Görevden Alınan Vakıf Yöneticileri, Vali Tuna’nın Bu Tasarrufunun İptali İçin Dava Açtı

Görevden Alınan Vakıf Yöneticileri, Vali Tuna’nın Bu Tasarrufunun İptali İçin Dava Açtı
24 Haziran 2011

Vali Güngör Azim Tuna’nın görevden aldığı Hüseyin Akif Terzioğlu Şefkat Yuvası Vakfı’nın 4 yöneticisi, Vali Tuna’nın bu tasarrufunun iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Görevden alınan Vakıf yöneticesi ve avukatı Murat Efe, yapılan suçlamalara da tek tek cevap verdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner’in, Hüseyin Akif Terzioğlu Şefkat Yuvası Vakfı Senedinin 16. Maddesine göre Vakıf gelirlerinin %20’sinin her yıl Üniversiteye verilmesi gerekirken bugüne kadar verilmediğini dile getirip, dava açarak alacaklarını tahsil edeceklerini açıklaması ve hemen ardından CHP Eski İl Başkanı Av. Erhan Tez’in Vakıf ile ilgili iddiaları Vali Güngör Azim Tuna’yı harekete geçirdi. Vali Güngör Azim Tuna, söz konusu iddialar üzerine, İl Valisi olarak bizzat kendisinin Vakıfta teftiş yaptığını, daha önceki teftiş raporları, yönetim kurulu karar defteri, vakfın mülklerinin kiraya verme ve gelir tahsilat işleri incelemesi sonucunda kendisinde Vakfın yönetimiyle ilgili olumsuz kanaat oluştuğunu belirterek, Vakıf Başkanı Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer hariç, yönetim kurulu üyeleri Osman Salcan, İbrahim Mersin, Enver Can ve Av. Murat Efe’yi görevden aldı. Görevden alınan Vakıf yöneticileri, haklarında yapılan suçlamalara düzenledikleri basın toplantısı ile cevap verdi.

Görevden alınan yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Vakfın avukatı olan Murat Efe, Valinin denetimine hiçbir zaman karşı gelmediklerini, engelleyici veya direnmeci bir tutum içinde de olmadıklarını söyledi. Bugüne kadar tüm valilerin ya vakfın yönetiminde bizzat olduklarını veya görevlendirdikleri vali yardımcıları ile Vakıf Başkanlığı görevini yürüttüklerini belirten Murat Efe, icraatın ve işleyişin bizatihi içinde olduklarını belirtti. Dernekler Müdürlüğü tarafından yapılan denetim konusundaki eleştirilerine de açıklama getiren Efe, “Vakıfların dernekler müdürlüğü tarafından denetimlerinin yapılmasının işin tekniği ve yasa gereği mümkün olamayacağı içindir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 111. maddesinde, Vakıfların vakıf senedindeki hükümleri yerine getirip getirmedikleri, vakıf mallarını amaca uygun biçimde yönetip yönetmedikleri ve vakıf gelirlerini amaca uygun olarak harcayıp harcamadıkları Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve üst kuruluşlarınca denetlenir. ‘Vakıfların üst kuruluşlarınca denetimi özel kanun hükümlerine tabidir’ denmektedir. Bununla kanun koyucunun vakıf ile ilgili özellikle vakfın denetimi ile ilgili böyle özel bir hüküm getirmesinin bir sebebi olmalıdır ki, bu da vakıfların işleyiş ve yönetim yönünden özellikli yapılar olması nedeni ile denetleme konusundaki yetkiyi tamamen Vakıflar Genel Müdürlüğüne vermiştir. Sayın Valimizin Vakıflar Genel Müdürlüğü denetmenlerine yaptıracağı bir incelemenin faydalı olacağı kanaatini bildirmekten öteye geçen bir irademiz bulunmamaktadır. Yine 5737 sayılı Vakıflar Kanunu 10. maddesinde Vakıf Yönetim Kurulunun sorumluluk ve görevden alınması konusu düzenlenmiştir. Maddeye göre, maddede belirtilen şartların varlığı halinde Meclisin vereceği karara dayalı olarak, Denetim Makamının başvurusu üzerine vakfın yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesince görevden alınabilirler. Vakıf Yöneticileri Mahkeme kararı olmaksızın görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Oysa ki, Sayın Valimiz 14.06.2011 tarihli basın açıklamasında belirttiği üzere 13.06.2011 tarihi itibariyle Vakıf Yönetim Kurulu üyelerini görevden aldığını, yerlerine yeni yönetim kurulu atadığını bildirmiştir. Şimdi görevden alma işlemi yukarıda yazılı mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmadığından yok hükmünde olması sebebi ile yapılan atamalar da ikinci bir yönetim kurulu atanması şeklinde olduğundan yok hükmündedir. Hem atandığı bildirilen yeni yönetim kurulu üyelerini zora sokmamak ve hem de yasa karşısında hukuken hala devam eden üyeliklerimiz nedeni ile sorumlu olmamak adına Çanakkale Asliye Hukuk Mahkemesinde tasarrufun iptaline yönelik dava açtık. Bunun sonucuna göre hareket etme kararı aldık. Sorumluluğu kabul etmediğimizi de Genel Müdürlüğümüze bildirdik. Sonucuna göre hareket edeceğiz” dedi.

[Kaynak: canakkaleninrehberi.com]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir