Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Sarıbaş’tan TBMM’ye Çan Termik Santrali ile İlgili Araştırma Önergesi

Sarıbaş’tan TBMM’ye Çan Termik Santrali ile İlgili Araştırma Önergesi

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Sarıbaş, Çan Termik Santrali ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Sarıbaş verdiği önergede 18 Mart Çan Termik Santralinde kullanılan, kömüre karıştırılan kireçtaşının temininde yaşanan sorunların çözülememesi nedeniyle, santralin 28 Ağustos tarihinden bu yana çalıştırılmamakta olduğuna dikkat çekti. Önergesindeki gerekçe ile ilgili de açıklama yapan Sarıbaş; “Çanakkale ili, Çan ilçesinde Elektrik Üretim A.Ş’ye (EÜAŞ) bağlı olarak faaliyette bulunan 18 Mart Çan Termik Santrali (Santral), katı yakıtlı bir enerji üretim tesisi olup, yakıt olarak kömür kullanmaktadır. Santral, akışkan yataklı bir termik santral olması nedeniyle yakma esnasında kükürtdioksitin tutulması amacıyla belirli oranda kömürle kireçtaşı karıştırılarak yakma işlemi gerçekleştirilmektedir. Kireçtaşı temini sağlayan firmayla sözleşme süresinin 2011 yılı sonunda bitmesi üzerine 13.12.2011 tarihinde yapılan ihale, 9.1.2012 tarihinde İdare tarafından iptal edilmiş, aynı konuda bir firmanın şikayeti üzerine Kamu İhale Kurulunun (KİK) 19.1.2012 tarih ve 2012/UM.I-425 sayılı Kararı ile de aynı kanıya varılarak ihalenin iptal edilmesi gerektiği öngörülmüştür. Aynı gelişmeler 28.02.2012 tarihinde ilan edilen kireçtaşı temini ihalesi için de geçerli olmuş, 17.5.2012 tarihinde, aynı firmanın itirazı üzerine KİK tarafından 4.6.2012 tarihinde karara bağlanmadan önce İdare tarafından iptal edilmiştir. Son olarak, Santralin bağlı olduğu EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 20.9.2012 tarihinde ilana çıkılarak, 27.12.2012 tarihinde yapılacak ihaleyle 1.5 Milyon ton kireçtaşı alınacağı duyurulmuştur. İdarenin her iki ihaleyi de iptal ettiği ve nedenlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilkinde 16, ikincisinde de 5 inci maddesine dayandırdığı, dikkate alındığında İdarenin basiretsizliği olarak değerlendirilebilecek bu tutumu doğrulayan başka gelişmeler de bulunmaktadır. Sözgelimi, aynı dönemde Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketince muhtelif illerdeki bağlı fabrikalar için kireçtaşı temini amacıyla 21 ihale yapılmış ve bu ihalelerde 13.000 – 50.000 ton arasında kireçtaşı temin edilmiştir. Sözü edilen miktarlardaki kireçtaşı alımları, santralin uzun vadeli ihtiyacını karşılayacak yeterlikte olmasa da, Şeker fabrikaları örneğinde olduğu gibi kısa vadeli benzer miktardaki alımlarla santralin 28.8.2012 tarihinden bu yana çalışması sağlanabilirdi. Ancak 27.12.2012 tarihinde yapılacak olan kireçtaşı alım ihalesiyle ilgili Sözleşme Tasarısı’nın 10.3.1. maddesinde yüklenicinin sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 gün içinde işe başlayacağı ve kısmi teslimatlar halinde işi 60 ay içerisinde tamamlayacağı öngörülmüştür. İhaleyi alan yüklenicinin işe başlaması süresini sonuna kadar kullanması durumunda santralin Mayıs 2013’e kadar faaliyete geçemeyeceği, dolayısıyla 320 Megawat gücündeki bu santralin yaklaşık 9 ay boyunca devre dışı kalmış olacağı açıktır. Şeker Fabrikaları örneğinde olduğu gibi, kireçtaşı ihtiyacı olan diğer kamu kurum ve kuruluşların da (Örn.: EÜAŞ’a bağlı Kemerköy ve Yeniköy Santralleri v.d.) herhangi bir tedarik sorunu yaşanmazken, sadece sözkonusu santralde yaşanan bu soruna bağlı olarak oluşan kamu zararının ve sorumlularının tespiti ile santralin uzun vadeli tedarik sorunlarının çözümündeki engellerin giderilmesine yardımcı olmak amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” dedi.

[Medya Hedef]

Filtreler:

Yorumlar

Henüz yorum yok...

Sizin yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir