İÇDAŞ “Enerji Oscarları” Ödül Törenine Damga Vurdu

19 Aralık 2014

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ’ın termik santralleri ‘Enerji Oscarları’na damga vurdu. Çanakkale Biga’daki Değirmencik ve Bekirli Termik Santralleri ‘Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) 2014 Enerji Oscar Ödülleri’nde iki yıldır üst üste büyük ödülü kazandı. Geçtiğimiz yıl Bekirli Termik Santrali ‘Enerji Oscar’ını alırken, bu yıl aynı ödül Değirmencik Termik Santrali’ne verildi.

Sanayi ve enerji tesislerinde çevre ve insan sağlığına önem veren İÇDAŞ, iki yıl üst üste “Enerji Oscarı” na layık bulundu. İÇDAŞ Değirmencik Termik Santrali “Kömür Kategorisi”nde Enerji Oscar Ödülü’nün sahibi oldu. 2014 Enerji Oscar Ödülleri Ankara’da JW Marriott Hotel’de yapıldı. Oscar Ödülü, İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin’e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından verildi.

Düzenlenen törende İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin, “İÇDAŞ olarak ülke ekonomisine yaptığımız büyük katkı ile gurur duyuyoruz. Ancak bu üretimi yaparken çevreye, doğal hayata verdiğimiz önem nedeniyle son teknolojiyle kurulan her iki termik santralimizin böylesine değerli ödüllere layık bulunması bizleri daha da onurlandırdı.Dünyanın en büyük gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılım için 10 evrensel ilkeye uyma taahhüdünü verdik. Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi, insan hakları, işçi hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında evrensel olarak kabul görmüş beyannamelerden alınmıştır. Küresel İlkeler Sözleşmesi, şirketlerden bu ilkeleri kavramalarını, desteklemelerini ve uygulamalarını beklemektedir. Birleşmiş Milletler, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attık. İÇDAŞ, sadece ülkemizde değil, dünyada sözleşmeyi imzalayan ilk ve tek ağır sanayi şirketi oldu. Dünyada Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan bu denli geniş bir yelpazede üretim yapan başka bir şirket bulunmamaktadır. Sürdürülebilir kalkınmaya inanan bir kuruluş olan İÇDAŞ, işletmelerde çevreci adımların çevreyi korumaya ne kadar katkıda bulunacağının farkında ve bilincindedir. Termik Santrallerimizdeki emisyon değerleri anlık olarak elektronik ortamda sürekli ölçüm sistemi ile izlenerek kontrol ediliyor. Bugüne kadar tesislerimizde ölçülen değerler Avrupa baca gazı emisyon limit değerlerinin altında gerçekleşmiştir.” dedi.

Enerji Oscar Ödülleri, “Termik Santraller” ve “Yenilenebilir Santral” başlıklarıyla iki kategoride düzenlendi. Termik Santral kategorisinde ise”Doğalgaz”, “Kömür” ve “Atık Isı” projeleri ödüllendirildi. İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.’ine ait Değirmencik Termik Santrali “Kömür Kategorisi” nde Enerji Oscarı’nın sahibi oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre izni alan ilk ve tek termik santral olan DeğirmencikTermik Santrali, 2012’de “Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi” Kalkınma Bakanlığı tarafından Türkiye’deki en iyi sürdürülebilirlik uygulamalarından birisi seçildi. Türkiye’nin bir anlamda gözbebeği olan DeğirmencikTermik Santrali’nden temsilciler, çevresel değerlere önem vermesi ile öne çıkan Rio’daki “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”na davet edilmişti.

Şirketin Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi Uygulaması kapsamında Denizden Tatlı Su Elde Edilmesi, Soğutma Suyunun denizden elde edilmesi ve soğutma suyundan Elektrik Enerjisi Üretimibulunuyor. Uygulama 2007 ? 2010 yılları arasında aşamalı olarak hayata geçirildi.

Çelik ve enerji üretim tesislerinde kapalı çevrimde dolaşan suların soğutulmasında deniz suyu kullanılıyor. Deniz suyu kapalı devre proses sularını soğuttuktan sonra kirlenmeden tekrar denize dönüyor. Denizden soğutma suyu temini ile tatlı su kaynaklarının tüketilmesinin önüne geçilmesi, bölgede yer altı su tablası dengesinin bozulmaması ve aşırı yer altı suyu kullanımı ile tuzlu su tatlı su girişimini de engellenmesi amaçlanıyor. Soğutma suyunun denize geri dönüş hattı üzerine HES kurulu bulunuyor. 2009 yılında tamamlanan tesislerin toplam yatırım maliyeti 6.8 Milyon USD olup, toplam 4 adet HES inşa edilerek Soğutma Suyu Deşarjından Elektrik Enerjisi Üretimi yapılıyor. Bu uygulama deniz suyundan HES ile elektrik üreten dünyadaki bilinen ilk uygulamadır. Buradan sağlanan geri kazınım enerjisi yaklaşık %20-25 civarındadır.

Ayrıca tatlı su ihtiyacının denizden karşılanması için “Denizden tatlı su elde etme tesisi” (Reverse Osmoz sistemi) kurulmuştur. Tesisin yatırım maliyeti yaklaşık 4 Milyon $ olup, günde 12 bin m3 tatlı su üretilmektedir.

Bu projeyle eş zamanlı yürütülen bir alt projede 100 m3/gün kapasiteli içme suyu elde etme tesisidir. İçme suyu da dahil olmak üzere tesislerin tüm tatlı su ihtiyacını deniz suyundan elde edilmektedir. Deniz suyu ters ozmos tekniği ile filtre ediliyor ve tesisin kullanımına sunuluyor. Filtre edilen bu suyun bir kısmını ise ek işlemlerden geçirildikten sonra içme suyu kalitesine getirilerek, tesisin ve İÇDAŞ Limana gelen gemilerin içme suyu ihtiyacı da denizden karşılanmış olunuyor.

Değirmencik Termik Santrali hakkında bilgi:
Değirmencik Termik Santrali, Kömür yakıtlı enerji tesisleri içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre izni alan ilk kömür yakıtlı termik santralidir.3 Üniteden oluşuyor. Bugün 405 MW toplam kurulu güce sahip olan santralelektrik üretim kapasitesi yaklaşık 3 milyar kWh’tir.
Santralde, temiz kömür yakma teknolojilerinden akışkan yataklı yakma teknolojisi kullanılıyor. Santraldeki toz emisyonları için son teknolojiye sahip, % 99,98 gibi yüksek verimli elektrostatik olarak çalışan 4 kanallı 10 bölümlü toplam 20 adet hücreden oluşan elektrofiltre ünitesi bulunuyor. Fiili durumda toz emisyonları Avrupa limitlerinin çok altında gerçekleşiyor.
Tesislerin etki alanında bulunan Hava Kalitesi Ölçme İstasyonu İÇDAŞ tarafından kurularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredildi. Bugün Bakanlığın www.havaizleme.gov.tr adresinden, özel sektöre ait hava kalitesi verileri yayınlanan ülkemizdeki tek tesis İÇDAŞ tesisleridir.
Tesislerin çalışmaya başladığı günden buyana toprak, su, hava ve bitkilerde düzenli olarak çevresel parametreler İÇDAŞ tarafından bağımsız kuruluşlara izletiliyor.Bu süre zarfında tesis çevresinde hiçbir çevresel olumsuzluk görülmediği gibi çevresel parametreler limitlerin 10 kat altında seyretmektedir. Bugün bir otoyolun 10 km uzaklığında zeytinlik alanlarda bile dioksin ve azot gibi kirleticilerden kaynaklı kirlilik söz konusu olurken, İÇDAŞ yaptığı çevresel yatırımlarla tesislerin çevresindeki doğal yaşamı daha da güçlendirecek çalışmalar yapıyor.
İÇDAŞ bölge ekosistemin korunması, izlenebilmesi ve biyoçeşitliliğin arttırılmasına yönelik birçok çalışmada bulunuyor. Yapılan çalışmalarda temel amaç, sanayi tesisinin ekosistem üzerine fazladan bir yük getirmesinin önüne geçmek, sanayiden kaynaklı olası yüklerin etkilerini ortandan kaldırmasının yanında, ekosisteme olumlu katkılar sağlamaktır. Ekosistemin olumsuz etkilere maruz kalmaması için öncelikle üretimde kullanılan teknolojilerin gelişmiş ve ekosisteme zarar vermeyen teknolojilerden seçilmesine dikkat ediliyor, tesislerde kullanılan üretim teknolojilerinin tüm dünyada kabul görmüş, onaylı çevre dostu teknolojilerden olması tercih ediliyor. Üretim proseslerinde gerek çevresel parametrelerin gerekse verimliliğin arttırılması yönünde sürekli ölçüm ve iyileştirmeler yapılıyor. Sürdürülebilir büyümenin temel parametreleri olan ekonomik, çevresel ve sosyal parametreler sıkı bir şekilde izleniyor. Tesislerde ekosistemin korunmasına yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarını tesisin çevresinde izlemenin daha doğru ve gerçekçi sonuçlar vereceği düşünülüyor. Bu nedenle bölgedeki ekosistemi izlemek için de bir proje gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bilimsel ve tarafsız olarak yürütülebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı, Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK – Mam) ile işbirliği yapıldı.
İÇDAŞ tarafından finanse edilen bu proje ile bölgenin 10 yıl süreyle izlenmesi amacıyla sözleşme yapıldı. Proje alanı olarak ise merkezinde İÇDAŞ tesisleri olan 10.000 km2‘lik bir alan belirlendi. Belirlenen noktalardaki toprak, yüzeysel su, yer altı suyu, deniz suyu, bitki ve atmosfer özellikleri izleme altına alındı. Bugün TÜBİTAK tarafından ekosisteme ait 153 farklı çevresel parametre (Atmosfere ait özellikler, yüzeysel su kaynakları, yer altı su kalitesi, toprak) izleniyor.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir