GMKA 2015 Mali Desteklerini Açıkladı

GMKA 2015 Mali Desteklerini Açıkladı
01 Ocak 2015

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)’dan yapılan açıklamada 2015 yılı için “İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı“nın öngörüldüğü belirtilerek ajansın bu mali destek programları için belirlediği toplam tutarın 13.000.000 TL olduğu kaydedildi. Bu miktarın 5.500.000 TL’si İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, 2.000.000 TL’si Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, 5.500.000 TL’si ise Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kullandırılacak.

Gmka’dan yapılan açıklma şöyle:

2015 yılı için “İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı”nın öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
·    Öncelik 1: Bölgedeki işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması
Önceliğin amacı: Ürünlerin hedef pazar standartlarına uyumunun sağlanması için üretim teknolojisi veya üretim süreçlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, işletmelerin organizasyon yapılarının ihracat yapılabilmesine katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesine, işbirliği ve iletişim ağlarının güçlendirmesine yönelik projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir.
·    Öncelik 2: İthal edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin yerli üretimle ikame edilmesi
Önceliğin amacı: Tedariki ithalata dayalı ürünlerin Bölge içinde üretilerek, bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ithal ikamesi sağlayacak yeni ürün üretimine veya mevcut ürünlerin ithalatına alternatif olabilecek teknoloji ile üretilmesine yönelik projelerin desteklenmesi öngörülmektedir.
·    Öncelik 3: KOBİ’lerin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması
Önceliğin amacı: İşletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinin artırılmasına yönelik beşeri ve fiziki altyapısının geliştirilmesi ve/veya yeni ürün üretimine yönelik süreç, pazarlama veya organizasyon yeniliğinin desteklenmesi öngörülmektedir.
·    Öncelik 4: Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesiyle sezonun on iki aya yayılması ve turizm sektörünün Bölgeye sağladığı katma değerin artırılması
Önceliğin amacı: Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi veya kıyı turizmiyle bütünleştirilmesi ile turizm sezonunun uzatılması, Bölgede konaklayan yabancı turist sayısının artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hizmet kalitesinin artırılmasının yanı sıra, konaklama tesisinin veya turizm destinasyonlarının yabancı turistlere tanıtımına; yeni dış bağlantılar ve işbirlikleri kurulmasına yönelik organizasyonel girişimlere de destek verilmesi öngörülmektedir.
·    Öncelik 5: Yenilenebilir enerji sistemleri üretiminin geliştirilmesi
Önceliğin amacı: Yenilenebilir enerji sektörü değer zincirinde yer alan makine/ekipman ve ara malı üretimine veya söz konusu sektör kapsamında bakım-onarım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi öngörülmektedir.
2015 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı‘nın öncelikleri ise şu şekilde belirlenmiştir:
·    Öncelik 1: Toplumun zararlı maddelerden korunması ve başta gençler olmak üzere zararlı madde bağımlılarının rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması
Önceliğin amacı: Başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin zararlı maddelerden korunması, ailelerin zararlı maddelere karşı bilinçlendirilmesi, zararlı madde bağımlısı bireylerin tespit edilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunun sağlanması ve geçmişte zararlı madde bağımlısı olan bireylerin topluma entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.
·    Öncelik 2: Çalışma çağındaki nüfusun istihdam edilebilirliğinin arttırılması
Önceliğin Amacı: İstihdam piyasasının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışma çağındaki nüfusun bilgi ve becerilerinin sektörlerin beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi, okul çağındakilerin iş hayatına geçişini kolaylaştırıcı ve/veya yeni mezunların iş bulmalarına rehberlik edecek yapıların oluşturulması, dezavantajlı grupların istihdamının artırılmasına yönelik projeler desteklenecektir.
·    Öncelik 3: Toplumsal dayanışmanın ve sivil toplum etkinliğinin geliştirilmesi
Önceliğin amacı: Bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin; diğer kurumlarla işbirliği düzeyinin, sektörel derneklerin ve bireyler arasındaki güven ilişkisinin geliştirilmesi; sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarında daha aktif rol oynamasının sağlanması hedeflenmektedir.
2015 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı‘nın öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
·    Öncelik 1: Bölgedeki iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi
Önceliğin amacı: Bölgenin rekabet gücünün, iş ve yatırım olanaklarının iyileştirilmesine yönelik yapıların veya bu kapsamda kamu-sivil toplum-üniversite ve sanayi işbirliğine zemin hazırlayacak ortak kullanım alanlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.
·    Öncelik 2: Bölgedeki Organize Sanayi Bölgelerinin altyapılarının güçlendirilmesi
Önceliğin amacı: Bölgedeki organize sanayi bölgelerinin ulaşım; arıtma ve çevre; elektrik, doğalgaz, iletişim, içme ve kullanma suyu şebekeleri;  enerji, saha düzenlemesi gibi altyapı unsurlarının desteklenmesi hedeflenmektedir
·    Öncelik 3: Bölgedeki sosyal imkânların geliştirilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi
Önceliğin amacı: Bölgedeki rekreasyonel, tarihi, turistik, kültürel ve doğal alanların düzenlenmesi, kentsel cazibe alanları oluşturulması ve toplumun tüm kesimlerine yönelik kent içi erişim olanaklarının geliştirilmesi gibi sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesine yönelik altyapı projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

*
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için Ajans 50.000 TL ile 500.000 TL arasında destek sağlayabilirken Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için 50.000 TL ile 200.000 TL arasında; Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için 250.000 TL ile 1.375.000 TL arasında destek sağlayabilecektir.

*Proje süreleri İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için en fazla 12 ay, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için en fazla 9 ay, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için en fazla 24 ay olabilecektir.

*İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için KOBİ’ler uygun başvuru sahibi iken Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için Başvuru Rehberinde sayılan kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için ise Başvuru Rehberinde sayılan kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibidir.

*İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’nda proje toplam uygun maliyetinin % 50’sine kadar destek sağlanabilirken; Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nda % 90’ına kadar destek sağlanabilecek; Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nda ise %75’ine kadar destek sağlanabilecektir. Her üç programda da asgari destek oranı %25’tir.

*Bir başvuru sahibi, Ajans tarafından 2015 yılı için çıkılan İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir. Her durumda bir başvuru sahibinin en fazla 1 (bir) projesi, başarılı listede yer alabilir.

*Bir başvuru sahibi, Ajans tarafından 2015 yılı için çıkılan teklif çağrılarından Sosyal Kalkınma MDP ve Küçük Ölçekli Altyapı MDP’den  herhangi birine iki başvuru ya da herhangi iki MDP kapsamında birer başvuru yapmak üzere en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir. Her durumda bir başvuru sahibinin en fazla 1 (bir) projesi başarılı listede yer alabilir.

*Bununla birlikte bir kurum/kuruluş, her üç program kapsamında en fazla üçer projede ortak olabilir.

*Sosyal Kalkınma MDP ve İktisadi Kalkınma MDP kapsamında proje uygulama yerinin, Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan “İlçelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”na göre gelişmişlik endeks değeri sıfırın altında olan ilçeler veya Gökçeada, Bozcaada ve Marmara ilçelerinden birinin olması değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır.

*Sosyal Kalkınma MDP ve İktisadi Kalkınma MDP kapsamında proje uygulama yerinin, Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan “İlçelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”na göre gelişmişlik endeks değeri sıfırın altında olan ilçeler veya Gökçeada, Bozcaada ve Marmara ilçelerinden birinin olması değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır.

*Proje yazma konusunda Ajans uzmanlarının vereceği eğitimler ise 15 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu eğitimlerin yapılacağı yer ve tarihler Ajans web sitesinde en kısa sürede yayımlanacaktır. Katılım için web sitesi üzerinden kayıt gerekli olduğundan Ajans web sitesinin takip edilmesini tavsiye ederim.
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir