“Kazdağı’nın Merkezine Seyahat”

01 Temmuz 2015

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı’nın Proje önerisi TÜBİTAK’tan 3001 projeleri kapsamında destek almaya hak kazandı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi de “Güvercinkaya Mağarasının (Kazdağı-Çanakkale) Sucul Ekosisteminin Araştırılması” başlıklı projeyi lojistik olarak destekleyeceğinin müjesini verdi. Disiplinler arası düzeyde gerçekleştirilecek bu bilimsel çalışmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji ve Arkeoloji bölümlerinden öğretim üyeleri de yer almaktadır.
Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, “bu çalışmayla, ülkemizde ender olarak görülen yeraltı akarsularından biri olan Güvercinkaya karstik ekosisteminin makroomurgasız canlıları, hidrojeolojisi ve yüzey suyu mikrobiyolojisi detaylı olarak araştırılacak, fauna ve su kalitesi açısından mevcut durum ortaya konulacaktır. Araştırmanın en önemli kısmını oluşturan mağara sifonu örneklemeleri Tükiye’de ilk defa, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dalış Teknolojisi bölümünün aktif katılımıyla, uzaktan kumanda edilen sualtı cihazı (ROV) kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bölgede yapılacak ilk bilimsel çalışma olması nedeniyle, birçok önemli veriye ulaşılması öngörülüyor.” dedi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir