GMKA’dan Arsa Sahiplerine Çağrı

15 Temmuz 2015

Güney Marmara Kalkınma Ajansı hayata geçirdiği projeyle bölgede yatırım yapacaklara Coğrafi Bilgi Sistemiyle rehber olacak. Kurulan sistemle yatırımcı planladığı yatırımı harita üzerinden yönlendirebilecek.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir ve Çanakkale’de yatırım yapacaklara büyük kolaylık getirecek sistemin faaliyete geçtiğini duyurdu. Coğrafi Bilgi Sistemiyle (CBS) Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde yatırım yapmak isteyen girişimcilerin, bölgede yer seçimi problemlerinin mevcut ve gelecekteki gereksinimler göz önünde bulundurularak çözülmesi amaçlanıyor.

Yatırımcılara büyük kolaylık sağlayacak Coğrafi Bilgi Sisteminin uzun dönemli bir çalışmanın sonucu olduğunu söyleyen GMKA Genel Sekreter Vekili Esra Kocabaş, “Bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarının sağladığı avantajlardan yararlanarak, bölgemizdeki yatırım yapmaya uygun bölgelerle ilgili ciddi bir bilgi arşivi oluşturuldu. Önümüzdeki dönemde elde edilebilecek yeni veriler ve CBS teknolojilerindeki hızlı gelişmelere bağlı olarak, kriterler çeşitlendirilip geliştirilerek daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesi de mümkün olacak” dedi.

CBS ile Güney Marmara’nın Röntgenini Çektik

Genel Sekreter Vekili Esra Kocabaş, “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin, şehir planlamaları, yatırım stratejileri, nüfus planlamaları, iklim analizleri, jeoloji ve jeomorfoloji alanlarına ait analizler, ulaşım, şehirleşme gibi sayılamayacak birçok alanda kullanılabildiğini” ifade ederek, GMKA tarafından kurulan sistemin yararlarından ise şöyle söz etti: “ Coğrafi Bilgi Sistemleri bilgi akışını hızlandırıyor, daha verimli üretim ve envanter yönetimi sağlıyor. Bunun yanında acil durum müdahale, kritik bilgi analizleri gibi etkili ve doğru analizleri kolayca elde etmemize imkân tanıyor. Ayrıca iş verimliliğini artırıyor ve zaman kaybını önlüyor, veri güncelleme kolaylığı sağlıyor. Bunlara ek olarak mühendislik, planlama, emlakçılık, topografik, hidrografik, arazi kullanımı ve vergileme haritaları gibi sektörleri destekleme imkânı sağlayarak, özel analiz ve sorgulama yapılabiliyor.”

CBS ile Güney Marmara Bölgesi’nin röntgenini çektiklerini söyleyen Kocabaş, “Bu hizmetle artık bölgemizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara haritalar üzerinde destek verebilecek ve yatırımın daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacağız” dedi.

GMKA’dan Arsa Sahiplerine Çağrı

GMKA Balıkesir ve Çanakkale’deki 5 dönüm ve üzeri arsa sahiplerine de bir çağrıda bulunarak, yatırımcılar için arsalarını değerlendirmek isteyen arsa sahiplerinin arsalarını CBS veri tabanına kaydettirebilecekleri bildirildi.

Arsa sahiplerinin Ajansa gelerek CBS veri tabanına ada parsel numarasıyla arsalarını kaydettirdikleri takdirde, Ajansımıza başvuran yatırımcılara bu arsalar öncelikli olarak yönlendirileceği ve yatırımcılar ile arsa sahipleri arasında iletişim kurulmasının sağlanacağı belirtiliyor.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) nedir?

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) mekânsal verilere ait bilgileri veri tabanında bütünleşmiş bir şekilde saklama yeteneğine sahip programlardır. Bu programlar kendine has teknolojisiyle sorgulama ve istatistiksel analiz gibi klasik veri tabanı işlemlerini görselleştirme ve haritalar tarafından sağlanan coğrafi analizler ile birleştirmektedir. Bu yeteneği sayesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri diğer bilgi sistemlerinden ayrılmakta, kamu ve özel girişimlerde olayların açıklanabilmesi, sonuçların tahmini ve strateji geliştirebilmesi bakımında önem kazanmaktadır.

Kısaca CBS, hem veri tabanı yönetimi, analiz, modelleme yeteneği hem de çalışmalar esnasında karar destek mekanizması gibi birçok ve önemli özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Böylece talep edildiğinde tüm veriler haritalar üzerinden görülebilmekte ve karar alma süreçlerinin kolaylaşması sağlanmaktadır.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir