GMKA Yeni Destek Programını Açıkladı

12 Mayıs 2015

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı açıklandı. 500.000 TL bütçeli Program kapsamında Bölgenin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, kritik öneme sahip fizibilite, araştırma ve planlama çalışmaları desteklenecek.

Destek Tutarı
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında verilecek azami destek miktarı 100.000,00 TL olarak açıklandı. Ajans tarafından sağlanacak azami destek oranı ise %90’ı bulacak.

Desteklenecek Konular Nelerdir?
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteğine yönelik faaliyet tekliflerinin aşağıda belirtilen önceliklerden en az birinin kapsamına girmesi gerekiyor.
Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi
Öncelik 2: İhracatın artırılması
Öncelik 3: İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi
Öncelik 4: Sosyal imkânlar

Kimler Başvurabilir?
. Kamu Kurumları,
· Mahalli İdareler,
· Sivil toplum kuruluşları,
· Üniversiteler,
· Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu Kooperatif – Birlikler
· Bölgeler – Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri
· Yukarıda Sayılan Kurum ve Kuruluşların Kurduğu veya Ortağı Olduğu İşletmeler.

Faaliyet uygulama süresi: 3 ay
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında destek sağlanan faaliyetlerin uygulama süresi azami 3 ay olarak duyuruldu.

Başvurular Nasıl Yapılacak?
Başvurular KAYS-PFDY üzerinden yapılacak ve KAYS-PFDY üzerinden başvuru formu doldurulduktan sonra destekleyici belgeler sisteme yüklenecek. KAYS-PFDY üzerinden yapılmayan başvurular ise kabul edilmeyecek.

Son Başvuru Tarihi Nedir?
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği için KAYS çıktılarının ve destekleyici belgelerin Ajansa son teslim tarihi 30 Kasım 2015, Saat: 17.00 olarak belirlendi. Projelere ilişkin başvuru, değerlendirme ve uygulama dönemleri hakkında ayrıntılı bilgi için:
http://www.gmka.org.tr/2015_yili_dogrudan_faaliyet_destegi_programi

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir