Türk Telekom’dan Sabit Ücret Savunması

30 Ekim 2008

Çanakkale Telekom İl Müdürü Erhan Kaya, sabit ücretin başta AB ülkeleri olmak üzere, yabancı ülkelerde de mevcut ve hukuki bir uygulama olduğunu söyledi.

Çanakkale Telekom İl Müdürü Erhan Kaya, TÜKODER tarafından 1 Kasım tarihinde sabit ücretleri protesto etmek amacıyla eylem yapılacağını öğrendiklerini belirterek, “Sabit ücret, Türk Telekom tarafından abonelere sunmakta olunan hizmetin, telefon hatlarının aktif kullanımı dışında kalan zamanlarda Türk Telekom’a yüklenen masrafların karşılığı olarak alınmaktadır. Diğer bir deyişle sabit ücret, telefon hattı tahsis edilmesi, kesintisiz bir şekilde her an konuşma hakkı sağlanması, siz hiçbir arama yapmasanız dahi size gelecek telefonlara cevap vermenizi sağlayacak şekilde sistemin çalışır durumda bulunması için yapılan işletme maliyetinin karşılığı olarak, gerekli bakım işlemlerinin yapılarak, sistemde herhangi bir arıza oluşması halinde bu arızaların giderilmesinin karşılığıdır. Diğer taraftan, uygulamada temel telefon hizmetleri kapsamında Türk Telekom’un katlandığı maliyetlerin büyük bir bölümü değişken maliyetlerden ziyade sabit ve şebekeyi çalışır vaziyette tutmak için gerçekleştirilen maliyetlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de söz konusu sabit maliyetlerin sabit ücretler yoluyla karşılanması yaklaşımı, kanun ile açıkça düzenlenmiş ve Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay tarafından da kabul görmüştür. Dolayısıyla, gerek mevzuatta gerekse pek çok yüksek yargı kararında sabit ücret uygulamasının abonelerimiz arasında eşitliği temine de hizmet eden, zorunlu ve hukuka uygun bir uygulama olduğu açıkça belirtilmiş bulunmaktadır” diye konuştu.

Telekom İl Müdürü Erhan Kaya, Türk Telekom tarafından gerek 2004 yılında, gerek Aralık 2006 ve Temmuz 2007’de hazırlanan tarifelerin Telekomünikasyon Kurumu’nun onayına sunulduğunu da belirterek, ” Çıkarılan bu tarifelerin üçünde de sabit ücrete yer verilmiş; Telekomünikasyon Kurumu her üç tarifede de sabit ücrete ilişkin hiçbir olumsuz görüş bildirmemiş, her üç tarifeyi de onaylamıştır. Bu bağlamda 2004 yılında uygulamaya başlanan tarifelerin hukuka uygun olduğunu değerlendiren Danıştay Kararında da tarifelerin hukuka uygunluğu kabul edilmiştir. Öte yandan, sabit ücret uygulamasının, başta AB ülkeleri olmak üzere, yabancı ülkelerde de mevcut ve hukuki bir uygulama olarak mevcut olduğunu belirtmek gerekmektedir. Üstelik İrlanda’da aylık 24 Avro, Hollanda’da 18 Avro, Yunanistan’da 15 Avro yani 27 YTL, Macaristan’da 12 Avro yani 21 YTL gibi ülkemize göre son derece yüksek bir miktarda tahsil edilen söz konusu ücreti, şirketimiz, ülkemiz ekonomik şartları çerçevesinde abonelerinden uygun bir tutarda tahsil etmektedir. Görüldüğü gibi sunmakta olduğumuz hizmetlerin devamlılığı, kalitesinin korunması, hatta yükseltilmesi ve abonelerimiz arasında eşitliğin sağlanması için ülkemiz ekonomik şartları ve yurtdışı örnekleri dikkate alındığında mümkün olan en düşük oranda ve hukuka uygun olarak sabit ücret alınmaktadır. Müşterilerimize gönderilen mesajlarda, “185, 186, 187, 188, 189, 114, 117, 119, 130, 170, 171, 172, 173, 178, 182, 183, 184’ü ararsanız 15 saniye için 288.000 TL.” ifadesi de doğru değildir. Bu numaralar için kontör atış periyodumuz 60 saniye olmaktadır. Yani her 60 saniyede bir kontör atmaktadır. Bu numaraların bir kısmı şehirlerarası tarifeden ücretlendirilmektedir. 184 şehirlerarası tarife iken 189 şehiriçi tarife üzerinden ücretlendirilmektedir” dedi.
İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir