Hayvansal Üretim Bölge Grup Toplantısı Çanakkale’de Yapıldı

09 Kasım 2013

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda Hayvansal Üretim Bölge Grup Toplantısı 4-7 Kasım 2013 tarihleri arasında Çanakkale’de yapıldı.

“Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi” kapsamında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (ETAE) koordinasyonu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü organizasyonuyla Çanakkale’de düzenlenen toplantı İzmir, Aydın, Denizli, Balıkesir, Muğla, Manisa ve Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya Çanakkale Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, İl Müdürü Mustafa Akkuş, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Nazlım, ETAE Yönetim Hizmetleri Koordinatörü Dr. Ali Peksüslü, 7 ilin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri İl ve İlçe Müdürlükleri bünyesinde görev yapan teknik personel katıldı. Üç gün süren toplantıda Tarımsal Araştırma Enstitülerinden, Üniversitelerden ve Özel Sektörden konu uzmanları Hayvansal Üretimle ilgili değişik konularda bildiriler sunarak konu ile ilgili sorunlarına çözüm aradılar.

Hayvansal Üretim Bölge Grup Toplantısı 5 Kasım 2013 tarihinde açılış konuşmaları ile başladı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan İl Müdürü Mustafa Akkuş, konuşmasında şu ifadelre yer verdi:

“Ülkemizde Kırsal alanda yaşayan insanlarımızın temel geçim kaynağı olan tarımsal faaliyetlerle ilgili düzenleyici, destekleyici, örgütleyici ve eğitici fonksiyonlardan sorumlu olan Bakanlığımızın, en önemli ve o derecede de zor işlerinden birisi de çiftçimize yönelik eğitim çalışmalarıdır. Bu eğitim çalışmaları kendine özgü prensiplere sahip olup, yayım çalışmaları olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmalarla, faydalı bilgiler çiftçilere kesintisiz olarak aktarılmakta ve gerekli bilgi, beceri ve davranış değişikliği kazanmalarına yardım edilmektedir. Tarımsal üretimin gerçekleştirilmesinde yayım çalışmaları bir amaç değil sadece bir araçtır ve bu araç kırsal kalkınmada rol oynayan önemli bir araçtır. Çünkü kırsal kalkınmada rol oynayan değişik tarımsal girdiler; kredi, pazar, örgütlenme, toprak muhafaza, uygun teknoloji, teşvikler ve destekleme gibi faktörlerin hemen hepsi üretime yöneltilmişken insana yönelik tek faktör eğitim, dolayısıyla tarımsal yayımdır.
Kırsal alanda yaşayan insanlarımıza etkili ve verimli yayım çalışmalarında bulunmanın temel esası da bilgidir. Bundan dolayı tarımsal yayım hizmetini yürütenler yerel, ulusal ve uluslararası bilgi kaynakları ile sağlıklı iletişim kurmak zorundadır. Bu nedenle yayımın araştırma ile olan bağının güçlendirilmesi ve sistematize edilmesi büyük önem arz etmektedir. Araştırmacı, yayımcı ve çiftçi arasındaki bağın güçlendirilmesine Bakanlığımız hep önem vermiş, TYUAP (Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi) gibi yayım ile ilgili büyük yatırım projelerini uygulamaya koymuş ve bu projeye büyük kaynaklar aktarmıştır.
Bugün tarımsal araştırma, yayım ve eğitim fonksiyonları ile faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlar arasındaki işbirliğini etkin hale getirerek koordinasyonu artırmak, geliştirilen uygun teknolojilerin hızlı bir şekilde çiftçi ve diğer kullanılacılara aktarılmasını sağlamak amacıyla İl ve Bölge bilgi alış veriş toplantıları ” Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi, Bölge ve İl Grup Toplantıları” adı altında İl ve Bölge düzeyinde yapılmaktadır. Bugün gerek Koordinatör Araştırma Enstitülerinin organize ettiği Bölgesel, gerek İl bazında yapılan bu toplantılar ile Araştırmacı, Yayımcı ve Çiftçi arasındaki bağ canlı tutulmaktadır. Bu bağ sayesinde araştırmalar sonucu elde edilen yeni bilgiler, teknolojiler ve yeni ıslah ve tescil edilen çeşitler çiftçimize intikal ettirilmektedir.
Araştırma Enstitüleri de yerel ve ulusal düzeyde ilk elden yayımın en önemli bilgi kaynağı durumunda olup, Araştırma Enstitüleri de Yayım Teşkilatı ile işbirliği içerisinde çalışmak zorundadırlar. Kısaca ele alırsak araştırma bulguları ve teknolojiler; temel araştırmalar, uygulanabilir araştırmalar ve uyarlanabilir araştırmalar sürecinden geçerek doğru ve etkili yayım çalışmalarıyla çiftçilerimize intikal etmektedir.
Sağlıklı, işler ve etkili bir yayım- araştırma bağının kurulması ve bu yapının içerisine çiftçilerin de yerleştirilmesi yukarıda kısaca açıklanan mantalitenin benimsenmesine bağlıdır. Bu çerçeveye işlerlik kazandırmak ve koordinasyonu sağlama sorumluluğu da İl Müdürlükleri ile Araştırma Enstitülerimize düşmektedir. Bu sorumluluğu Kuzey Marmara ve Ege Dilimindeki İl Müdürlüklerinin, Koordinatör Araştırma Enstitüsü olan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü TYUAP (Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi) Projesinin başlangıcından itibaren bugüne kadar büyük bir özveri ile yerine getirmiştir.
2013 yılı başından itibaren yeni formatta Bölge Grup Toplantıları yapılmaktadır. İlimizde düzenlenen Hayvancılık Bölge Grup Toplantısı ile bölgemizin hayvancılıkla ilgili sorunları ve çözüm önerileri tartışılacak, geleceğe ait yeni teknolojiler değerlendirilecektir. Dünya hızla gelişirken bizlerinde bu hıza ayak uydurması için çok çalışmamız gerekmektedir. Rehavete kapılma lüksümüz yoktur. İnsanların en kıymetlisi insanlara hizmet edendir. Bizlerinde kıymetimizi bulabilmemiz ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyabilmemiz için çok çalışmamız gerekmektedir.
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Koordinatörlüğündeki İllerimizin İl Müdürlükleri de üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmişler, araştırmadan kendilerine intikal eden bilgileri çiftçilerimize intikal ettirerek bu bölgenin Tarımsal Üretimdeki gelişmesine büyük katkıda bulunmuşlardır. Bu nedenle ben; gerek araştırma enstitülerinde görev yapan araştırmacılara, yine bölge illerinde geçmiş dönemlerden bugüne kadar görev yapan yayımcı arkadaşlarıma ülke tarımına yaptıkları büyük katkıdan dolayı teşekkür eder, tüm misafirlerimize şehitler diyarı Çanakkale’mize hoş geldiniz der, hepinizi saygıyla selamlarım.

Açılıştan sonra gündemdeki konulara geçildi. Araştırma Enstitülerinden, Üniversitelerden ve Özel Sektörden gelen konu uzmanları çalışma konuları ile ilgili bildirileri sundular. Toplantıda sunulan konular; Süt Sığırı Beslemede Yeni Yaklaşımlar, Küçükbaş Yetiştiriciliğinde Barınak Tipi ve Yerinin Seçimi, Organik Hayvancılığın Mevcut Durumu ve Geleceği, Batı Ege Arısı Islah Çalışmaları, Arı Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılabilecek Organik İlaçlar ve Tedavi Yolları, Çift Kabukluların Yetiştiriciliği Sorunları ve Çözüm Yolları, Broiler Yetiştiriciliğinde Son Gelişmeler, Tavuk Irklarında Yerli Gen Kaynaklarının Kullanımı ve Yeni Geliştirilen Irklar, Hayvan Hareketleri Hastalık ve Zararlılar, Süt Sağım Tekniğinde Gelişmeler, Ekolojik Sistemde Keçinin Yeri, Kuzu ve Oğlaklarda Yapay Büyütme Yönteminin Uygulanması olarak gerçekleşti.

İllerden gelen teknik personeller sahada karşılaştıkları sorunları, konu uzmanlarına ileterek sorunların çözümü ile ilgili bilgi alış verişinde bulunurken toplantının teknik gezi kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Sarıcaeli köyündeki Keçi Yetiştiriciliği İşletmesi gezildi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir