Türkiye’deki İlk Özel Sektör ‘Biyoçeşitlilik Raporu’na İSO Ödülü

Türkiye’deki İlk Özel Sektör ‘Biyoçeşitlilik Raporu’na İSO Ödülü
12 Aralık 2014

İÇDAŞ A.Ş. Çanakkale Biga’da bulunan tesisleri için hazırlanan Biyoçeşitlilik Raporu İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından ödüllendirildi. Türkiye’nin özel sektör alanında ilk Biyoçeşitlilik Raporu’nu hazırlayan İÇDAŞ’a “14. ISO Çevre ve Enerji Ödülleri Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre Dostu Uygulama” ile “Sosyal Sorumluluk Jüri Özel Ödülü” verildi. Doğaya, çevreye duyarlılığı nedeniyle İÇDAŞ, geçtiğimiz yıllarla birlikte dünya ve Türkiye çapında 15’nci “çevre ödülünü” almış oldu.

Enerji, çelik ve gemi inşaası alanlarında faaliyet gösteren İÇDAŞ tesislerindeki üretimde doğal hayata gösterilen hassas yaklaşım sonucunda deniz-kıyı ekosistemi ve orman ekosisteminde 271 havyan türü, 136 bitki türü tespit edildi.

İlki 2013 yılında yayınlanan rapor ile İÇDAŞ tesisleri çevresindeki deniz ve kara ekosistemine ait yüzlerce canlı tespit edilerek, kayıt altına alınması ve sınıflandırılması sağlandı.Düzenlenen rapor, sanayi faaliyetlerinde kullanılan çevreci üretim teknikleri ve çevrenin korunması yönünde alınan tedbirlerin en önemli göstergelerin ispatını ortaya koyuyor. Biyoçeşitliliğin korunması, ekosistem dengesinin korunması anlamı taşıdığı için gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarının korunması anlamını taşıyor. Biyoçeşitliliğin izlenmesi ve korunması bu yönüyle de toplumsal fayda içeriyor.

İÇDAŞ’ın uyguladığı “Firma Sürdürülebilirlik Politikası” gereği, etki alanındaki biyoçeşitliliğin izlenmesi ve korunması amacıyla yürüttüğü çalışmaları düzenli olarak raporlanıyor. Sürdürülebilir kalkınma ve biyoçeşitliliğin korunması birbirinden ayrılamaz iki konu olarak raporda yer alıyor.

Biyoçeşitlilik konusunda yürütülen çalışmalar proje için özel olarak istihdam edilen uzman biyolog tarafından organize edildi. Çalışmalar 2013 yılında, tesisler çevresindeki karasal, sucul ve denizel ekosistemlerinde yürütülüyor. Çalışmanın çeşitli aşamalarında 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ile TÜBİTAK’tan destekler alınıyor.

Deniz-kıyı ekosistemi ve orman ekosisteminde yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen toplam havyan türü sayısı 271 iken bitki türü sayısı ise 136 oldu. Tespit edilen canlılar, Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma listesi ile de karşılaştırıldı. Habere ilişkin rapora şu linkten ulaşılabilir:
http://www.icdas.com.tr/PageGalleryFiles/PdfFiles/2013%20%C4%B0%C3%87DA%C5%9E%20Biyo%C3%A7e%C5%9Fitlilik%20Raporu.pdf

Filtreler:
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir