Orman Arazisine Yeni Termik Santral!

08 Temmuz 2015

NAMAL elektrik Üretim A.Ş., Lapseki ilçesi Papazbağı mevkiinde tamamı orman arazisinde olan alana ithal kömür yakan termik santral yapmayı teklif etti.

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, NAMAL elektrik Üretim A.Ş. tarafından Çanakkale ili Lapseki ilçesi Papazbağı mevkiinde yapılması planlanan NAMAL Entegre Termik Santrali hakkında ÇED sürecinin başladığı belirtildi. NAMAL Entegre Termik Santrali 1.000 MWe/1.025 MWm/2.300 MWt) (kül depolama sahası, dolgu alanı, iskele ve derin deniz deşarjı dahil) projesi ile ilgili olarak Bakanlığa sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. maddesi doğrultusunda incelendiğini ve uygun olduğunu, bu nedenle projeye ilişkin ÇED Sürecinin başladığını duyuran yetkililer; “Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler ÇANAKKALE Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur” dedi.

Sahanın Tamamı Orman Arazisinde
Öte yandan ÇED süreci başlayan Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Papazbağı Mevkii’nde planlanmakta olan Namal Entegre Termik Santral sahasının tamamının orman arazisinde bulunduğu ortaya çıktı. Alan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda da “orman” kullanımında kalıyor. Ayrıca Türkiye Deprem Bölgesi Haritası’na göre, 1. derecede deprem kuşağında yer alan projeye en yakın aktif fay yaklaşık 3 km güneydoğusundan geçiyor. Diğer bir dikkat çeken nokta ise, projenin Lapseki İlçesi’nin 25 km kuzeydoğusunda ve Güreci Köyü’nün 3,8 km uzaklığında yer alması.

Tesisin Teknik Özellikleri
Proje; 1 adet termik santral, 1 adet kül depolama sahası,1 adet kömür stok alanı,1 adet iskele,1 adet dolgu sahası ile Sualma ve deşarj yapılarından oluşmaktadır. Proje hakkındaki raporda teknik özellikler için ayrıca şu ifadeler yer almaktadır:

“Pulverize kömür yakma teknolojisi ile çalışacak olan santralde ithal kömür kullanılacaktır. Söz konusu kömürler, uluslararası pazarlardan (Rusya, Güney Amerika, Güney Afrika ve Avustralya) temin edilecek olup, sahaya deniz yolu ile getirilecektir. Santral sahasına getirilecek kömür için kıtalararası seyredebilen 120.000 DWT-150.000 DWT kapasiteli kuru yük gemileri kullanılacaktır. Kömür temini için 300-400 m uzunluğunda iskele yapılacaktır. İskeleye nakledilen kömür, daha sonra kapalı bant konveyörler aracılığı ile santral sahası sınırları içerisindeki kömür stok alanına taşınacaktır. Üretim faaliyetleri sırasında 320 ton/saat (2.560.000 ton/yıl) kömür tüketilecektir.Önerilen santralde, kömür yakıldığında oluşacak SO2 konsantrasyonunu “Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği”nde belirlenen sınır değerlerin altına çekebilmek için bir adet Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) tesisinin kurulması planlanmıştır. Baca gazı kükürt arıtma sisteminde kireçtaşı kullanılacaktır. Sistemde kullanılacak olan kireçtaşı, piyasadaki ruhsatlı ocak alanlarından satın alınacak ve kamyonlar vasıtasıyla santral sahasına taşınacaktır. BGD sisteminde toplam 11 ton/saat kireçtaşı (88.000 ton/yıl) kullanılması öngörülmektedir. Denizden temin edilecek soğutma suyu tekrar denize deşarj edilecektir. Termik santral için tek geçişli soğutma sistemi kullanılması planlanmaktadır. Santralde kondenser soğutma suyu ihtiyacı yaklaşık 165.500 m³/saat olarak öngörülmektedir. Soğutma suyu dışında diğer proses suyu ihtiyacı 540 m³/saat olarak öngörülmektedir.Santralin işletilmesi sırasında yakma sonucunda oluşan uçucu kül ve yatak külü,çimento ve sanayi gibi değişik sektörlerde kullanılabilmektedir. Bu nedenle santralden kaynaklanacak küllerin çimento fabrikalarına satışı gerçekleştirilecektir.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir