Sosyal Kalkınma Adına Önemli Bir Çalışma; “Gelişmişlik Haritası”…

25 Kasım 2015

Çanakkale Belediyesi tarafından hazırlanacak olan ‘Gelişmişlik Haritası’ ile bölgedeki yoksulluk ve yoksunluk durumunun ölçümleri yapılarak sosyal yardım programlarının etkin bir şekilde yönetilmesi, buna bağlık olarak da yoksulluk döngüsünün kırılması hedefleniyor.
Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma kapsamında merkez ilçe mahalleleri bazında Gelir Dağılımı, Yaşam Koşulları ve Sosyal Yardımlar Araştırması gerçekleştirilerek hanelerin demografik profili çıkarılıyor. Bu çalışma ile birlikte ortaya çıkacak olan Gelişmişlik Haritası ile yoksulluk ve yoksunluk durumunun ölçümleri yapılarak, ne düzeyde sosyal destek ve yardıma ihtiyaç duyulduğu belirlenecek. Çalışma, belediyenin yapacağı sosyal yardım programlarının etkin ve etkili, kaynağın ise doğru noktalarda kullanılması adına önemli olacak. Çalışmanın başlıca amacı ise, sosyal yardım programlarının doğru ve etkin yönetilmesiyle yoksulluk döngüsünün kırılmasına destek olmak.
Sorgulanan demografik değişkenlerde; yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, gelir, ev – eşya sahipliği, hanede yaşayan ve çalışan kişi sayısı, öğrenci sayısı gibi faktörler inceleniyor. Gıda, giyim, sağlık, barınma, eğitim gibi alanlarda ailelerin harcama düzeyleri, ne tür yardıma ihtiyaç duydukları belirlenmeye çalışılıyor.
Çanakkale merkez ilçe çerçevesinde yoksulluk açığının hesaplanması, hanelerin yapısı ve yoksulluğun belirleyicilerinin saptanması, sosyal transferler ve erişim durumunun belirlenmesi, sosyal dışlanma sorunu ve sürekli yoksulluk riski ile karşı karşıya kalan kesimlerin belirlenmesi, sosyal transferlerin yoksullukla mücadelede etkisi ve etkinliğinin ölçümü, kentlinin yoksulluk algılamasına ilişkin bilgilerin alınması ile bu alanda yapılan çalışmaların, kaynak ve hizmet israfının engellenmesinde, yardımların yapılmasında, bilinçli politika oluşturulmasında, planlama ve uygulama altyapısının güçlendirilmesinde büyük rolü olacak.
Yapılan anket çalışmasının ardından “Çanakkale’de Yaşam Koşulları, İstihdam İlişkisinde Sosyal Yardımların Rolü ve Etkinliği” başlığı ile bir sempozyum düzenlenmesi de planlanıyor.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir