Hekimler Sandığa Gidiyor: “Hekim Örgütlenmesini Büyüteceğiz”

14 Nisan 2014

Çanakkale Tabip Odası’nın 13. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 19-20 Nisan tarihleri arasında Akol Otel’de gerçekleştirilecek. Seçimler sonucunda toplam 18 kişilik yeni idare heyeti belirlenmiş olacak. Genel Kurul toplantısı öncesinde dün Truva Otel’de basın toplantısı düzenleyen “Etkin Demokratik Hekimler” grubu seçimlerde biz de varız dedi.

Çanakkale Tabip Odası, 2014-2016 yılı yeni yönetim kadrosunu belirlemeye gidiyor. 13. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde bugün Truva Otel’de basın açıklaması düzenleyen “Etkin Demokratik Hekimler” grubu, seçim sonrasında yapacakları çalışmalar hakkında ön bilgiler verdiler. Toplantıda konuşan Dr. İlhan Pirinçciler, grubun hekimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyele sahip olduğunu belirterek; “Çanakkale Tabip Odası önümüzdeki hafta sonu seçimlere gidiyor. Bizler Çanakkale Tabip Odası seçimlerinde ‘Etkin Demokratik Hekimler’ grubu olarak adayız. Yaklaşık üç ay öncesinden seçim çalışmalarımıza başladık. Geniş grubumuzla yaptığımız toplantılarda ortaya konan fikirleri ve ürünleri tartışıp olgunlaştırıp bugüne getirdik. Toplam 18 kişilik idare heyetine talip adaylarımız ile, seçimlerden bir hafta önce böyle bir toplantıda kamuoyunun önüne çıkıyoruz. Bu süre içerisinde merkezde, tüm ilçelerimizde, ASM’lerde, TSM’lerde, hastanelerde, acil servislerde, 112’lerde, üniversitede, işyerlerinde tüm meslektaşlarımıza ulaşıp kendimizi tanıtmaya çalıştık. Tanıtım çalışmalarımız devam edecek. Yaptığımız ziyaretler sonucunda, Çanakkale’de yaşayan, çalışan, hizmet üreten hekimlerin çoğunun mutsuz olduklarını, hatta daha da ileri aşamada çoğu hekim arkadaşlarımızın geleceklerinden umutsuz olduklarını gözlemledik.” diye konuştu.

“HASTA OLAN SAĞLIK SİSTEMİDİR”
Hekimlerin ortak sorunlarının başında iş yüklerinin ağırlığının geldiğini söyleyen Dr. Pirinçciler; “Hekim arkadaşlarımızın yönetici pozisyonundaki kişilerin sadece emirleri,genelgeleri,yasaları aktaran,talimatlar,emirler veren, kendilerinin de verilen emirleri, kararları uygulayan vasıflı işçiler pozisyonunda olduklarını tespit ettik. Ülkemizde yapılan düzenlemeler ile kendi işlevlerini, icracı Bakanlık özelliklerini terk eden Sağlık Bakanlığı biz hekimlere umut vermiyor. Sağlık Bakanlığı her geçen gün hekim emeğini ucuzlatan, hekimlik mesleğini itibarsızlaştıran uygulamalara imzalar atıyor. Bakanlık hekimleri ucuz işgücü ve hatta vasıflı köle olarak görüyor. Hekimler ağır ve büyük bir cenderenin altında işlerini sürdürüyor. Ülkemizdeki sağlık sistemi ya da ” sistemsizliği” para ve aşırı sağlık tüketimi üzerine kurgulanmış piyasacı bir sağlık sistemidir. Maalesef bu sefer hasta olan Türkiye sağlık sistemidir. 2013 yılında sağlık alanında yaşayan skandallar şu soruyu akla getirmiştir. Türkiye’de bir sağlık sistemi var mı? Bugünün sorusu ise şudur, gerçekten Türkiye’de sağlık sisteminden bahsedilebilir mi?” dedi.

“HEKİM ÖRGÜTLENMESİNİ BÜYÜTECEĞİZ”
Toplantının sonunda “Etkin Demokratik Hekimler” grubunun seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerinden bahseden Dr. Pirinçciler; “Eğer seçilirsek neler yapacağız? Meslektaşlarımızın çalışma koşulları, özlük hakları, mesleki tükenmişlikleri, umutsuzlukları, yitirilen mesleki itibarları, halkın tıp bilimine ve onun uygulayıcıları olan biz hekimlere karşı bakışının değişmesi ve geliştirilmesi için uğraşacağız. Mesleki sorunlarımızı, çalışma koşullarımızı ve sağlık alanında yanlış eksik giden her şeyi, her sorunu görünür hale getireceğiz. Sağlık alanında yaşanan ve yaşanacak tüm sorunların muhatabının ve yaratıcısının biz hekimler olmadığını deşifre edeceğiz. Tüm bunları yaparken hekimlerin üretimden gelen güçlerini bir araya getirecek, hekim örgütlenmesini büyütecek ve bölünmeden tek çatı altında, Çanakkale Tabip Odası’nda toplayacak uygulamalara imza atacağız. Bu amaçlarla 2014-2016 döneminde yönetime ve diğer kurullara talip olan biz “Etkin Demokratik Hekimler” önümüzdeki hafta sonu seçimli genel kurulumuzda olacağız. Hekim arkadaşlarımızı sorunlarımızı ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere 19 Nisan cumartesi saat 15.00’da Akol Otel’de, 20 Nisan pazar günü yine aynı yerde oy kullanmaya davet ediyoruz.” diyerek sözlerine son verdi.

ETKİN DEMOKRATİK HEKİMLER GRUBUNUN İDARİ SEÇİM HEYETİ
Yönetim Kurulu Adayları
Dr. Coşkun Bakar
Dr. Güleda Erensoy
Dr. Hülya Görgün
Dr. İlhan Pirinçciler
Dr. Zeynep Günayı

Delegeler
Dr. Aydın Akgün
Dr. Kasım Şimşek
Dr. Eftal Yıldırım
Dr. İsmail Ayhan
Dr. Müjgan Pirinçciler

Onur Kurulu Adayları
Dr. Azem Ülkü
Dr. Feray Polis
Dr. Makbule Gin
Dr. Nihat Gülhan
Dr. M. Zafer Doğan

Denetleme Kurulu
Dr. Ersin Gin
Dr. Fatma Topçu
Dr. Yusuf Birgül

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir