Kent Müzesi’nde Yerel Tarihin “Kent Kimliği, Aidiyeti” Bağlamı Konuşuldu

16 Ekim 2014

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde bir haftalık aradan sonra Çarşamba sohbetleri devam ediyor. 15 Ekim 2014 Çarşamba günü Kent Müzesi’nde devam eden süreli sergi “Kentte Yerel Tarih” kapsamında Yerel Tarihin “Kent Kimliği, Aidiyeti” Bağlamı isimli sohbet gerçekleştirildi.

İlk olarak önceki hafta konuşulan “Resmi Tarih” ve “Yerel Tarih” kavramlarının üzerinden tekrar geçilen sohbette küreselleşme ile yerel kimlikler ile birlikte ulus kimliklerin de tehdit altına girdiği ve tek tipliliğin yaygınlaşmaya başlaması üzerinde duruldu. Yerel tarih çalışmalarının bu aşamada tek tipliliğin önüne geçilebilmesi bakımından çok daha büyük önem teşkil ettiği vurgusu yapıldı. Kent kimliği kavramlarının belirlenmesinin ardından aidiyet kavramının üzerinde de duruldu. Bir kente ait olmanın o kentte doğmak ile mümkün olamayacağının altının çizildiği sohbette kendini o kentli gibi hissetmenin ve kent kimliğinin bir parçası olmanın önemi üzerinde duruldu. Bir şeyi çok sevmenin beraberinde başkaları ile paylaşamamayı da getirdiği vurgusu yapılırken kenti de severken kente önce gelmenin sahipliği üzerinden sonradan gelenlerin ötekileştirmesi ile oluşacak şovenist tutum içerisinde bulunmanın tehdidinden söz edildi. Bir kente ait hissetmek için kent kültürü ve kimliğinin öğrenilmesi ve bilinmesinin yanı sıra kent tarihini bir önceki hafta tartışılan resmi tarih ve sivil tarihle beraber öğrenmekle aitliğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışılırken kent kimliklerinin de farklı kesimlerce farklı algılamasının mümkün olabileceği konuşuldu. Tarihsel birikim üzerinden olmadığı takdirde farklı algılamalar sonucunda çatışma kültürünün açığa çıkabileceği üzerinde duruldu. Sohbetin ardından daha önceki sohbetlerde de öneri olarak sunulan yerel tarih oluşturmada en doğru yöntemin olacağı konuşulan Yerel Tarih Enstitüsü fikri tekrar gündeme geldi. Sohbet, bu fikirle birlikte yerel tarihe dair konuşmaların yer alacağı sohbetlerin sürekliliğinin önemine yapılan vurgu ile sona erdi.

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde 22 Ekim 2014 Çarşamba saat 18.00’da Yerel Tarihin “Kent Kültürü, Politikası, Stratejisi” Bağlamı isimli sohbet gerçekleştirilecek.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir