Çanakkale’de tarımsal yatırımlar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile hayat bulmaya hazırlanıyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Ümit Ortan Çanakkale’de IPARD Programı kapsamında kabul edilecek proje sahaları ve hibe oranları hakkında bilgi verdi. Ortan konu ile ilgili verdiği bilgide; ” Süt üreten tarımsal işletmelere yönelik yatırımlara % 50’den % 65’e kadar hibe desteği ve 1.000.000 ?’ ya kadar uygun harcama tutarı, et üreten tarımsal işletmelere yönelik yatırımlara % 50’den % 65’e kadar hibe desteği; kırmızı et üreten işletmelere 1.000.000 ? ve kanatlı eti üreten işletmelere de 500.000 ? ya kadar uygun harcama tutarı. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlara % 50 hibe desteği ve 3.000.000 ?’ya kadar uygun harcama tutarı. Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlara (kırmızı ve kanatlı et) % 50 hibe desteği ve 3.000.000 ?’ya kadar uygun harcama tutarı. Meyve-sebzelerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlara % 50 hibe desteği ve 1.250.000 ?’ya kadar uygun harcama tutarı. Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlara % 50 desteği ve 1.500.000 ?’ya kadar uygun harcama tutarı. Kırsal ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yatırımlara % 50 hibe desteği ve 250.000 ?’ya kadar uygun harcama tutarı. Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesine yönelik yatırımlara % 50 hibe desteği ve 250.000 ?’ya kadar uygun harcama tutarı. Kırsal turizm faaliyetlerine yönelik yatırımlara % 50 hibe desteği ve 400.000 ?’ya kadar uygun harcama tutarı. Kültür balıkçılığının geliştirilmesine yönelik yatırımlara % 50 hibe desteği ve 200.000 ?’ya kadar uygun harcama tutarı. Bilindiği gibi, kırsal kalkınma politikalarının en önemli amaçlarından birisi de kırsal alanlarda göçün azaltılması ve kırsal alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesidir. Bu sebeple uygulayacağımız program vasıtasıyla kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve mevcut işletme yapılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gıda hijyeni, hayvan refahı ve ıslahı konularında AB normları yakalanmış olacaktır. Kırsalda yaşayan insanlarımızın gelir ve refah seviyelerinin arttırılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Gerçekleşecek tüm bu gelişmeler ışığında çiftçi, üretici örgütleri ve işletmelerin proje yapma kapasiteleri gelişecektir. 23 Ocak tarihinde çıkılan 9. Çağrı İlanı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çanakkale İl Koordinatörlüğü de proje kabul edecektir. Bu sayede AB kırsal kalkınma desteklerinin ilimiz yatırımcıları tarafından kullanılmasının önü açılmış ve AB üyelik sürecinde Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır. Proje başvuruları 15 Şubat 2013 – 15 Mart 2013 tarihleri arasında Barbaros Mah. Şehit Gürol Cad. No:111-93/C Çanakkale adresindeki koordinatörlüğümüze yapılacaktır” dedi.

[Medya Hedef]