GMKA 2012 Yılı İlk Kalkınma Kurulu Toplantısı Yapıldı

07 Eylül 2012

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği Kalkınma Kurulu toplantısında konuşan Genel Sekreter Mustafa Gündoğan, Kalkınma Kurulu üyelerinden Ajansa çalışmalarında yol göstermesini istedi ve ekledi: “Bölge vizyonuna ancak karşılıklı paylaşımla ulaşılacağız.”

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)’nın 2012 yılı ilk Kalkınma Kurulu toplantısı Edremit Güre’de yapıldı. Ajansın tam kadro katıldığı toplantıda Kalkınma Kurulu üyelerinin de çoğunluğu toplantıda yer aldı. Toplantı, aynı zamanda Kalkınma Bakanlığı’nın 10. Kalkınma Planı kapsamında yürüttüğü Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji çalışmalarına da ev sahipliği yaptı.

Öğleden önce Ajansın Kalkınma Kurulu çalışmaları ilk olarak Kalkınma Kurulu toplantısıyla başladı. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından açılış konuşmasını Kalkınma Kurulu Başkanı sıfatıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner yaptı.

Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Laçiner, Ajansın çalışmalarında hassasiyet gösterdiğini söyleyerek, Kalkınma Ajanslarının özellikle Güney Marmara ölçeğindeki bölgeler için önemli birer aktör olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Laçiner, Özellikle öğleden sonraki toplantıların önemine değinerek “Toplantıların bölgemiz için verimli geçmesini diliyorum” dedi.

Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Laçiner’in konuşmasından sonra kürsüye gelen Genel Sekreter Mustafa Gündoğan, “Ajansımız kuruluşu ile birlikte belirlenen Kalkınma Kurulumuz bugün 7. toplantısını gerçekleştirmektedir. Kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan kurulumuzun bugüne kadar yaptığı toplantılara katılım konusunda büyük duyarlılık göstererek, sürekli katılıma gayret eden üyelerimize teşekkürü borç biliyorum” şeklinde başladı.

Ajansımız, faaliyetleri konusunda kamuoyunu; internet, geleneksel basın, iletişim araçları, toplantılar, ziyaretler yoluyla her fırsatta bilgilendirmeye özen gösterdiklerini söyleyen Genel Sekreter Mustafa Gündoğan, “Vizyonu “Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara’nın; bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası olmak” olan ajansımız bu hedefine ancak karşılıklı paylaşımla ulaşacağına inanmaktadır” dedi.

Son Proje Teklif Çağrısında 62 projeye yaklaşık 15 Milyon TL destek
GMKA Genel Sekreter Mustafa Gündoğan, konuşmasına Ajansın 2011 yılı ile 2012’deki faaliyetlerini ve hedeflerini katılımcılara aktararak devam etti.

Genel Sekreter Gündoğan, Proje Teklif Çağrısıyla ilgili bilgilere değinerek konuşmasına şöyle devam etti: “Her iki il merkezinde tanıtımını yaptığımız ve 28 merkezde proje yazma eğitimleri verdiğimiz teklif çağrımıza, 2011’in Ekim ayında 2 program şeklinde çıkılmıştır. İlki, 39 projenin 4 milyon TL civarında destekle sözleşmeye bağlandığı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’dır. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programında; Çanakkale’den 58 adet proje başvurusu içinden 17’si başarılı olurken, Balıkesir’den 65 adet proje başvurusu içinden 22’si başarılı olmuştur. Toplam Desteğin yaklaşık %42’si Çanakkale tarafından kullanılırken %58’i Balıkesir tarafından kullanılmıştır. Şu ana kadar ajansımız tarafından yararlanıcıların hesabına yaklaşık olarak 3 milyon TL yatırılmıştır.

İkincisi, 33 projenin yaklaşık 10 milyon 500 bin TL destekle sözleşmeye bağlandığı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’dır. 2011 yılında İhracat ve Yenilikçilik Destek Programında; Çanakkale’den 33 adet proje başvurusu içinden 12’si başarılı olurken, Balıkesir’den 77 adet proje başvurusu içinden 21’i başarılı olmuştur. Toplam Desteğin yaklaşık %35’i Çanakkale tarafından kullanılırken % 65’i Balıkesir tarafından kullanılmıştır. Bugüne kadar ajansımız tarafından yararlanıcıların hesabına yaklaşık 5 milyon TL yatırılmıştır.

2012 yılı içinde çıkacağımız PTÇ ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Bu kapsamda Ekim ayı içinde yeni bir teklif çağrısına çıkmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Proje konuları ve bütçe konusunda Bakanlık ile müzakerelerimiz devam etmektedir”

Proje Teklif Çağrısı rakamlarından sonra Ajansın diğer destek mekanizmalarıyla ilgili rakamlarda veren Genel Sekreter Mustafa Gündoğan, “Sonuç olarak bütün destek programlarına baktığımızda (2010 yılı da dahil), 189 başarılı projenin; 78’i (%42’si) Çanakkale ilimizden, 111’i (%58’i) Balıkesir ilimizden çıkmıştır. Kaynağın ise yaklaşık; %39’u olan 11 milyonu Çanakkale, %61’i olan 17 milyonu Balıkesir tarafından kullanılmıştır” şeklinde bilgi verdi.

GMKA: Bölgenin bilgi ve düşünce merkezi
Konuşmasında “Ajansımız sadece destek mekanizmaları ile değil işbirlikleri, çalıştaylar, raporlar gibi diğer yöntemlerle de “Bölgenin bilgi ve düşünce noktası” olma anlayışında desteklerini sürdürüyor” diyen Gündoğan, bu vizyon doğrultusunda Ajansın Bilgi, Düşünce Merkezi olarak yürüttüğü faaliyetler hakkında da çeşitli bilgiler verdi.

Balıkesir ve Çanakkale Yatırım Destek Ofisleri’nin çalışmaları hakkında Kalkınma Kurulu üyelerine çeşitli bilgiler de veren Gündoğan “Bölgemizde yatırım yapmak isteyen birçok yatırımcının yurt dışı fuar katılımı, proje çalışmaları, yatırım arazisi tahsisi, teşvik mevzuatı, bürokratik işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması konularında yardımcı olmuş, rapor hazırlamış ve danışmanlık yapmıştır” dedi.

Ajanslar yatırım teşvik belgesi verecek
Kalkınma Kurulu üyelerine yaptığı sunumda Ajanların Yeni Teşvik Sistemiyle yeni görevler yüklendiğini söyleyen GMKA Genel Sekreteri Mustafa Gündoğan, Ajansların, Yeni Teşvik Sisteminde daha etkin bir konuma getirildiğini söyledi.

Gündoğan, “Yeni Teşvik Siteminde üç konuda ajanslara yeni görevler veriliyor. Bunlardan ilki teşvik belgesi düzenleme, ikincisi yatırımcılara bölgelerindeki teşviki anlatma, tanıtma ve nihayetinde zaten sahada oldukları için yatırımların gerçekleşmesini takip etme. Bu anlamda ajansımız da yeni teşvik sistemiyle ilgili araştırmalarını başlatmıştır. Yeni Teşvik Sistemiyle ilgili bilgi almak isteyen Bölge yatırımcılarına bilgilendirme faaliyetleri Yatırım Destek Ofislerimizce yapılmaya başlanmıştır”

Ajansın ve bölgenin tanıtılmasında aktif rol üslendiğini söyleyen GMKA Genel Sekreteri Mustafa Gündoğan, sunumunu Kalkınma Kurulu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek tamamladı.

GMKA Genel Sekreterinin konuşmasının ardından Kalkınma Kurulu toplantısı 2011 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve değerlendirilmesiyle devam etti.

Toplantının öğlenden sonraki bölümünde ise katılımcılar iki oturum şeklinde Kalkınma Bakanlığının 10. Kalkınma Planı kapsamında yürüttüğü Bölgesel Gelişim Ulusal Stratejisi çalışmalarıyla tüm gün devam etti. Katılımcılar ilk oturumda Tarım, Turizm, Enerji, Sektörler ve İşbirlikleri gruplarına ayrılarak Güney Marmara bölgesi için çeşitli görüşler dile getirildi. İkinci oturumda ise Ar-Ge ve Yenilikçilik, Beşeri Kaynaklar, Üniversiteler ve Mesleki Eğitim, Enerji, Sektörler ve işbirlikleri konusu masaya yatırıldı.

GMKA’nın düzenlediği Kalkınma Kurulu Toplantısı, Bölgesel Gelişim Ulusal Stratejisi toplantılarıyla sona erdi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir