“Hububat Sektörü Ortak Akılla Büyüyecek”

24 Mart 2016

Çanakkale Ticaret Borsası, Türkiye Ulusal Hububat Konseyi 6.Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılım sağladı.
Toplantıya Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, TMO Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Erdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Sabahat Güllüoğlu, UHK üyeleri ve Çanakkale Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salamon Halyo ve Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım katılım sağladı.
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salamon Halyo toplantı ile ilgili olarak; Genel Kurul Divanı’na UHK Meclis Başkanı Ali Sürücü, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi M. Tevfik Dinçer ve GTHB Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığından Emek Çelik oybirliği ile seçildiğini belirtti.

Genel Kurulda görüşülen konular ile ilgili olarak bilgi aktarımında bulunan Borsa Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Salamon Halyo “Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Mustafa Yılmazkart’ın Tarımın günümüzde, birbiriyle bağlantılı üç bileşeni olarak ekolojik denge, biyolojik disiplin ve ekonomidir. Ekolojik dengeleri hesaba katmadan tarım sektörünü sürdüremeyiz. Biyolojik disiplini sağlamadan sağlıklı bir tarımdan bahsedemeyiz. Ekonomiyi dikkate almadan üretimi konuşamayız. Bunun için tarım ve gıda üzerine oluşturulacak politikaların önemi gittikçe artmaktadır. Derinliği gittikçe artan bu politikalar ise ancak, ortak akılla olacaktır. Gündelik bakış yerine stratejik bir bakış açısı; tarım sektörünü kendi içinde bir değişime ve gelişime yönlendiriyor. Bu gelecek adına olumlu bir gelişmedir. Biz projelerimizi 2023’te 90 milyon nüfus, artı 50 milyon turist toplam 140 milyonu doyurmak ve tarımda dünyada ilk 5’e girmek üzerine kurgulamalıyız” diyerek, hububatın doğrudan yirmi milyon insanımızı, dolaylı olarak tüm ülkemizi ekonomik ve sosyal olarak etkileyen, üzerinde en çok konuşulan, spekülasyon yapılan stratejik bir ürün olduğunun altını çizdi.

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun ise, Türkiye’nin ekim alanlarının daralmasına rağmen çeltik, buğday, mısır ve arpada önemli bir verim artışı yakaladığı belirterek hububat ekim alanlarının daralmaması gerektiğini ifade etti.
Bitki Gelişiminde Bir Sıkıntı Yok

Halyo ayrıca, TMO Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Erdoğan’ın 1938 yılında kurulan TMO’nun bugüne kadar görevini en iyi şekilde yaptığını belirterek TMO’nun çiftçinin dostu olduğunu, temel görevlerinin, ürünlerin belirli bir fiyatta kalmasını sağlamak ve fiyatın çok yükselmesini engellemek olduğunu vurguladığını söyledi. TMO olarak lisanslı depoculuktan çıkacaklarını, piyasa regülasyonu görevine devam edeceklerini ifade eden Halyo; TMO’nun elinde yeterli miktarda hububat olduğunu, bu yüzden dünyada yaşanan spekülatif hareketlerin Türkiye’yi etkilemediğini belirterek, şu an itibariyle Türkiye’de bitki gelişiminde bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Sebahat Güllüoğlu’nun da, 2015 yılında buğdayda Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 22,6 milyon tona ulaşıldığını, mısır ve çeltik üretiminde de rekor kırıldığını belirterek, arazi toplulaştırma ve sulamaya verilen önemle birlikte tarımsal ihracatı 2023 yılında 40 milyar dolara çıkaracaklarını söylediğini belirtti.

Salamon Halyo Borsa meslek komitelerinin, üyelerinin sorunlarını hem ulusal hem de uluslararası anlamda iletmek ve çözüm önerileri geliştirmek için Ulusal Hububat Konseyinin toplantılarını çok önemsediğini belirterek paydaşlar arası bir ortak akıl olarak gördükleri, Türkiye için çalışan, dertlenen sektörün tüm temsilcilerini bir araya getirmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Son olarak Halyo, “Borsamız bu tür lobi ve organizasyon çalışmaları ile ilimizin, ürünlerimizin, markalarımızın, firmalarımızın dünya ölçeğinde tanıtımı ve potansiyelinin gelişimi için önemli birer adım olmaktadır. Bu tür organizasyon ve çalışmalarımızı geliştirmeye ve ilimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Ulusal Hububat Konseyi’nin 6. Genel Kurulu faaliyet raporu ve mali raporun oybirliği ile onanmasıyla son buldu.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir