Yeni Adalet Sarayı Binası İçin Tapu Teslim Töreni Yapıldı

26 Aralık 2012

Barbaros Mahallesi Mezarlık Mevkiinde Hüseyin Akif Terzioğlu Şefkat Yuvası Vakfı Adına tapuya kayıtlı 17.000 m2 taşınmaz ücreti mukabili Adalet Bakanlığı Çanakkale Adalet Sarayına devredilmek üzere Çanakkale İl Defterdarlığınca satın alınarak Hazine adına kaydedildi.

Valilik Makamında yapılan tapu teslim töreninde Vali Güngör Azim Tuna ve Cumhuriyet Başsavcısı Salih Çokal, Terzioğlu Vakfına ait taşınmazın 2.295.000.00 TL bedelle kamulaştırılarak, Adalet Bakanlığı Çanakkale Adalet Sarayına devredilmek üzere Çanakkale İl Defterdarlığınca satın alınıp, Hazine adına kaydedildiğini belirterek muhtemelen 2013 ilkbahar aylarında temeli atılacak olan yeni Adalet Binasının Çanakkale için hayırlı olması temennilerinde bulundular.

Cumhuriyet Başsavcısı Salih Çokal dün konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak sözlere yer vermişti; “2008 yılında Çanakkale Adalet Sarayı yapımı için Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı tarafından satın alınan Çanakkale Merkez Barbaros mahallesinde bulunan taşınmazın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünce 2012 yılında istimlak edilmesi sebebi ile, yeni Adalet Sarayı yeri arayışına başlanmıştır. Yapımı düşünülen Adalet Sarayı için yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda; Çanakkale İli Barbaros Mahallesi Merkez Mezarlık mevkii 115 ada 28 nolu parselde Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfına ait 17.000 m2‘lik taşınmaz üzerinde karar kılınmış ve Adalet Sarayı yapımına uygun olduğu düşünülmüştür. Söz konusu yerin kamulaştırılmak suretiyle satın alınması yoluna gidilmiştir. Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Başkanı olan Çanakkale Valisi Sayın Güngör Azim Tuna’dan ve yönetim kurulundan bedeli mukabili bu yerin Adalet Sarayı için alım çalışmalarına başlanmış, Adalet Bakanlığının uygun görmesi sonucu, söz konusu taşınmaz, 25.12.2012 Salı günü (bugün) alımı yapılarak hazine adına tapuda kaydedilmiştir. Söz konusu taşınmazın bedeli, Ticaret ve Sanayi Odası, Mimarlar Odası ve Emlakçılar Dayanışma Derneği’nden alınan rakamlar ekseninde güncellenerek ve piyasa rayiçi olarak tespit edilen bedel, Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfının banka hesabına Adalet Bakanlığının Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca havale edilerek ödeme yapılmıştır. Çanakkale İl Merkezinin ciddi bir şekilde yeni bir Adalet Sarayına ihtiyacı yadsınamaz bir gerçek olması ve Çanakkale İl Merkezinin konumu nedeni ile sağlam ve ihtiyaca cevap veren bir Adalet Sarayının acilen yapılması gerçeği göz önüne alınarak, satın alınan taşınmaz üzerinde 2013 yılında ve en kısa zaman içinde temel atma ve akabinde Adalet Sarayının yapılması planlanmaktadır.”

[Medya Hedef]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir