Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet Konuşuldu

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet Konuşuldu
04 Aralık 2014

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde Aralık ayının ilk Çarşamba etkinliği gerçekleştirildi. Sohbet Doç. Dr. Şeref Uluocak, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Gökulu, Araş. Gör. Olgun Bilir, Sosyal Hizmet Uzmanları Nigar Etizer Karacık ile Dilek Özbay tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet; Çanakkale Örneği” araştırması ışığında gerçekleştirildi.

3 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak çalışmalarının detaylarını paylaşan ÇOMÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Şeref Uluocak, genelden özele gerçekleştirdikleri çalışmanın ana hatlarını konuklar ile paylaştı. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden sosyal hizmet uzmanlarının çalışmanın mimarı olduğunu söyleyen Uluocak, sığınma evlerinden yardım talep eden kadınlar üzerinden yapılan çalışmada edindikleri bulguları paylaştı.

Kadına yönelik şiddetin meslek, yaş, eğitim durumu gibi istatistiki dağılımları da yine projede görev alan ÇOMÜ Araş. Görevlisi Olgun Bilir tarafından paylaşıldı. 400 kişi ile yapılan çalışma sonucunda edinilen bulgularda şiddetin sıklıkla sevgili/eş gibi kadının en yakınındaki tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Projenin mimarlarından Sosyal Hizmet Uzmanı Nigar Etizer Kayacık ise mesleğinin yanı sıra aktivist olarak da görev aldığı çalışmaları paylaştı. Çanakkale kentinin bu konuda iyi durumda olan kentlerden biri olduğunun altını çizerken kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel şiddetle sınırlandırılamayacağını yerleşmiş normların ataerkil baskınlığın kadının bilinçaltında bir şiddet oluşturduğunun altını çizdi. Çanakkale’de 14000 aile ile gerçekleştirdikleri toplumsal cinsiyet çalışmalarını çok önemsediğini konuşabilmenin şiddetin de önüne geçebilmek için ilk adım olduğunu belirtti. Kadın ile erkeğin farklı olmasının eşit olmalarına engel olamayacağının altını çizerken mağdur olanın kendisini ispatlama kaygısının da ne kadar incitici bir durum olduğunu, günümüz hukuk uygulayıcılarının uygulama hataları ve anlayışları nedeniyle şiddetin sıradanlaştırıldığının vurgusunu yaptı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetin psikanaliz yönteminden yararlanılarak da ilgilenilmesi gereken bir sorun olduğunu belirtirken cinsel, fiziksel, duygusal şiddeti ayırmanın güç olduğunu, bir sarmal halinde gerçekleştiğini, hepsinin birbiri ile ilintili olduğunu söyledi.

Konukların soruları ile de devam eden sohbette toplumsal cinsiyet çalışmalarının ne kadar önemli olduğu ve bu çalışmalarının rutin bir şekilde yapılabilir olmasının, yaygınlaştırılmasının, konuşulur kılınmasının gerekliliği üzerinde durulurken Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nin bu çalışmalar için ev sahipliği yapabileceği fikri öne sürüldü.

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde 10 Aralık 2014 Çarşamba saat 18.00’da İrfan Sezer ile “Eski Dostlar” isimli kent sohbeti gerçekleştirilecek.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir