Kent Müzesi’nde Tarihin Yerel ve Sivil Bağlamı Konuşuldu

03 Ekim 2014

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde Ekim ayının ilk Çarşamba etkinliği gerçekleştirildi. 1 Ekim 2014 Çarşamba günü bir önceki hafta giriş yapılan kentte yerel tarih üzerine yapılan sohbetlerin ikincisinde “Tarihin yerel ve sivil bağlamı” konuşuldu.

Müze koordinatörü Cevat İnce’nin moderatörlüğünü yaptığı sohbette ilk olarak sivil ve yerel kavramlarına açıklık getirilmeye çalışıldı. Cevat İnce; resmi olmanın sadece üniforma demek olmadığını üniformayı çıkaran herkesin de sivil bir anlayış taşıyamayacağını resmi düşüncelerden arınmış bir görüşe sahip olmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Resmi tarih yazımının belgelere dayanarak oluşturulduğunu ve aslında kurumun ya da devletin çoğu zaman objektif olmayan bir resmi tarih yazımı peşinde olduğuna değindi. Sohbet, konukların katılımı ile Çanakkale özelinde devam etti; evrensel ve yerel ortamlarda Çanakkale’nin bilinen tarihinin resmi tarih olduğu Çanakkale’nin yerel tarihinin yereldeki insanlar için bile uzak bir kavram olduğu ifade edildi. Yerel tarihin oluşumunda insanların hafızalarının önemli bir yer tuttuğu kayda alınamayan pek çok bilginin yitip gitmesinden dolayı yerel tarih oluşturmada boşluklar olduğu belirtildi. Dünyada küreselleşme ile birlikte yerel kimliklerin yok edildiği, kültürel zenginliklerin ortadan kalktığı konuşuldu. Aynılaşmaya başlayan kültürlerle birlikte çeşitlilik kavramının yok olmaya başladığı vurgusu yapılırken bu düşünce ile yerel tarihin objektif olarak yazımının önemi üzerinde duruldu. Çanakkale özeline kayan konuşmalarda bir önceki hafta önerilen yerel tarih enstitüsü fikri yeniden tartışıldı. Enstitünün finansmanının ne olacağı ve bu kaynağın yerel tarih araştırmalarına, yorumlanmadan yazılmasına ve bu yazımı ne kadar etkilemesi gerektiği konuşuldu. Resmi tarihin ideolojisinin yerel tarihi etkilediğinin yadsınamadığı sohbette, yerel tarih yazımı ile birlikte yerel değerlerin açığa çıkma süreçlerinin belirlenmesinin hedeflendiği bunun üzerinden tanınabilirlik oranının resmi tarihin sınırlarını aşan bir noktaya varacağı konuşuldu. Sohbet, yerel tarih üzerine konuşmaların devam etmesinin önemine dair yapılan vurgular ile sona erdi.

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde 8 Ekim 2014 Çarşamba Kurban bayramının ertesi gününe denk geldiği için etkinlik planlanmadı. 15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 18.00’da ise Yerel Tarihin “Kent Kimliği, Aidiyeti” Bağlamı isimli sohbet gerçekleştirilecek.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir