Paris Sial Fuarı’nın Tanıtım Toplantısı Ticaret Borsası’nda Yapıldı

28 Mayıs 2012

Çanakkale Valiliği tarafından organize edilen tanıtım toplantısı Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Güngör Azim Tuna şunları kaydetti: “Bildiğiniz gibi ilimiz ülkemizin en önemli gıda, tarım ve turizm potansiyelini barındıran, çok önemli gıda sanayisi kuruluşlarının yer aldığı, dünya çapında bilinen markalarımızın üretildiği bir bölgede yer almaktadır. Bizler de Valilik olarak ilimizin bu potansiyelinin dışarıya açılması, ihracatımızın hem hacim hem de ülke bazında artması için zirveler, toplantılar, ziyaretler düzenliyoruz. Sektörlerimizi, üreticilerimizi, sanayicilerimizi, turizmcilerimizi, işadamlarımızı her alanda her konuda desteklemeye, sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla, kamu kurumlarımızla, üniversitemizle, meslek kuruluşlarımızla birlikte organizasyonlar yapıyoruz. İlimizin tanıtımına çalışıyoruz. Bunun en yakın örneği geçtiğimiz Ocak ayı sonunda İstanbul’da katıldığımız EMITT Turizm fuarıdır. Bu fuarda biz Çanakkale’nin basınıyla, kamu kurumlarıyla, turizm kuruluşlarıyla, Valiliğimizle, belediyemizle, milletvekillerimizle çok geniş katılımlı, çok geniş organizasyonlu çok başarılı bir tanıtım kampanyası gerçekleştirdik. Şimdi bu çalışmamızı, başarımızı, koordinasyonumuzu, gayretimizi uluslararası alanlara taşıyoruz. Dış pazarlara taşıyoruz. Mart ayında dünyanın en büyük Turizm fuarlarından olan Berlin Turizm Fuarına katıldık. Kolin Hotel’de Turizm zirvesinde görüştüğümüz konuları yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. İşadamlarımızı, gıda markalarımızı, tarım ürünlerimizi uluslararası tanıtıma, fuarlara taşımaya başlıyoruz. Ülkemiz Cumhuriyetimizin 2023 yılına üç adet çok önemli hedef koydu: Bunlar: İhracatımızın bugünkü seviyesi olan 138 milyar dolardan 500 milyar dolara çıkarmak; Gayri Safi Milli Hasıla bakımından dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek Kişi Başı Gayri Safi Milli Hasılamızı 25.000 Doların üzerine çıkarmak Bu arada hemen şunu da ifade edeyim. Bu rakamlar hayal değildir. Ulaşılabilir rakamlardır. Bugün Türk ekonomisi dünyanın 16. büyük ekonomisidir. Türkiye son yıllarda OECD ülkeleri arasında Çin’den sonra ekonomisi en hızlı büyüyen ülkesidir. İhracatı en hızlı artan ülkelerdendir. İhracatımız içinde sanayi malları, teknoloji ürünleri çok büyük yer tutmaktadır. Limanlarımız, havaalanlarımız, demiryollarımız, denizyolu taşımacılığımız, karayolu taşımacılığımız ülkemizdeki bu büyümeye paralel olarak çok çok hızlı gelişmektedir. Sizler de gayet iyi biliyorsunuz, iki hafta önce Çanakkale Valiliği olarak Kolin Otel’de Çanakkale Tarım Zirvesini düzenledik. Bir çok kurum, kuruluş, kooperatif, kişinin görüşlerini aldık. Üretici birliklerimizin görüşlerini aldık. Meslek kuruluşlarımızın önerilerini not aldık. Ben bir çok sanayicimizin, gıda sektöründe faaliyet gösteren üreticimizin tesisini yerinde gördüm inceledim. Sorunlarını dinledim. Yine geçtiğimiz Ocak ayında çok geniş katılımlı olarak Çanakkale Turizm Zirvesini düzenledik. Orada da herkesi dinledik. Bizler orada yapılan önerileri ve fikirleri ilimizin yöneticileri olarak gayet itina ile dinliyor, not alıyor, tartışıyor ve çözüm önerilerini adım adım uyguluyoruz. Bu her iki zirvede ortaya atılan ve genel kabul gören önerileri ve fikirleri de yavaş yavaş da hayata geçirmeye başladık. Az önce de bahsettim. Valilik olarak İzmir ve İstanbul’da iki adet turizm fuarına katıldık. Dünyanın en büyük turizm ihtisas fuarlarından olan Berlin Fuarına katıldık. Belgrad Fuarına katıldık. Oralarda çok verimli ve çok sonuç getiren görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimizin fuar katılımlarımızın sonuçları etkileri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İlimizi ziyaret etmek isteyen bir çok kurum ve kuruluş, bilim adamı, turizmci bizlerle temas kurmaya başladı. Şimdi bu adımlarımıza bu atılımlarımıza Valilik olarak bir yenisini daha ekliyoruz. Dünyanın en büyük Gıda İhtisas Fuarlarından olan ve Paris’te iki yılda bir düzenlenen SIAL GIDA Fuarına bu yıl Ekim ayında Çanakkale Valiliği adıyla Çanakkale olarak katılıyoruz. Ya da şöyle ifade edeyim: Çanakkale Markasıyla katılıyor. Buraya gıda üreticilerimizi, gıda ihracatçılarımızı, tarım ve gıda konusunda uzmanlaşmış hizmet veren tüccarlarımızı, sanayicilerimizi götürüyoruz. Deyim yerindeyse Paris Gıda Fuarına bu yıl Çanakkale Çıkartması yapıyoruz. Orada ürünlerimizin tadımını, ikramını yapacağız. Oradaki gıda tedarik zincirleri ile görüşeceğiz. Orada Türkiye’den gıda tedarik eden Türk işadamlarımızla görüşeceğiz. Orada ülkemizin ticaret ataşeleriyle görüşeceğiz. Amacımız ilimizin mallarını dünya pazarlarında satmak, tanıtmak, görüşmeler, temaslar sağlamak. Bir anlamda Lobi yapmak. Bu arada hemen şu noktayı ifade edeyim. SIAL Gıda Fuarına katılarak sadece Avrupa Pazarına mal satmanın değil tüm dünyaya mal satmanın kapılarını açıyoruz, kanallarını açıyoruz. Hepinizin malumudur. Avrupa’yı besleyen, sebze, meyve, deniz ürünleri, et ve süt ürünleri temin eden İspanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Fransa gibi Güney Avrupa ülkeleri. Bu ülkeler son 3 yılda krizden çıkamadılar. Büyüme rakamları eksi. Bu ülkelerde bankacılık sektörü krizde. Turizm sektörü krizde. Rezervasyon iptalleri gündemde. Havayolu firmaları birer birer iflas ediyor. Sanayi kuruluşları iflas ediyor. Şimdi bizler önümüze çıkan bu pazar boşluklarını, fırsatları hem tarımda, hem turizmde hem de gıdada değerlendirmeliyiz. Tanıtıma, markalaşmaya, ambalaja, lojistiğe, temiz üretime, sağlıklı üretime, organik üretime, pazarlamaya ağırlık vermeliyiz. Geçtiğimiz Çarşamba günü yapmış olduğum basın toplantısında da ifade ettim. 7 Haziran günü Sayın Başbakanımız ilimize teşrif edecekler. 15 Haziran’da ise Sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız ilimize teşrif edecekler. Biz hem Sayın Başbakanımıza, hem de Sayın Bakanımıza bu çalışmalarımızı arz edeceğiz. Onların da görüş ve önerilerini alacağız. Turizmdeki çalışmalarımızı, 2015 yılı için hazırlıklarımızı, tarımdaki çalışmalarımızı, fuar çalışmalarımızı, ihracat çalışmalarımızı, tanıtım faaliyetlerimizi arz edeceğiz. 2015 yılı tanıtım çalışmalarımıza şimdiden başladık. Çok büyük yerli ve yabancı ziyaretçi akını bekliyoruz. Avustralyalılar da bu konuda çalışmalara başladılar. Türk tarafı olarak bizler de hazırlıklarımıza başladık. Yabancı devlet adamlarımızdan, resmi heyetlerden çok büyük ilgi bekliyoruz. Yabancı basından çok büyük ilgi bekliyoruz. Çok büyük ziyaretçi akını bekliyoruz. Değerli işadamlarımız; Bu çalışmalardan en çok siz fayda sağlayacaksınız. Ürünlerinizi burada kendi yerinizde satacaksınız. Ayağınızda satacaksınız. Otellerimize büyük miktarda talep gelecek. O nedenle bugünden itibaren o günleri sizlerle planlamalıyız. Altyapıya, ulaşıma, fuarlara, tanıtıma destek olmalıyız. Katkı sağlamalıyız. Benim sizlerden özellikle istediğim yakaladığımız bu ivmeye, bu tanıtım çalışmalarımıza, ihracat çalışmalarımıza destek vermeniz. Katkı sağlamanız. Fuarlardan çalışmalarımızdan azami yararlanmanız. El ele hareket etmemiz. Birlikte hareket etmemiz. Sonuç almamız. Kendinizi, firmanızı, ürünlerinizi, personelinizi ihracata, dış pazarlara hazırlamanız. Yüksek standardlarda üretim yapmanız. Markalar ortaya çıkarmanız. 10 yıl sonrasına 15 yıl hazırlanmanız. Büyük hedefler koymanız. Valiliğimizle bu konularda temas halinde olmanız. Bizlere bu fuarlarla ilgili önerilerinizi ve düşüncelerinizi iletmeniz. Verimli olmamız için gereken adımları bize söylemeniz. İhracatımızın artması için gereken tedbirleri bize söylemeniz. Sizlere iki yılda bir düzenlendiği için 2010 yılı SIAL Gıda Fuarı Hakkında bazı istatistikler vereyim: 5838 stand, Bu rakamın % 80’i uluslararası stand, 106 farklı ülkeden gelen stand sahibi, 136381 ziyaretçi Ziyaretçilerin %62’si uluslararası ziyaretçiler, Yaklaşık 200 ülkeden ziyaretçi, 42 ülkeden 1500 gazeteci125 resmi delegasyon heyeti, 250’den fazla, konferans, açık oturum. Ve son olarak da şunu ifade edeyim: Türkiye’den bu fuara 2010 yılında 200 adet kuruluş ve firma iştirak etmiş Bizler Çanakkale Valiliği olarak bu çalışmamızda ön hazırlıklarımızı da başlattık. Ön girişimlerimizi yaptık. İnşallah çok başarılı ve verimli bir fuar olur. Çok iyi sonuçlar alırız. Çok uzun vadeli iş anlaşmaları yaparız. Yeni pazarlara, yeni fırsatlara, yeni ülkelere, yeni ürünlere ulaşırız. Kalıcı ve başarılı bir tanıtım yaparız. Son bir noktayı daha ifade edeyim. Bir haber daha vereyim. Biliyorsunuz Bakanlar Kurulumuz merkeze bağlı Sarıcaali Köyümüzde Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kurulmasına karar verdi ve bu karar geçtiğimiz yıl Nisan ayında Resmi Gazete’de yayınlandı. Şimdi bu bölgenin yönetim şirketini oluşturuyoruz. Teknokentimizi harekete geçireceğiz. Ben işadamlarımızdan bu bölgede şirket kurmalarını, ürün ve teknoloji geliştirmelerini istiyorum. Çanakkale bu bölgede özellikle gıda ve tarımda çok güzel çalışmalar yapabilir. Bunun da altyapısını hazırlıyor ve adımlarını atıyoruz. Ben tekrar bu çalışmamızda bizimle beraber hareket eden, katkı sağlayan başta Çanakkale Ticaret Borsası yetkilileri olmak üzere tüm işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Başarılı verimli ve bereketli çalışmalar diliyorum.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir