GMKA Mali Destek Programları Tanıtım Toplantısı Yapıldı

GMKA Mali Destek Programları Tanıtım Toplantısı Yapıldı
24 Aralık 2013

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından ilan edilen 2014 yılı Mali Destek Programlarının tanıtımı amacıyla, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar Merkezi İÇDAŞ Salonu’nda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

GMKA uzmanlarının 2014 Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programını tanıttığı toplantıya, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden temsilciler katıldı.

Bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını GMKA Program Yönetim Birimi Başkanı Yakup Salman yaptı. Ajansın 2014 yılı için, Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ana başlıklarında iki mali destek programı öngördüğünü söyleyen Salman, bunlardan Öncelikli Sektörlere 11 milyon 200 bin, Sosyal Kalkınmaya da 3 milyon olmak üzere toplam 14 milyon 200 bin lira destek vereceğini belirtti.

Öncelikli sektörlerde Ajansın sağlayacağı destek miktarları asgari 50 bin, azami 500 bin lira olduğunu ve kar amacı güden kuruluşların proje maliyetinin yüzde 25 ile 50’si, kar amacı gütmeyen kuruluşların yüzde 25 ile 75’i arasında destek alabileceğini söyleyen Yakup Salman, öncelikli sektörlerde proje süresinin 12 ay olduğunu vurguladı.

“Bir başvuru sahibi en fazla iki projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir projesi için destek alabilir. Bir kurum ya da kuruluş, her iki program kapsamında en fazla üçer projede ortak olabilir” diye konuşan Salman, Gökçeada, Bozcaada ve Marmara ilçelerinden yapılacak proje başvurusunun avantaj sağlayacağını, değerlendirme aşamasında bu ilçelere 3 puanlık pozitif ayrımcılık yapıldığını ifade etti.

Daha sonra kürsüye gelen GMKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Petek Eğerci Coşkun, Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı hakkında bilgi verdi. Petek Eğerci Coşkun, Çanakkale-Balıkesir bölgesinin öne çıkan sektörleri arasında, çevresel sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak 6 öncelik belirlendiğini ifade ederek, bunları şöyle sıraladı: “Tarıma Dayalı Sanayi ile Tarım Alet ve Makinaları Sanayinin Geliştirilmesi, Orman Ürünleri Sanayiinin Güçlendirilmesi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Makine-Ekipman Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının Yaygınlaştırılması, Atıkların Değerlendirilmesi ve Çevreye Verdiği Zararın Azaltılması, Bölge Turizm Olanaklarının Tanıtılması ve Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Madenlerin Çevreye Duyarlı Şekilde İşlenerek Ekonomiye Kazandırılması.”

Katılımcılara uygunluk kriterlerini ve uygun başvuru sahiplerinin kimler olabileceğini anlatan GMKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Petek Eğerci Coşkun, son başvuru tarihinin sistem üzerinden 21 Şubat, GMKA’ya teslim yöntemiyle 28 Şubat 2014 olduğunu da ifade etti.

Tanıtım programının son konuşmacısı GMKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Cansu Aytuğ, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programını tanıttı. Aytuğ, programın üç önceliğinin bulunduğunu, bunların; Eğitim Kalitesinin ve İşgücü Niteliğinin Artırılması, Toplumsal Hayata Katılım ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması, Sivil Toplumun Etkinliğinin Artırılması olduğunu ifade etti.

Programın toplam bütçesinin 3 milyon lira olduğunu ve ajansın asgari 45 bin lira, azami 225 bin lira destek sağlayacağını söyleyen Aytuğ, proje süresinin de 9 ay olduğunu vurguladı.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir