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği için son başvuru tarihi 30 Kasım 2012’dir. Başvuru sahiplerinin, faaliyet teklifi başvurularını http://pyb.gmka.org.tr adresinden erişilebilecekleri Çevrimiçi Başvuru Sistemi aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi “Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi” kapsamında verilmektedir.”

[Kaynak: canakkaleninrehberi.com]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir