Soydan, Eroğlu’na Atikhisar Barajı ve Çevresini Sordu

30 Mayıs 2013

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak cevaplanması istemiyle soru önergesinde bulundu.

Soydan soru önergesinde Atikhisar Barajı su toplama havzası ve sulama alanlarının Çanakkale ve çevresi için olan yaşamsal önemine değinerek çevre sorunlarıyla ilgili önlemleri gündeme getirdi:

Çanakkale tarih boyunca insanlığın ilgisini çekmiş önemli bir yaşam alanıdır. Bu nedenle Çanakkale ve yakın çevresinde doğal kaynak kullanımı her geçen gün artmaktadır.

Doğal kaynakların kullanımında gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesi sonucu çevre sorunları oluşmakta ve bu durum beraberinde kaynakların kullanılamaz hale gelmesine neden olmaktadır.
Bu doğrultuda;
Çanakkale ve çevresi için, Atikhisar Barajı su toplama havzası ve sulama alanlarının yaşamsal önemi bulunmaktadır.

1- Atikhisar Barajı su toplama havzası ve sulama alanlarının koruma alanına dahil edilmiş baraj çevresini oluşturan 0-2000-5000 m arası alanlarda su kaynaklarının mevcut kalitesinin kullanım alanları için gerekli kalite kriterlerine uygunluğunun tespiti yapılmakta mıdır, yapılıyor ise sonuçları nelerdir?

2- Bölgedeki su kaynaklarının her türlü kullanım amacıyla korunması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla havzanın özelliklerinin de dikkate alındığı bir havza koruma planı yapılmış mıdır, yapıldı ise bu kapsamda neler yapılmaktadır, yapılmadı ise bölgede yaşayan insanlar için yaşamsal önemi olan bölgenin korunması nasıl sağlanacaktır?

3- Çanakkale ve çevresinin içme ve kullanma su kaynağı olan Atikhisar barajı su toplama havzası ve sulama alanlarında maden arama ve işletme faaliyetleri sonucu doğabilecek yer altı ve yer üstü kirliliği, su kaynaklarının azalmasını ve kirlenmesini nasıl önlemeyi düşünüyorsunuz, bölgedeki maden arama ve işletme faaliyetlerinin ekolojik dengeye verdiği zararı nasıl önleyeceksiniz?

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir