Kent Müzesi’nde Yerel Tarih Üzerine…

26 Eylül 2014

24 Eylül Çarşamba saat 18:00’da Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde devam eden süreli sergi “Kentte Yerel Tarih” kapsamında “Yerel Tarih Üzerine” adlı kent sohbeti gerçekleştirildi.

Sohbet, Çanakkale Yerel Tarih Grubu koordinatörlerinden İsmail Erten’in 1999 yılından günümüze kentte yerel tarih adına yapılan çalışmaların bir özetini sunuşu ile başladı. Bu sunuş ile yerel tarih grubu çalışmaları; 1999-2006 yıllarında Yalı Hanı merkezli yapılan bu çalışmaların, Çanakkale Sivil İnisiyatifinin yerel tarih bağlamında yürüttüğü katılımcı süreçler ile gerçekleştiği ve çok sayıda ortağı bir araya getirdiği ifade edildi. Bu grubun yaptığı diğer 3 proje ise; “Sokak Adlarında Yaşayanlar” kitabıyla sonuçlanan kentin özel isim taşıyan sokaklarının tarihini araştıran çalışma, kentin kamusal mekanlarının sürecini araştıran çalışma ve kent hakkındaki dokümanların derlendiği biyografi çalışması ve Çanakkale Cumhuriyet Öncesi Tarihi Eğitim Yapıları projesi sergisi ve sonuç ürünü “Çantalar Elimizde” sergisini oluşturan ilk çalışma hatırlatıldı. ÇEYAP gibi 1999 öncesi sivil çalışmaların yanı sıra 2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği ile Çanakkale’nin yerelde araştırmalara önem verdiği bir sürecin oluşturulduğuna ve kentin yerele dair bilincini arttırdığına değinildi. Diğer bir sivil oluşum olan Troia Dostları, Arkeoloji buluşması ve Çanakkale 2010 yerel tarih çalışmalarından beslenen Yerel Kültür politikaları üzerine yapılan çalışmalar hatırlandı.

Sunuşun ardından söz alan katılımcılar ile yerel tarih çalışmaları üzerine sohbet gelişti. Sohbette katılımcılar yerel tarih çalışmalarının kentteki yansımalarının yanı sıra tarih, yerel tarih, resmi tarih gibi kavramlara yeniden bakılmasının önemine vurgu yaptı.. Bugüne kadar yapılan çalışmalar dışında da yerel tarih başlığı altındaki öncelikli konulardan birinin kentin tarihsel gelişimi içinde demografik yapısı olduğu ifade edildi. Ayrıca yerele dair pek çok alt başlıkta sıralanarak bu konularda çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Sohbetin sonunda bu sohbet içinde yer alan tespit, değerlendirme ve önerilere bağlı olarak müzakere süreçlerinin ve bu kapsamda sohbetlerin devam etmesinin altı çizilmiştir. Bu güne kadar gönüllülük ve ilgiye bağlı olarak projelerin tespiti ve çalışmaların yürütülmesinin sürdürülebilir olması için mevcut yöntemin yeterli olmadığı tespiti ile bundan sonraki toplantılar ile yöntem ve sürecin müzakere edilmesinin önemi vurgulandı. Bu bağlamda “Yerel Tarih” çalışmalarının devamlılığı adına sivil çalışma ortamı sağlaması açısından içinde profesyonel personelin de yer aldığı özerk bir Kent Tarihi Enstitüsü’nün kurulmasının da müzakere sürecine dahil edilmesi önerildi. Bu kapsamda sergi sürecince çarşamba etkinliklerinin ağırlıklı olarak tespit edilen başlıklar üzerinde süreçlerin müzakere edildiği sohbetler olarak planlanması önerildi.

01 Ekim 2014 Çarşamba akşamı saat 18:00’da Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde ?Tarihin -yerel ve sivil- Bağlamı’ başlıklı kent sohbeti gerçekleştirilecek.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir