Karacaören ve Çevresi İmara Esas Zemin Çalışmaları Tamamlandı

04 Aralık 2012

Karacaören ve çevresinde imara esas zemin çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

Çanakkale’nin doğu kesiminde yer alan ve halen merkeze bağlı köy statüsünde bulunan Karacaören 2001 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği bölümlerinin işbirliği ile imara esas olacak şekilde çalışmaları tamamlanmış ve ilgili idareye onaylattırılarak bölgenin imar öncesi zemin çalışmaları tamamlandı. Konu ile ilgiil açıklamalarda bulunan Çanakkale Belediyesi yetkilileri; “Ancak Çanakkale Belediyesi’nin Çanakkale merkez yerleşimi için ÇOMÜ Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ile yaptığı işbirliği ile sürdürülmekte olan zemin araştırma çalışmaları kapsamında, Karacaören yöresinde daha önce yapılan çalışmalar gözden geçirilerek, Çanakkale merkez yerleşiminde yapılan çalışmalara paralel, daha önce yapılmayan ya da daha eski tekniklerle gerçekleştirilen çalışmalar yenilenmiş olacaktır. Bu kapsamda daha önce yeterli derinlik ve miktarda sondaj yapıldığına karar verildiğinden, yeniden sondaj yapılmadan eski sondaj ve laboratuar deneylerine dayalı olarak hazırlanan mühendislik jeolojisi haritaları vb haritalar, yeni çalışma sırasında kullanılmıştır. Ancak önceki çalışmada yapılmamış olan yeraltı radarı, yüzey dalgalarının çoklu analizine (MASW) dayalı vs hızı belirlenmesi ve ek mikrotremor ölçümlerini kapsayan jeofizik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 22000 m uzunluğunda yeraltıradarı ölçüsü alınmış, 80 adet MASW, 80 adet mikrotremor ve eski sismik kırılma ölçülerine ek olarak 25 adet sismik kırılma ölçüsü alınmıştır. Bu ölçümler sonucunda yeraltı yapısı tanımlaması, zemin sorunu oluşturabilecek yer altı suyunun durumu, zemin nemlenmesi, gevşek-sıkı zemin ayrımlaması, zeminin esneme özelliklerinin belirlenmesi, zemin sınıflaması, yerin doğal ve küçük titreşimlere karşı gösterdiği davranış biçimi gibi zeminin özelliklerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Tüm ölçüler, eski bilgilerle de bir araya getirilerek, yeni bir veri seti oluşturulmuştur. Bu aşamada daha önce oluşturulan mühendislik haritaları, sayısallaştırılacak ve Çanakkale merkez yerleşimi için hazırlanan haritalarla birlikte yeniden değerlendirilecektir. Böylece Çanakkale merkez yerleşimini oluşturan zemin araştırmaları, Karacaören Bölgesi’ni de içine alarak genişletilmiş olacaktır. Tüm alansal bilgiler, coğrafi bilgi sistemi kapsamında haritalaştırılarak, şehrin imara açık bölgeleri için zemin bilgisi oluşturulmuş olacaktır. Yapılan ölçümler ve raporlama işlemlerinin sonuca ulaşmasından sonra yapılan çalışma ilgili idareye onaylattırılarak bölgenin imar öncesi zemin çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Tüm bu bilgiler ışığında kentimizin büyüme ve gelişmesine paralel olmakla birlikte daha güvenli yapıların yapılabilmesi ile parsel bazında yapılan zemin etüt raporlarının kontrollerinin de daha sağlıklı yapılabilesi amaçlanmaktadır” dediler.

[Medya Hedef]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir