“Okullar Hayat Olsun” Projesinin Protokolü İmzalandı

20 Nisan 2012

Okullar Hayat Olsun Projesinin Protokolü Vali Güngör Azim Tuna’nın da katıldığı törenle imzalandı.

Kepez Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesinde yapılan protokol imza töreninde konuşan Vali Güngör Azim Tuna, öğrenmenin hayatta kalabilmek, değişikliklere uyum sağlayabilmek ve başarılı olabilmek için gerekli olduğunu belirterek, “Yaşamın sizden beklediklerini yerine getirebilmek, sorunlarınızı çözmek, zorluklarla baş edebilmek ve geride kalmamak için öğrenme yaşam boyu sürmek zorundadır. “Okullar Hayat Olsun Projesi” ile okulların eğitim, öğretim saatleri dışında hafta sonları ve yaz aylarında dersliklerin, kütüphanelerin, bilgi teknolojileri sınıflarının, çok amaçlı, konferans ve spor salonları ile okul bahçelerinin belediyelerle işbirliği yapılarak velilerin, mahallenin ve çevrenin hizmetine açılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında okulların öğrenciler ve yetişkinler için birer hayat boyu öğrenme merkezi, eğlenme ve dinlenme aktivitelerine imkan veren, yaşayan güvenli alanlar haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Projenin hedeflenen amaca ulaşmasında kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli görevler düşmektedir. Ayrıca okul bahçelerinin daha yeşil hale getirilmesi için Orman işletme Müdürlüğümüz ile birlikte çalışmalar yapılmaktadır. Okullarımız ticari müesseseler olmayıp, halkımızın eğitilmesi ve spor yapmaları için fevkalade önemli merkezlerdir. Okullarımızda bulunan spor salonları eğitim ve öğretime zarar vermeyecek şekilde, halkın kullanımına açılacak. Böylece toplumumuza spor yapma alışkanlığı kazandırılırken, veli ile okul yönetimi arasında daha sıcak ilişkilerin olması da sağlanacaktır” dedi.

“OKULLARDAKİ BİLGİSAYAR SINIFLARI DA VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇILACAK”
Vali Tuna, Türkiye’de vatandaşların internete ulaşımının arttırılması amacıyla, her okulda bulunan bilgisayar sınıflarının da halkın kullanımına açılacağını belirterek, “Proje sayesinde okullarımız sınırlı zaman dilimleri içerisinde kullanılan alanlar olmaktan çıkarılıp, maksimum derecede vatandaşlarımızın hizmetine sunulan yerler olacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki değişim ve gelişimin, ömür boyu sürecek bir eğitim ihtiyacını ortaya çıkardığı bir gerçektir. Bugüne kadar beceri kazanmak, meslek edinmek, dil öğrenmek ya da okuryazar olmak isteyen vatandaşlarımıza halk eğitim merkezleri aracılığıyla hizmet götürülürken, bundan sonra bu hizmetlerin belediyelerin de katkılarıyla çok daha güçlü ve yaygın bir şekilde okullarımıza taşınması gerekmektedir. Bilgi toplumlarında, toplumsal hizmetlere yönelik talep artışları karşısında artan ihtiyaçları karşılamak için yeni hizmet modelleri geliştirmek ve bu hususta halka en yakın hizmet birimleri olan belediyelerle işbirliği içinde çalışmak gerekmektedir. Günümüz dünyasında sorunların doğrudan ve etkin bir şekilde çözümünde yerel yönetimlerin önemi ve işlevselliği her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Bu proje sayesinde belediyelerimiz de eğitim alanındaki çalışmalarını daha ileri bir noktaya taşıyacak, okullarla kuracakları işbirliği sayesinde hizmetlerin sayısı ve kalitesini daha da yukarılara taşıyacak, okullarla kurulacak işbirliği belediyelere halka erişim ve hizmetlerini tanıtma fırsatı sunmasının yanında altyapı, yatırım ve personel harcamalarında da önemli kazanım sağlayacaktır. Okullarımızın, başta çocuklarımız olmak üzere herkesin mutluluk duyduğu ve sahiplendiği eğitim ve toplumsal hizmetlere erişim imkanlarından herkesin faydalandığı alanlara dönüştürülmesi bu proje ile daha da önem kazanmaktadır. “Okullar Hayat Olsun Projesi” ile okulların; belediye ve diğer kurumlar için sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin yapıldığı alanlar haline gelmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“PROJE SAYESİNDE OKULLARIMIZ ŞEFFAF EĞİTİM MERKEZLERİ HALİNE GELECEK”
Vali Tuna, proje sayesinde okulların ders bittikten sonra kilitlenen binalar olmaktan çıkarılacağını ve sürekli yaşanır bir yer haline getirileceğini de belirterek; “Okullarımız bu sayede şeffaf eğitim merkezleri haline elecektir. “Okullar Hayat Olsun Projesi” ile okulların sadece ders saatinde değil, 7 gün 24 saat hizmet verir birer kurum olması sağlanacak ve proje kapsamında okulların sürekli eğitim merkezi haline gelmesi, ve okullarda ihtiyaç duyulan alanlarda kurslar açılması da sağlanacaktır. İlimizde ki tüm kurumlarla paylaşılan bilgi, birikim ve kaynaklar ile proje çalışmaları devam edecek ve başarı ile sonlandırılacaktır. Proje ile okullarımızın, bahçelerinin öğrencilerin oynamaktan mutluluk duyacağı şekilde düzenlendiği, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere açık, genç, yaşlı, kadın, erkek herkesin hayat boyu öğrenme merkezi gibi kullanacağı, herkes tarafından sahiplenebilecek ortak yaşam alanlarına dönüşmesi bizimde en büyük arzumuzdur. Ortak işbirliği ve çabayla çocuklar hayallerindeki, oyun alanlarını ve spor yapabilecekleri mekanları bu proje sayesinde elde edebileceklerdir. Okullarımızın sadece öğrenciler için değil, yetişkinler için de hayat boyu öğrenme merkezi haline dönüşerek yaşayan güvenli alanlar haline gelmesi herkesin arzu ettiği bir durumdur. Buna inanarak, hep birlikte bu uğurda çaba ortaya koymak çok önemlidir.Okul bahçelerinin, fiziki yapılarına uygun bir şekilde uzmanlarla görüşülerek yeniden düzenlenmesi, ağaçlandırma ve çevrenin yararlanabilecek alanlar haline getirilmesi, bahçe düzenleme çalışmalarının yapılması, spor salonları, kütüphaneler gibi aktiviteler için fiziki alanların niteliklerinin geliştirilmesi ve okullarımızın bir yaşam alanı olması çok önemlidir. Paydaşlarımızla birlikte okullarımızı daha verimli ve etkili bir şekilde kullanarak, toplumla bütünleşen öğrenme merkezlerine dönüştürmek için yapılacak çalışmalar tüm belediyelerimizden, sivil toplum kuruluşlarından ve üniversitemizden gelen değerli katkı ve öneriler ışığında hep birlikte yürütülecektir” dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da aslında bu projenin kendi projesi olduğunu belirterek, “Ben yıllardan buyana okulların halkla iç içe olmasın konusunda açıklamalarda bulunuyordum. Bu konuda önüme böyle bir yazı gelince hiç düşünmeden buna olumlu bakıp projeye destek verdim” dedi.

Çanakkale Milli Eğitim Müdürü Dr. Şaban Karataş da proje hakkında bilgiler verdi. Ardından il ve ilçe belediye başkanları, kaymakamları ve milli eğitim müdürlerinin katılımı ile protokol imzalandı.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir