“Muhasebecilere Yüklenen Sorunlar, Yeniden Gözden Geçirilmelidir!”

02 Mart 2017

Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen “Muhasebe Haftası” etkinlikleri başladı.

Çanakkale’de Muhasebe haftası etkinlikleri dün başladı. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başlayan etkinlik kapsamında, Oda Başkanı Kadir Elibol bir açıklama yaptı. Muhasebecilerin zor bir iş yükü ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Elibol; “Kaliteli hizmet sunarak, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz. Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak çağdaş dünyadaki ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Hazırladığımız raporlarla, bir paydaş olarak ekonomimizin daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının küresel dünyayla yerini güçlendirmesine katkı sunuyoruz. Çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısı ile sorunları gündeme getiriyoruz. Çözüm ürettiğimiz sorunlara karşılık meslek olarak ta bazı sorunlarımızın olduğu gerçeğinin de göz ardı edilmemesini istiyoruz. Süre uzatımlarının beklenilen amaca hizmet edebilmesi için, sürenin son gününden birkaç gün evvel yapılması gerekmektedir. Bu yolda bir uygulamanın oturtulması halinde, meslek mensuplarımızın iş motivasyonlarının artacağı ve hizmetin en az hata ile yerine getirileceği değerlendirilmektedir. Gerek 31 numaralı VUK Sirküleri’nde gerekse 1 sıra nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin beyannamelerinin 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş meslek odaları ve birlikleri tarafından da gönderilebileceği düzenlenmiştir.568 sayılı Kanun’un 2/A-a maddesi uyarınca, meslek mensuplarının asli görev ve yetkileri içerisinde yer alan beyanname düzenleme ve gönderme işinin, mali ve cezai sorumluluğu bulunmayan meslek ve esnaf odalarına verilmesi doğru değildir.
Bu durumun düzeltileceği Bakanlığımız ve Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerince defalarca ifade edilmesine rağmen herhangi bir düzeltme yapılmadığı gibi 18/02/2017 tarihinde yayımlanan 1 sıra nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde de aynı uygulamaya devam edilmiştir. Bu çerçevede, gerekli düzenlemelerin yapılması ve beyanname düzenleme ve gönderme yetkisinin sadece meslek mensuplarımıza verilmesi gerekmektedir. Beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mükelleflerin beyannamelerinin de imzalatma kapsamına dahil edilmesi gerekmekte, Kurumlar arası bilgi paylaşımının yetersizliği ile ilgili sorunların çözümü için, kurumlar arasında ortak bilgi havuzunun oluşturulması ve verilerin bu havuzdan paylaşılması, düzeltme amacıyla verilen Ba-Bs formları için özel usulsüzlük cezalarının uygulanmaması. Meslek mensuplarına yüklenilen müteselsil sorumluluk hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi, Mücbir sebep hallerine meslek mensupları ile ilgili düzenlemelerin eklenmesi,Acil olarak çözüm bekleyen sorunlarımızdandır.Çeşitli düzenlemelerde TÜRMOB’un ve Odalarımızın görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi, meslektaşlarımızın verdiği hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır. Bu misyonumuzla ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine katkıda bulunmanın büyük sorumluluğunu taşıdığımızın bilincindeyiz. Toplumda defter tutan ve beyanname veren kişi algısını değiştirerek, verdiğimiz hizmetlerin mali danışmanlık ve denetim çerçevesinde güvenilir işletme danışmanı misyonuyla ekonomimizin önemli bir paydaşı olduğumuzu daha çok hissettirmek istiyoruz. Bu yönde kurumsallaşarak, iş kalitesini arttıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe hazırlanıyoruz. Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz ve yarınları umutla şekillendireceğiz. Bu inançla tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler diliyorum”
dedi.

Meydanda yapılan açıklamanın ardından, muhasebeciler bir otelde düzenlenen kahvaltılı etkinlikte bir araya geldi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir