Necip Paşa Konağı’ndan Madam Kety Evi’ne…

Necip Paşa Konağı’ndan Madam Kety Evi’ne…
07 Mart 2019

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, eski (Madam Kety Evi) şimdilerde Devlet Güzel Sanat Galeri olan yer hakkında ilginç bilgiler paylaştı.

Madam Kety Evi’nin daha eski yıllarda Necip Paşa Konağı olduğunu söyleyen Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; “Halk arasında Eski İngiliz Konağı, Madam Hettie’nin Evi olarak bilinen konağın, 1300 (1884) yıllarına dayanan tapu kayıtlarına kadar inildiğinde, Osmanlılar döneminde Bahrisefit Boğazı Topçu Livası olan Necip Paşa’ya ait olduğu ortaya çıkarılmıştır. Necip Paşa adıyla anılan camiinin de Necip Paşa’nın vasiyeti üzerine, vefatından sonra eşi Habibe Hanım tarafından yaptırıldığı, camiideki Osmanlıca kitabeden bilinmektedir” dedi.

TEK VARİS OLAN HETTİE’YE AKTARILDI
Konağın, mimari üslubu nedeniyle 19. Yüzyıl sonraları ile 20. Yüzyıl başlarına ait bir yapı olduğu ve 1311 (1895)- 1316 (1900) yılları arasında yapıldığını belirten Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “Necip Paşa’nın vefatıyla konak, onun varisleri tarafından (1316- 1318) yılında İngiliz tebaasından Rital’i Grek’e satılmıştır. Bundan sonra İngiliz tebaasından kişilerin elinde kalmış, 1970’li yıllara gelindiğinde ise İngiliz tebaasından tek varis olan Hettie’ye intikal etmiştir. 1976 yılında Kültür Bakanlığı tarafından eski eser kapsamına alınan ve Çanakkale Belediyesi tarafından kamulaştırılan konak ve arazisi, kamulaştırma gayesine uygun olarak kullanılmak şartıyla, Kültür Bakanlığına tahsis edilmek üzere intifa hakkı 99 yıl süre ile Maliye Hazinesine devredilmiştir.(1981) Kültür Bakanlığı konağı, 1988 yılında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğüne tahsis etmiş; restorasyon, teşhir, tanzim çalışmalarından sonra 18 Mart 1990 günü hizmete açılmıştır. Güzel Sanatlar Galerisi hizmet binasının birinci katı, 1 Ocak 2009 tarihinden bu yana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İdari Bürosu olarak kullanılmaktadır. Güzel Sanatlar Galerisi çalışmaları zemin katta devam etmektedir” dedi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir