Sağlık-Sen: “Kazandık Kazanmaya Devam Edeceğiz”

Sağlık-Sen: “Kazandık Kazanmaya Devam Edeceğiz”
26 Aralık 2013

Çanakkale Sağlık-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada 2013 yılında toplu sözleşme görüşmelerinde elde edilen kazanımlar belirtilerek “Yetkili sendika olmanın getirdiği sorumluluğun ve taşıyacağımız yükün farkındayız” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık-Sen Çanakkale Şubesi 2013 yılında 1815 üyesi ile yine Çanakkale’nin Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında yetkili sendikası ve en büyük sivil toplum örgütü olma özelliğini devam ettirdi. Her türlü zorluğa ve karşılaştığımız bir çok dirence rağmen, bu önemli süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen başta tüm üyelerimize, fedakarca görevlerini yürüten tüm ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyelerimize, iş yeri temsilcisi arkadaşlarımıza, memur-sen kadın kollarına ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz.

Tabi ki yetkili sendika olmanın getirdiği sorumluluğun ve taşıyacağımız yükün farkındayız. Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında görev yapan çalışanların sorunlarının çözümü için verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir. Sizlerden aldığımız gücü ve yetkiyi hem masaya hem de alanlara taşıyacağız. Yetkili sendika olarak katıldığımız toplu sözleşme görüşmelerinde bir çok önemli kazanım elde ettik, bunları saha çalışmalarımızda birçok kez ifade ettik. Ancak bunları asla yeterli görmeden Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında yaşanan sorunların çözümü için merkeze çalışanları koyarak sendikal mücadelemize devam ettik ve edeceğiz. Burada kazandığımız bazı toplu sözleşme kazanımlarından da bahsetmek gerekiyor.

Özellikle 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımızın bundan sonra ek ödemelerini riskli birim katsayısı üzerinden alacak olması bizleri ziyadesi ile memnun etti. Çok zor koşullar altında çalışan, kalacak yer sıkıntısı çeken, yoğun iş yükü altında sürekli ezilen arkadaşlarımızın ek ödemelerinde gerçekleşen bu artış en azından mali sorunlarının bir nebze çözülmesine yardımcı oldu.Bundan sonraki hedefimiz ise tüm sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin riskli birim katsayıları üzerinden yapılmasını sağlamak olacaktır. Ek ödemelerin maaşla birlikte verilmesi, sözleşmeli personele ücretsiz yemek verilmesi ve mezun oldukları okulların üst öğrenimden sayılması, aile hekimliğinde görevli personelin ve 4/C’li personelin sözleşmelerinden damga vergisi alınmaması vb. önemli konular çözüme ulaşmıştır.BUNLAR YETERLİMİ TABİKİ HAYIR! Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, ek ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılmaması, mesai saatleri konusunda yaşanan sıkıntılar, sağlık çalışanlarının tamamının mesleki sorumluluk sigortası kapsamına alınması, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına kreş desteği verilmesi, 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü Başbakan Erdoğan’ın sözleşmeli personelin kadroya alınacağını açıklamasıyla karşılık buldu.

KAZANDIK..
Döner Sermayede sağlık tesisi kalite katsayısı uygulamasından vazgeçilmesi, nöbet ücretlerinde artış, özellik arz eden birimlerde çalışan personelin ek ödemesindeki eşitsizliğin giderilmesi, entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesindeki eşitsizliğin giderilmesi, 112’ler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi ve mahsuplaşmanın aylık olmasını sağlayan kazanımlaraimza attık. Bu kazanımlara ek olarak geçen yıl elde ettiğimiz kazanımların önümüzdeki toplu sözleşme döneminde de geçerli olmasını sağladık.

GENEL TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ..
2014 Yılı maaş artışının taban aylığına yapılan brüt 175 net 123 TL ile gerçekleştirilmesi bir taş üç kuş vurmak anlamına geliyor.Kamu görevlilerinin maaşları 123, emeklilerinin maaşları 146 TL artarken emekliikramiyelerinde ise 5.250 TL tutarında bir artış elde edilmiştir.Ayrıca taban aylık odaklı artış yapılması,düşük maaş seviyesindeki kamu görevlilerinin maaşlarında oransal bazdayapılan artışın üzerinde bir artış elde edilmiştir.Yapılan artışın altı aylık dönemlere bölünmemesi ve 1 Ocak’tan itibaren geçerli olması özellikle 2014 yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen gelir artışının daha üst seviyede gerçekleşmesini sağlamış ve yıllık gelir düzeyi itibariyle de
özellikle Kamu işveren Kurulu’nun ilk teklifindeki %3+%3 oranlarına göre daha fazla gelir edilmesi sağlanmıştır. 2014 yılında kamu görevlilerinin maaşlarına yapılan net 123 TL tutarındaki taban aylığı artışının sonucunda;aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 1,887 TL den 2,010 TL’ye çıkmıştır.Aile yardımı dikkate alınmadığında En düşük memur maaşı 1629 TL’den 1752 TL’ye 2,087 TL’den 2,211 TL’ye yükselmiştir.

2014-2015 GENEL TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZI ÖZETLEYECEK OLURSAK…
– Taban aylığa yapılan 175 TL brüt artış net 123 TL olarak gerçekleşecektir ve 1 Ocak 2014’ten geçerli olmak üzere maaşlara yansıyacaktır.
– 2015 yılı için maaşlara %3+%3 artış yapılacak ve enflasyon farkı olması durumunda fark ödemesi yapılacak.
– Taban aylıkta yapılan artışın oransal karşılığı %20,58’dir.
– 4/C’statüsündeki personelin ücre TLerinde yapılan artış öğrenim durumlarına göre %20-22-24 seviyesinde olup aile(eş)yardımı dikkate alındığında bu oranlar sırasıyla %33-36-40 olarak gerçekleşmektedir.(Çocuk yardımı,çocuk sayısına ve çocuğun yaşına göre farklı tutarlarda olacağından bu kısım dikkate alınmamıştır.)
– Toplu Sözleşme İkramiyesi, 15 TL zam yapılmak suretiyle %33 oranında artırılmıştır. (Toplu sözleşme ikramiyesi, doğrudan kamu görevlilerine ödenen bir tutar olup bu ikramiyenin sendikalara ait olduğu yönündeki bilgi ve haberler gerçek dışı ve karalama amaçlıdır.)

KAZANMAYA DEVAM ETTİKCE..
Toplu Sözleşmenin bitmesiyle sendikamız ve konfederasyonumuza yönelik bir kampanya başlatıldı.Toplu sözleşme sonuçları başarısız gösterilmeye çalışıldı. Toplu sözleşmeyi başarısız göstermeye çalışmak, yetkili oldukları dönemde kazanım üretmek bir tarafa görüşme sürecinin son gününe kadar Kamu İşveren Kurulu’ndan teklif dahi alamayanların hesap bilmezliğinin ve bize yönelik hasetlerin dışa vurumudur. Kamu İşveren Kurulu’na, kamu görevlilerinin yıllardır artış istediği taban aylığa son on yıllık dönemde ve aynı dönemdeki en yüksek taban aylık zammıoranını ihtiva eden bir toplu sözleşme metnini imzalatmak, Memur-Sen daha iyisini imzalatıncaya kadar bugüne kadar varılan en karlı, en kapsamlı ve en adil uzlaşmadır. Bu toplu sözleşmeyle ile taban aylığı bin 27 liradan, bin 202 liraya yükselmiş ve bugüne kadar taban aylığında ilk defa 175 lira artış sağlanmıştır.

KAZANDIK KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ…

Çanakkale Sağlık Sen Yönetim Kurulu.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir