İÇDAŞ’tan Çevre Alanında Bir İlk Daha

İÇDAŞ’tan Çevre Alanında Bir İlk Daha
03 Eylül 2010

Türkiyede emisyon iznini alan ilk termik santral ve demir çelik fabrikalarına sahip olan İÇDAŞ çevre alanında yine bir ilke imza attı.

Çevre duyarlılığını kurumsal kimliğinin bir parçası olarak gören İÇDAŞ, çevrenin korunması ve çevre kirliliğin önlenmesi için her türlü önlemi hiç duraksamaksızın almaya devam ediyor.

İÇDAŞ, Termik Santral, Çelikhane, Haddehane, Kireç Tesisi gibi tesislerinin bulunduğu bölgedeki hava kalitesini ve meteorolojik verileri 365 gün 24 saat boyunca izleyebilmek ve kayıt altına alabilmek için tesis etki alanında kurduğu Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonu verilerinin Çevre ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmasını talep etti.

Çevre ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak Türkiyede bir ilk olan uygulamanın gerçekleştirilmesini sağladı. Bakanlık benzer uygulamalar olabileceğini de göz önünde bulundurarak bu konuda uyulacak usul ve esasları belirledi.

Bakanlık ve Valilik yetkililerinin incelemelerinde İÇDAŞ?ın kurduğu istasyonun verilerinin Bakanlık sayfasından yayınlanmasına uygun görüş verildi. Bu kapsamda, İstasyon için İl Çevre ve Orman Müdürü Ali Osman KAYMAKÇI ile İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend ENGİN arasında 26.08.2010 tarihli Protokol imzalandı. Protokol gereği İçdaş Hava Kalitesi Ölçüm istasyonu anahtarları İçdaş çevre mühendisleri Barış Bora ve Arzu İleri tarafından Çanakkale İl çevre orman müdürlüğü teknik personeli Ahmet Açıkalın ve Abdurrahman Eren?e teslim edildi.

İÇDAŞ tarafından kurulan ve otomatik veri kayıt sistemine dayanarak çalışan bu istasyon, kaydettiği verileri online olarak Çevre ve Orman Bakanlığının Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına aktarmakta ve resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmasını sağlamaktadır.

Tesis etki alanında kurulan ve verileri online olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından izlenecek Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonu kurmaları, işletmelerin çevre alanında kendilerine olan güvenlerini ve aldıkları önlemlerin etkinliği göstermesi bakımından önemli bir göstergedir.

Çevre konusunda aldığı kararlar ve uygulamaları ile örnek olan ve Avrupa Çevre Ödülü dahil birçok ödüle layık görülen İÇDAŞ bu uygulama ile, tesislerinden kaynaklanan emisyonların bölgenin mevcut hava kalitesine etkisinin Çevre ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden bütün kamuoyu tarafından izlemesini sağlayarak bu alanda da Türkiyede bir ilke imza atmıştır.

İÇDAŞ, işletmelerin çevre alanındaki başarı yada başarısızlıkları ortaya koyacak bu uygulamaya öncülük etmekle hem asılsız çevre kirliliği iddialarına en güzel cevabı vermekte hem de kendi çalışanlarının, meyve sebze bahçelerinin, besi çiftliğinin de bulunduğu bölgenin hava kalitesinin en iyi şekilde izlenmesini sağlamıştır.

Kurulan Ölçüm İstasyonu, Çanakkale ilindeki iki istasyondan biri olup; Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı diğer istasyona kıyasla çok daha fazla parametre ölçülmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı istasyonunda sadece PM ve SO2 parametrelerini ölçerken İÇDAŞ istasyonu bu iki parametrenin yanında NOx ve CO parametrelerini de ölçmektedir. Kirletici parametreler yanında bölgedeki meteorolojik veriler de ölçülmekte ve böylece hem meteorolojik veriler kayıt altına alınırken hem de olası hava kirliliği kaynaklarının hareket yönleri de izlenebilmektedir.

İstasyonun yer seçimi, tesis etki alanında olası kirliliğin en yoğun olacağı noktanın hava kirliliği dağılım modeli üzerinde bilimsel yöntemlerle çalışılarak tespit edilmiş; en uygun yerin mera olması karşısında istasyonun belirlenen en doğru noktaya kurulabilmesi için bahse konu alan köy tüzel kişiliğinden kiralanmıştır. Bu kiralama ile aynı zamanda İÇDAŞ tarafından köy tüzel kişiliğine kamu hizmetlerinde kullanılacak önemli miktarda kaynak sağlanmaktadır.

Tesis etki alanına kurduğu hava kirliliği ölçüm istasyonunun Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından online olarak izlenmesini ve resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna yayınlanmasını isteyen İÇDAŞ, aynı şekilde çevre alanında aldığı önlemlerle geldiği noktayı gösterecek bir başka girişimi daha başlatmıştır.

İÇDAŞ, hiçbir yasal zorunluluk olmamasına rağmen, Değirmencik termik santral üniteleri ve demir çelik tesislerinin emisyon ölçüm sonuçlarının kurulacak ağ ile Çanakkale Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından online izlenmesi için çalışma başlatmış ve talepte bulunmuştur.

Bu uygulama, çevreye olumsuz etkileri olduğu ileri sürülen fabrikalarını aldığı önlemlerle çevre mevzuatının belirlediği standartların çok daha altında değerlerle çalıştırmayı başaran İÇDAŞ?ın çevre konusunda kendine güvenini ve kamuoyuna karşı şeffaflığını göstermesi bakımından büyük önem arz etmektedir.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir