Online İmza Kampanyası: “Bozcaada’nın Geleceği İçin Bir İmza Ver”

14 Ağustos 2013

Bozcaada Forumu, ilçenin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının durdurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın dikkatine sunulmak üzere “Bozcaada’nın Geleceği İçin Bir İmza Ver” isimli online bir imza kampanyası başlattı. Bir imza kampanyası web sitesi olan change.org üzerinden başlatılan kampanya ile Bozcaada’nın doğal ve kentsel sit özelliklerinin ve tarımsal niteliğinin korunarak gelişiminin amaçlandığı belirtildi.

Ben Tenedos Bozcaada,
Ne zaman canınız sıkılsa ve özgürlüğü arasanız koşup bana geldiniz. Koylarımdan serin sularıma girdiniz. Kekik kokan bağların arasında dolaşıp, Polente Feneri’nde bir kadeh şarapla gün batımını izlediniz. Ürkek gözlerle kirpiler, tavşanlar da sizleri izledi. Bir sonbahar akşamında evlerin bacalarından sokaklara yayılan yanmış kütük kokularını çektiniz içinize. Yakamozlar, samanyolu ve mehtap aşkı anlattı yüzyıllar boyu.
Ya şimdi! Üzerime yapılan bir imar planıyla yok edilmek üzereyim. Durdurun bunu! Bir ses verin! Bir imza verin!

çağrısıyla başlatılan imza kampanyasında hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın dikkatine sunulan dilekçenin içeriği şöyle;

Kime: Erdoğan Bayraktar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Bozcaada İlçesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının durdurulması

Bozcaada bir doğal ve kentsel sit, tarımsal niteliği korunacak alan olarak tescil edilmiştir. Son yıllarda uluslararası platformda da adını duyurarak dünyanın en güzel 4. adası ve Avrupa’nın en iyi adası ilan edilen Bozcaada’nın korunarak gelişmesi sağlanmalıdır.
Ancak hazırlanan yeni 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının bazı hükümleri koruma hedefi ile çelişmektedir. Yine genel hükümler içermesi gereken 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kişiye özel ayrıcalık sağlayan maddeler bulunmaktadır. Ayrıca yönetmeliğe göre Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projeleri hazırlanırken idare tarafından, plan yapılacak alanda ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri yanında koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve etkilenen hemşehrilerin, plan oluşturulmadan önce ve sonra görüşlerinin alınması gerekirken, bu yapılmamıştır.
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı bu şekliyle onaylanırsa kıyıların yapılaşması, bağların turizme ve yapılaşmaya kurban edilmesi sonucunu getirecektir. Bu uzun vadede turizmin de göçmesine sebep olacaktır.
Yukarıda belirtilen nedenlerle, Çanakkale İli Bozcaada İlçesi 2025 Yılı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının durdurulmasını ve özellikle de yapılanma koşullarının Bozcaada tabiat ve kültür varlıkları ve ada ölçeği gözönüne alınarak yeniden düzenlenmesini talep etmekteyim.
Saygılarımla

Haberin hazırlandığı sırada 1000 imzaya ulaşan kampanyaya change.org’un şu sayfasından ulaşabilirsiniz: http://www.change.org/tr/kampanyalar/bozcaada-n%C4%B1n-gelece%C4%9Fi-i%C3%A7in-bir-imza

Bozcaada Forumu Toplantıları Devam Ediyor
Öte yandan Bozcaada Forumu, Zübeyde Hanım Parkı’nda her pazartesi ve perşembe günleri saat 17.30’da düzenlediği toplantılarına devam ediyor. 9’ncu toplantısını 12 Ağustos 2013 Pazartesi günü 35 kişinin katılımıyla gerçekleştiren Bozcaada Forumu tarafından paylaşılan forum notları ve alınan kararlar şöyle;

Bir sonraki toplantının moderatörü belirlendi.
Poyraz limanından atıksu deşarjı ve kanalizasyon sorununun çözümü için belediyeye verilen dilekçeye gelen cevap okundu.
Konu üzerinde çeşitli görüşler dile getirildi. Kanalizasyon çalışma grubunun bu sürecin takibini yapacağı belirtildi.
Çalışma gruplarının koordinasyonu için bir üst kurul oluşturulması önerildi. Çalışma gruplarının verimliliği için daha fazla katılım ve aktif çalışma gereği vurgulandı.
Geçirdiğimiz kalabalık bir bayram tatilinden sonra trafik sorununun ada için önemi bir kez daha vurgulandı ve çeşitli çözüm önerileri gündeme getirildi.
Change.org’da 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının durdurulması için başlatılacak kampanya metni okundu, onaylandı. İngilizce çevirisinin yapılması kararlaştırıldı.
Bir katılımcı ada şaraplarının yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı için uluslararası bir organizasyonun yararını dile getirdi. Bağcılığın ve şarapçılığın sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için bu fikrin olgunlaştırılmasına coşkuyla karar verildi.
Adada mevcut su dağıtım şebekesinde halen bir miktar asbest boru kullanıldığından ve bunların değiştirilmesi gerekliliğinden sözedildi.
Forum katılımcı ve takipçilerinden, uzmanlık gerektiren konularda internet kanalıyla yardım ve öneri alınabileceği düşüncesi dile getirildi. Bu sayede çalışmaların verimliliğinin artacağı belirtildi.
Forum bir sonraki toplantısını 15 Ağustos 2013 Perşembe günü Zübeyde Hanım Parkı’nda yapacak.

Bozcaada Forumunun kanalizasyon sorunu ile ilgili verdiği dilekçeyi Bozcaada Belediyesi’den gelen cevap aşağıdadır.

8 Ağustos 2013 Perşembe günü ise bayramlaşma için meydanda toplanan forum katılımcıları evlerinden getirdikleri tatlılar ve çay eşliğinde birbirleriyle sohbet ettiler ve çevrede bulunanlara şu mesajı yazılı olarak ilettiler:

Sevgili Adalılar,
Bozcaada Forumu olarak herkese mutlu neşeli ve sağlıklı bir bayram diliyoruz. Adamızın doğal ve kültürel değerlerini koruyarak daha uygar bir çevrede hep birlikte yaşayabilmek için bir süredir Bozcaada Forumu haftada iki kez Zübeyde Hanım Parkı’nda toplanıyor. Düşünce ve istekler belirtiliyor. Herkese açık olan bu toplantılara katılım her geçen gün artıyor. Fikir ve önerilerinizi duymak için sizin de katılımınızı bekliyoruz.
Gelin gelişim ve değişim için birlikte çaba harcayalım.

Bozcaada Forumu 8’nci toplantısını ise 05 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirirken, toplantı forum moderatörünün “Buradayız çünkü bu ada bize yaşam sevgisini ve içimizdeki coşkuyu hatırlatıyor. Ve adamız tehlike altında” sözleriyle başladı.

Bozcaada Forumu tarafından paylaşılan forum notları ve alınan kararlar şöyle;

– Forum İmar Çalışma Grubu’nun bilgi notlarıyla başladı. Grup, gelişmelerle ilgili foruma bilgi verdi. Şehir Plancıları Odası’ndan edinilen bilgiler paylaşıldı :
– Bozcaada Forumu’nun yeni çevre düzeni planıya ilgili başvuru talebi Şehir Plancıları Odası tarafından gündeme alınarak, oda tarafından gerçekleştirilen toplantıda tartışıldı. 10 Haziran’dan itibaren 60 günlük dava süresinin başladığı belirtilerek, dava açma süresinin sona ermediği vurgulandı. Resmi kurumlardan, yazışmalar ve planın detayları talep edildi. Planın detaylı olarak irdelenmesinden sonra sonuçların yapılacak bir toplantıyla ada halkına anlatılması ve planın sakınca taşıyan hükümlerinin paylaşılmasına karar verildi. Plana daha önce yapılan itirazlar neticesinde verilen dilekçelerde ki tespitlerin de önemli olduğu belirtilerek, bu dilekçelerin de yapılacak başvuru da dahil edilmesinin önemi belirtildi. İmar planıyla ilgili kamuoyu oluşturmak amacıyla, basın açıklaması ve Mimarlar Odası da dahil diğer odalardan destek alınmasının önemi vurgulandı. Ön inceleme ve çalışmalardan sonra, hukuki sürecin işletilebileceği aktarıldı.
– Çalışma grubu tarafından paylaşılan bilgiler forum katılımcıları tarafından coşkuyla karşılandıktan sonra, oda temsilcilerinin adaya davet edilmesine karar verildi.
– Bir katılımcı, yeni çevre düzeni planı hazırlanırken kurallara uyulmadığı konu ile ilgili olarak tarafların görüşlerinin alınmadığı ve taslak plan hakkında bilgi verilmediği hukuki sürecin aksadığı tekrar vurgulandı.
– Bir katılımcı belediye meclisinde bizim de katılacağımız özel bir toplantı istenmesini önerdi.- Forumdaki tartışmalara adada yaşayan çalışan para kazanan çocuklarını burada okutan herkesin katılımını sağlayacak yöntemler aranması konuşuldu.
– Bir katılımcı “Adayı seven herkes adalıdır ve adanın geleceği için mücadele etmelidir” dedi.
– Bağlar giderse pansiyonların dolmayacağı lokantaların çalışmayacağı vurgulandı.
– Kamuoyu desteğinin artırılması için yeni çalışmalar planlandı.
– İletişim ve tanıtım için yöntemler geliştirmemiz ve haberleşmeyi sağlamamızın gerekli olduğu söylendi.
– Çalışma gruplarına katılımın artırılması istendi.
– Toplantıların farklı mahallelerde yapılması önerildi.
– Forum için bir logo tasarlanması kararlaştırıldı.
– Yeni Çevre Düzeni Planının iptali için change.org üzerinden bir imza kampanyası düzenlenmesi ayrıca bu konunun adayı ziyaret eden herkese duyurulması için çalışılması kararlaştırıldı.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir