Mimar Cansen Çakar, Kent Müzesi’nin Konuğu Oldu

Mimar Cansen Çakar, Kent Müzesi’nin Konuğu Oldu
26 Temmuz 2013

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde “Kentte Mimarlar” sergisinin paralelinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 24 Temmuz 2013 Çarşamba günkü konuğu “Tasarım Süreçlerine Kentin Etkisi” sohbet konusu ile Mimar Cansen Çakar oldu.

Cansen Çakar sunumuna tasarım ve katılımcılık kavramlarının dünyadaki örneklerini paylaşarak başladı. Sunumunda, insanların yaşayacakları çevrelerin oluşturulmasında aktif rol üstlenemediklerini, katılımcı süreçlerle bu rollerde kendilerine yer bulmalarının gerektiğini söylerken, sosyal yaşama en önemli katkılardan birinin halkın katılımı olduğuna değindi.

Cansen Çakar’ın sunumunun ardından konuklar tarafından Çanakkale kentinin tasarıma katılımı ile ilgili düşünceler de paylaşıldı. Tasarım süreçlerindeki en önemli eksikliğin ihtiyaçların belirlenmesinde katılımcı bir yol çizilmemesi ve katılımların genel olarak sonuca yönelik yapılması olduğu konuşuldu. Tasarım kavramının sanat kavramını aşan bir kavram olduğunda değinilen sohbette, tasarımın yarar ve kullanılabilir bir şeyi ifade etmesine rağmen sanatın böyle bir kaygısının olmadığı bu noktada da üst dil kullanılarak tasarım kavramının ulaşılmaz kılınmaması gerektiği konuşuldu. Tüm kentlilerin dahil edilerek tasarım süreçlerinde yer almasının ve yaşadıkları mekanlar üzerinden söz sahibi olmasının gerekliliği vurgulanırken çocukların yaratıcılıklarının bu süreçlere katkı sağlayabileceği konuşuldu. Çanakkale kentinin diğer kentler baz alındığında katılımcı süreçleri daha fazla önemsediğinin konuşulduğu sohbette, yapım kararı alınmadan önce halkın içinde olduğu tasarımların Çanakkale kentinde yaşamanın verdiği şansı daha da pekiştireceği ifade edildi.

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nin 31 Temmuz 2013 Çarşamba saat 18.00’da konuğu “Ütopyalar ve Mimarlık” sohbet konusu ile Emel Özen Sınmaz olacağı duyuruldu.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir