Mert Mildon, ÇTSO’nun Devam Eden Projelerini Anlattı

Mert Mildon, ÇTSO’nun Devam Eden Projelerini Anlattı
03 Ağustos 2012

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mert Mildon, odanın devam eden projeleri hakkında bilgi verdi. Oda adına beyanatta bulunmaya yönelik tartışmalara iç yönergenin 29. maddesiyle açıklık getirdi.

Mildon’un yazılı açıklaması şöyle; “5500 üyesiyle kentimizin sosyo ekonomik gelişiminde önemli bir yere sahip olan ÇTSO, üyelerimizin sesine ve taleplerine duyarlı davranarak birçok proje geliştirmiş ve gün kaybetmeksizin yoğun bir çalışma başlatmıştır. Tamamı Meclisimizin oybirliği ile start alan projeler Çanakkale Yat Limanı, Lapseki Yat Limanı, Hizmet Merkezi, Kongre Merkezi ve Çarşı projeleridir.

ÇANAKKALE YAT LİMANI
Çanakkale Yat Limanında öncelikle Kordon boyundaki mevcut marinanın ıslah edilerek Çanakkale’ye yakışır bir yat limanı kazandırmak öngörülmüşse de, Belediye Başkanımızın ve İmar Müdürlüğünün kent planlamasına önerileri doğrultusunda Yat Limanı için en uygun yerin Barbaros mahallesindeki deniz ve su sporları merkezi olduğu belirtilmiştir. Konunun teknik uzmanlarınca yapılan çalışmalarda bu yaklaşımı desteklemiş ve Belediye Başkanımızca önerilen yerde Yat Limanı çalışmalarına başlanmıştır. Belediye Başkanımız Yat Limanı projesini olumlu bulduğunu ve Çanakkale’ye Yat Limanı için talepte bulunduğunu belirtmiştir. Belediye Başkanımızın seçim çalışmaları sırasında da konu ile ilgili fikirlerinin bizimle aynı olduğunu gerek yazılı ve gerekse sözlü beyanatlarından hatırlıyoruz. ÇTSO olarak tek amacımız turizm kenti olmak isteyen Çanakkale’ye Yat Limanı kazandırmak, kent esnafına ve turizmin gelişmesine katkı sunmaktır. Bunu yaparken çalışmaların bütün giderleri Yönetim Kurulumuzca karşılanmış ve Yat Limanının tasarrufunun Çanakkale Belediyesi, İl Özel idaresi, Terzioğlu Vakfı ve ÇTSO katılımında bir tüzel kişilik bünyesinde olacağı açıkça belirtilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada projenin ilk önemli aşaması Çanakkale Yat Limanı ÇED olumlu görüşü alınmış bulunmaktadır. Bunun anlamı bu projeyle ilgili bütün kurum ve kuruluşlar Barbaros mahallesine Yat Limanı yapılmasının uygun olduğunu belirtmektedirler.Şimdi gelinen nokta Çanakkale kurumlarının ortaklığında tüzel kişilik oluşumu sağlanarak Çanakkale’ye Yat Limanı kazandırılmak üzere projenin ihale edilme aşamasıdır. ÇTSO olarak Çanakkale’de kurumların işbirliği ile yaptıkları çalışmaların Kent Meydanı örneğinde olduğu gibi kentin geleceğine büyük katkı sunduğunu görüyoruz. Çanakkale’nin gelişimi için projelere kulp takmak, yokuşa sürmek, siyasete kurban etmek yerine bütün kurumların işbirliğinde çalışmamız gereği var.

LAPSEKİ YAT LİMANI
Çanakkale Yat Limanı çalışmaları sırasında Lapseki’den üyelerimizin balıkçı barınaklarının atıl durumda bulunduğunu bu barınağın da ekonomiye kazandırılması için Yönetim Kurulumuzca çalışma yapılmasını istemişlerdir. Gün kaybetmeksizin başlatılan inceleme ve çalışmalarla Lapseki balıkçı barınağının hem balıkçılarımızın kullanımına, hem de Çanakkale Turizmine kazandırılmasına imkan veren bir proje hazırlatılarak, Lapseki Su ürünleri Kooperatifi ile protokol imzalanmış ve konu hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından uygun görüş alınmıştır. Atıl durumdaki barınağın tasarrufunun Çanakkale marinasındaki koşullarla Odamıza verilmesi durumunda Lapseki ilçemizde yat limanına kavuşacak, barınak bütün balıkçı teknelerinin yanaşabileceği ve ürünlerini indirebilecekleri bir kullanıma sahip olacaktır. ÇTSO olarak Çanakkale’nin her alanda gelişimine katkı vermeyi görev biliyoruz.

HİZMET MERKEZİ
Çanakkale TSO olarak kent merkezinde yıllardır boş duran arsamızı değerlendirerek hizmet merkezimizi inşa ettik. Bu merkezin gelirini Çanakkale gençlerinin eğitimine burs desteği olarak vereceğiz. Eğitim bursumuzun dönüşümlü olması ve gençlerimizin gelecekte birbirine sahip çıkarak Çanakkale Ruhunun çığ gibi büyümesini arzuluyoruz.

KONGRE MERKEZİ
Yine Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsamızda Çanakkale’nin önemli eksik ve ihtiyaçlarından olarak düşündüğümüz kongre ve fuar hizmetlerine ev sahipliği yapabilecek Kongre Merkezinin inşasında sonlara yaklaştık. Kongre merkezini 29 Ekim’de Çanakkale ile buluşturmayı hedefliyoruz. Kongre merkezimizin yapımına 10.000 TL üzerinde destek verenler Merkez girişindeki pano üzerinde yerlerini alacaklar. Projelerimize destek veren üyelere şükranımızı böyle ifade edeceğiz.

ÇARŞI PROJESİ
Çanakkale TSO olarak esnafımızdan gelen talep üzerine AVM lere karşı esnafımızın rekabet gücüne katkı sunmak ve kent çarşısını alışverişte cazibe noktası yapmak için 26 Temmuz 2011 tarihinde Çarşı projesi için Belediye KUDEB ve Koruma Kuruluna müracatta bulunmuştuk. ” Bakın esnafımız kan ağlıyor, gün be gün zora giriyor, bizlerden talepleri var, çarşı sokağını cazibe merkezi yapmak istiyoruz, bize izin verir misiniz?” dedik. İstediğimiz tek şey bu konuda görüş belirtmeleri idi. Yazılar geldi, yazılar gitti. Gelen yazılar doğrultusunda defalarca proje yeniledik. Çarşaf çarşaf projeler çizildi. Esnafın tek tek muvafakatı istendi, kapı kapı dolaşıp muvafakat sorduk. Görüş bildirenlerin %80 bu proje yapılsın dedi. Projesiyle imzalı muvafakatları Belediyemize sunduk. Bir yıl oldu. Çarşı projesinde hala yazılar yazılıyor, bizden sokak hakkında bin türlü bilgi isteniyor. İsteğimiz bize net bir cevap gelmesi.Olur ya da olmaz denmesi. Bir yıl daha kaybetmek istemiyoruz. Esnafımızın talebine ilgili kurumlardan da duyarlılık bekliyoruz.”

BASINDA YER BULAN HABERLER
Çanakkale TSO varlığı ve saygınlığı ile Çanakkale’nin sosyo-ekonomik geleceğinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu nedenle Odamızın kurumsal yapısının güçlendirilmesi, işleyişinin kişisel tasarruflarla değil, kurumsal bir anlayışla gerçekleşmesini arzuluyoruz. Ülkemizin bütün Ticaret ve Sanayi Odaları çalışmalarını TOBB yasa ve mevzuatlarına uygun şekilde yürütebilmek için yıllar öncesi İç Yönergelerini hazırlayıp TOBB’a sunmuş ve TOBB’un uygun gördüğü şekliyle işlerlik kazandırmışlardır. Çanakkale TSO olarak bütün iş ve işlemlerde eksikliği duyulan İç Yönergemiz değerli Meclisimizin onayı ile TOBB’a gönderilmiş bulunmaktadır. Bu konuda basında yer alan bazı asılsız değerlendirmelere açıklık kazandırmak için İç Yönergemizin 29. maddesini aynen paylaşmakta fayda görüyoruz. (Beyanatta bulunma; Madde 29- Oda adına beyanatta bulunmaya Oda’nın hukuki temsilcisi ve Yönetim Kurulu’nun sözcüsü olduğundan yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcıları yetkilidir. Meclis kararı alınmış bir konu hakkında meclis başkanı da yönetim kurulu başkanı ile beraber beyanatta bulunabilir. Bunun dışında, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, meslek komite üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve diğer komisyon üyeleri yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmaksızın Oda veya organları ile alakalı beyanatta bulunamazlar. Beyanatta bulunulması halinde ilgili mevzuat gereğince disiplin işlemi yapılır. Oda resmi görüşü dışında yapılan beyanatlar Odayı bağlamaz) Görüldüğü üzere bu madde kimsenin kendi adına görüş bildirmesiyle ilgili değildir. Odayı bağlayıcı beyanatla ilgilidir. Bu işleyiş sadece TSO değil bütün kurumlar hakkında böyle olduğu gibi incelenen TOBB onaylı diğer TSO İç Yönergelerinde de aynı hüküm bulunmaktadır.”

[Kaynak: canakkaleninrehberi.com]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir