Ticaret Borsası Başkanlarından “Demokratikleşme Paketi” Değerlendirmesi

07 Ekim 2013

Çanakkale Ticaret Borsası ülkemizde son yıllarda önem kazanan anayasa çalışmaları, demokratikleşme çalışmaları ve demokratik hakların gelişimi konusunda son dönemde olan gelişmeleri değerlendirdi. Değerlendirmede ağırlıklı olarak Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan Demokratikleşme Paketi ve bu paketin piyasalara ve dış dünyaya yansıması üzerinde duruldu.

Değerlendirmede ülkemizin son yıllarda ekonomik gelişmeye paralel olarak demokratik haklar ve insani gelişim, sosyal kalkınma konularına da öncelik vermesi nedeniyle bu paketin farklı bir özelliği olduğu vurgulandı. Ekonomik kalkınmanın da, sosyal kalkınmanın da, insani gelişmenin de temelinde insan olduğu, insana topluma ve fertlere hizmet eden bir paketin etkisinin de çok uzun vadeli olacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen; paketin ana çizgileri, başlıkları ve bu noktadan sonra atılacak adımlarla ilgili olarak “Geçtiğimiz pazartesi günü Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan tarafından ana başlıklarıyla açıklanan Demokratikleşme Paketi ülkemizin her alanda gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Paket son yıllarda ülkemizin demokrasisi, istikrarı, gelişmesi ve kalkınması için atılan en önemli adımlardan biridir. Maddeler ağırlıklı olarak kültürel haklar, inanç özgürlüğü, siyasi partiler kanunu ile ilgili çalışmaları içeriyor. Ancak bu çalışma aynı zamanda ülkemizin huzuruna, toplumsal barışına ve siyasal uzlaşmasına sağladığı katkı kadar, ekonomiye, yatırımlara, büyümeye de çok olumlu yansıyacaktır” dedi.

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Abdullah Deniz ise “Türkiye farklı kültürlerin, farklı inançların, farklı etnik kökenden gelen, farklı gelenek ve görenekleri olan insanların yüzyıllardan beri aynı topraklarda, aynı bayrak altında, aynı şehirde huzur barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir ülkedir. Bunun da en güzel en canlı örneği Çanakkale’mizdir. Çanakkale’de farklı kültür, inanç ve yaşam biçimine sahip insanlar yüzyıllardır aynı adada, aynı mahallede, aynı sokakta huzur, güven ve barış içinde yaşamışlar ve hatta aynı mevzi içinde savaşmışlardır. Bu nedenle ben Başbakan tarafından açıklanan paketin ülkemizde son yıllarda dağılan kardeşlik ve huzur havasını yeniden tesis edeceğini umuyorum” dedi.

Abdullah Deniz “Türkiye Mozaiği (kardeşliği) yüz yıllardan beri oluşturulmuş, yüzyıllardan beri özenle korunmuş bir kardeşliktir. Kimse ne kardeşliğimizi ne de birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan paketin ekonomimize, kardeşliğimize, huzurumuza çok olumlu yansıması olacaktır. Etrafımızdaki ülkeler ateş çemberi içinde yanarken bizlerin huzuru, güveni, demokrasiyi ve en önemlisi ekonomimizi büyütmemiz çok önemli tarihi bir olaydır. Bizler Borsa olarak, ilimizin ekonomik ve sosyal gelişimini, huzurunu ve istikrarını, yatırımlarda cazibe merkezi olmasını çok değer veriyoruz. Bu nedenle paket ülkemize büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen paketi ekonomik gelişme perspektifinden değerlendirdiklerini ve “Dünya üzerinde ekonomisi gelişmiş ülkelerin geneline bakıldığında ekonomik istikrar ile demokratik istikrarın birbirinin tamamlayan unsurlar olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelerin hemen tümünde istikrar, demokratik haklar, ekonomik gelişme, düşünce hürriyeti, inanç hürriyeti, toplumsal barışın bir arada ve hep birlikte yürütüldüğünü gözlüyoruz. Devletler toplumlarının kültürel gelişmesine, huzuruna, barışına, refahına, istikrarına aynı anda hizmet ediyorlar. Ancak bütün bunlardan daha önemli olan ise şu: Bu maddeler Türkiye’nin son yıllarda ürettiği zenginliğin, katma değerin, refahın toplumun daha geniş katmanlarına daha geniş alanlarına yayılmasına hizmet edecektir” dedi.

Yapılan değerlendirmelerin ışığında açıklama yapan Borsa yöneticileri Kaya Üzen ve Abdullah Deniz “Türkiye bu adımların ardından bölgesinde ekonomik cazibe merkezi olacaktır. Refah ve huzur kaynağı olacaktır. Gelişmenin dinamosu, lokomotifi, motoru olacaktır. Enerjisini ekonomiye, büyümeye harcayacaktır. Şimdi bundan sonra sorumluluk bizlere, işadamlarına düşüyor. Bizler güven ortamı içerisinde iş yaparak yeni yatırım alanları, yeni açılım alanları ve yeni pazarlar, ülkeler bulmalıyız. Demokratik Paket bizler için, işadamları için bir yeni bir fırsat sayfası olacaktır. Ülkemizin demokratik kalitesini yükseltecektir. Demokrasi liginde üst seviyelere yükseltecektir. Hepimizin en nihai hedefi, bu paketin en temel hedefi, bu adımların en güzel sonucu Çanakkale’mizin 2015 yılına kadar marka şehir olma ve Türkiye’mizin 2023 yılı hedeflerine uygun olarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak ve ihracatımızı 500 Milyar Dolar seviyesine çıkarmaktır. Bu vesileyle bizler Çanakkale Ticaret Borsası olarak bu açılımların, paketin ilimize, ülkemize, demokrasimize, ekonomimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz” dediler.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir