Sosyal Konutlar Yenileme Projesi Toplantısı 16 Ekim’de

15 Ekim 2015

Çanakkale “Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Projesi” başlangıç toplantısı, Çanakkale Belediyesi tarafından 16 Ekim 2015 Cuma günü saat 20.00’de Çataltepeliler Derneği Düğün Salonu kısmında düzenlenecek.

SOSYAL KONUTLAR MEVKİİ KENTSEL TASARIM PROJESİ
Üretilen projede ana hedef; katılımcı bir dönüşüm modeli ile ekonomik, ekolojik ve sosyal bileşenleri eş zamanlı ve dengeli biçimde öncelleyen, kentin dinamiklerine aykırı düşmeden hızlı ve kolay uygulanabilir bir dönüşüm sürecini sağlamaktır.

Arazi Kullanım Kararları ve Yapılaşma İlkeleri
Projeye konu alan, ekonomik ve fiziksel değer kayıplarına rağmen, komşuluk grubu ölçeğinde iyi örgütlenmiş planlı bir mekan karakteristiğine sahiptir. Bu ölçeğin sürdürülebilirliği, tasarımın temel kabullerindendir. Öte yandan alana ilişkin imar planında öngörülen işlev kümelenmeleri de tasarım kurgusunda belirleyicidir. Mevcut komşuluk grubu izlerinin sürekliliği peyzaj girdilerini muhafaza edebilmeye de fırsat tanır.
Proje ana kurgusu itibari ile ağırlık merkezinde donatı kümesini, Tuğsavul Caddesi ve Setboyu Caddesi hattında lineer ticaret koridorunu barındıran bir karma işlev projesidir. 30 Ağustos Caddesi boyunca avlulu bloklardan müteşekkil komşuluk grupları yer alır.
Projenin kent merkezine yakınlığı, yerleşik alan örüntüsünün ağırlık merkezinde yer alması, ulaşılabilirliği ve işlev çeşitliliği en önemli potansiyelleridir.
İlkesel olarak proje bütününde yaya dostu bir tasarım felsefesi benimsenmiştir. Alandaki araç trafiği ve sirkülasyonu, otopark giriş çıkış noktaları ve geçici parklanma olanakları çepere itilmiş, alanı dışarıdan besleyen bir taşıt ulaşım şeması benimsenmiştir. Yesari Asım Sokak, alanı çevreleyen iki paralel taşıt yolunu geometrik orta noktadan bağlar.

Proje bütününde tasarıma yön veren en önemli parametre, toplam inşaat alanı beklentilerine getirilen yorumdur. Maksimum inşaat alanı verisi ve proje alanının yüz ölçümü dikkate alındığında ortaya çıkan Emsal değeri kaygı vericidir. Metropol ölçeğinde bile tartışma yaratabilecek bu değeri tasarım marifeti ile optimize etmek, kent için hayati önem taşır.

Bu bağlamda ticari işlev koridoru, işletilebilir ticari birim sayısına da katkı sağlayacak şekilde, zemin ve alt zemin katlarda sürekliliği olan bir alışveriş sokağı olarak planlanmıştır. Çift katmanlı “Alışveriş Sokağı” içe dönük ve yaya kullanımına ayrılmış hali ile “Çarşı” tipolojisine dönüşmüştür.

Zemin kat kotunda yer alan galerilerden alt zemin kotuna, yürüyen merdivenler ve asansörler ile sürekli erişim sağlanır. Alışveriş sokağı başlangıç ve bitiş noktalarında kentsel açık ve yeşil alanlar ile buluşur. Özellikle Sarıçay kuşağında yer alan ve proje alanının uzantısı kabul edilen rekreatif alana, sokağın alt ve üst kotundan ulaşılır. Bu sayede yaya hareketleri kesintiye uğramadan, Setboyu Caddesini baypas geçerek kıyı ile buluşur. Setboyu Caddesi ve kıyıdaki açık alan düzenlemesi arasındaki kot farkından istifade edilerek üretilen kent balkonu, Çanakkale Belediyesi iradesinde işletilmek üzere sosyal tesis işlevlerini barındırır.

Alışveriş sokağı boyunca zemin katların efektif kullanımı, yoğunluğu kabul edilebilir seviyelere çekmek için önemli katkı sağlar.

Projenin denge noktasında yer alan mevcut donatı alanları korunarak projeye eklemlenmiştir. Seyfettin Çamoğlu İlköğretim Okulu ve Mecidiye Camiinin tanımladığı meydan, alt zemin kotuna çok işlevli bir amfi ile bağlanır. Yazlık sinema gibi alternatif işlev yüklemelerine açık amfi (Kent Sahnesi), aynı zamanda meydanın altında yer alan Kültür Merkezi’nin girişine yönlenir. Anket sonuçları uyarınca işlevlendirilen Kültür Merkezi, fuaye, çok amaçlı salon, kütüphane, atölye ve derslikleri bünyesinde toplar.

Kent parkı, korunacak ağaç ve ağaç kümelerini kapsayacak şekilde ilköğretim okulundan başlayarak kuzeye doğru uzanır. Böylece meydan çevresindeki donatı alanları ve açık alanlar ile bütünleşir. Tuğsavul Caddesi boyunca sürekliliği korunan ticari koridor anlam kazanır. Donatı alanlarının önünde yer alan karma blok, gabari olarak donatı alanları ile uyumlu şekilde özelleşerek cadde boyunca uzanan monoton cephe ritmini bozar.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir