‘Troya Geçilmez’ – Resim Sergisi

04 Aralık 2008

Akadeğilmi? Sanat Grubu’nun ‘Troya Geçilmez’ isimli sergisi 16 Aralık 2008 – 27 Aralık 2008 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Galerisi’nde ziyaret edilebilir.

Düzenleyen: Cenk Beyhan – İhsan Doğrusöz
Ayrıntılı Bilgi: (0 286) 217 61 61 – (0 286) 218 00 18 /1225

Nasıl? AKADEĞİL Mİ?

Akadeğil mi, Akademi’den üniversiteye geçiş sürecinde 1980-1990 yıllarındaki Akademi öğrencileri arasında çıkan ve deneysel sanat eylemlerini gerçekleştiren grupların temelini oluşturan bir sanatsal oluşumdur. Buna paralel olarak, farklı dallardaki sanat öğrencileri özellikle 80’li yılların ortalarından itibaren kısa ömürlü gruplarla sanat eylemleri gerçekleştirdiler. Bunlar içerisinde Barbar’t, Fosseptik, Doğa Korumacıları, Yeşil Sanatçılar, Grup 9, Akadeğil mi gibi grupları sayabiliriz. Bu gruplar, önceleri korunaklı konumu nedeniyle tercih ettikleri klasik sahne uygulamalarını daha sonraları terk ederek, dış mekânlarda çalışmaya başladılar. 1983’te yapılanan grup, daha sonra oluşacak bazı grupların ve çalışmaların da temelini oluşturmuştur. 80’li yılların ortalarında Akadeğil mi oluşumu içerisinde yer alan bir grup sanatçı, küremizin yeni dayatmaları ve ezberlerine karşı yeniden bir araya gelerek 7 Temmuz 2007’de örgütlenmelerinin adımını attılar. Ortak kararlar sonucu, “Bağımsızlığı Çok Önemseyen”, “Küreselleşme Olumsuzlukları Karşıtı”, “Yerelliği Dikkate Alan”, “Anadolu’nun Kültürel Katmanlarını Dikeylemesine Özümseyen” başlıklarda buluşuldu.

Bizler resimlerimizi, heykellerimizi yapmaya çalışırken nasıl bir dünyada ve Türkiye’de yaşadığımızı da merak eden, sorgulayan insanlarız. 80 küsur yıllık cumhuriyetin bağımsızlığının ve demokratik yapısının gitgide nasıl kemirildiğini, faydacı serbest piyasa sağcılığının sömürmeye acımasızca nasıl devam ettiğini izleyenlerdeniz. Bu izlenim, kültürel ortamda da çeşitli parlak görünümlü neo-liberal tuzakları karşımıza çıkarıyor. Soros örneğindeki gibi, neo-liberal ilişkilerin sözde kültür temsilcileriyle sponsor maskeli sanat avcıları, insani yaratıcı ilişkileri ve yaşama biçimlerini aşağılamaktadır. Çeşitli kültürel etiketlerle de teokratize edilmiş radikal neo-liberalizmin fayda makinesinde, çekilmiş kıyma haline getirilmektedir. Vahim olan, küreselleşmenin olumsuz sonuçlarını örten kapitalizmin cazibeyle örülü perdesi arkasındaki yerel durumu küreselleştirme çabalarının kabul görmeye başlamasıdır. Bu nedenle de ne yazık ki birçok kişi, bazı sergi mekânlarının ruhsuzlaştırılmış, magazinleştirilmiş, gündeliğe düşmüş ilişki dinamiklerinin serbest piyasaya yönelmiş kimlikleriyle bağlantı kurmaktalar. Biz şimdilik, plastik sanatların bu faydacı çıkmaz döngüdeki macerasına ortak olmamak üzere bir araya geldik… Bizler, yukarıda anlattığımız bu pespaye, faydacı, neo-liberal ağlarla örülmüş sistemle uzlaşmak istemeyen plastik sanatçılar olarak AKADEĞİL Mİ grubunu kurduk. Şimdilik sayımız bu kadar ama biliyoruz ki bu sayı nitelikli bir niceliğe dönüşecektir. 80’li yllarda Akademi bünyesinde oluşturduğumuz gruplardan birisi olan AKADEĞİL Mİ grubunun ismini yaşatmaya kararlıyız.

Bizi, Akadeğil mi’yi mecburen izleyeceksiniz. NASIL? AKADEĞİL Mİ?

[Akadeğilmi? hakkında kaynak]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir