“Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması Çalışmaları Devam Ediyor

04 Ağustos 2013

Çanakkale Belediyesi, Yeşil Yerel Yönetim ve Hizmet Binası Proje Yarışması’nın ardından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü önderliğinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı ve Çevresi Düzenlemesi “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması’na ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale Belediyesi’nden çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

Çanakkale Kent Meydanı ve çevresini Çanakkale’nin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olarak günümüz kullanıcılarının ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde, kentsel, mimari ve peyzaj tasarımı ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi amacını taşıyan yarışma; Çanakkale Belediyesi’nce 1/2000 ölçekli plan sınırları belirlenmiş alanda ve 32L4A pafta 474 Ada 12 nolu Parsel ve eski 174 Ada 5 nolu parsel ile Kent (İskele) Meydanı alanını kapsamaktadır.

Çevre Düzenleme “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması ile, Çanakkale’nin gelecek vizyonuna paralel olarak, mekansal, kültürel, sanatsal, sosyal ve ekolojik değerleri geliştirici nitelikte bir kentsel açık mekan olma özelliği taşıyan, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik tasarım çözümleri ile koruma-kullanım dengesini gözetecek biçimde işlevlendirilmiş, Çanakkale’ye özgü değerleri yansıtacak nitelikte ve özgün kimlikli açık mekanlar oluşturularak, sahilin kentle ve kentli ile bütünleştirilmesi ve kent yaşamına kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Çanakkale Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Düzenlemesi “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması’na ilişkin gelen soruların cevaplandırılması amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmiş, toplantıya Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Z. Özleyiş Çetin ve yarışma ekibinin yanı sıra Jüri Üyeleri Mimar Prof. Dr. Ülkü Altınoluk (Jüri Başkanı), Mimar Şehir Plancısı Prof. Dr. Emre Aysu, Mimar Prof. Dr. Harun Batırbaygil, Peyzaj Mimarı Yrd. Doç. Dr. Bahar Başer Kalyoncuoğlu, Mimar Ferda Oral katılarak proje yarışmasına ilişkin gelen soruları değerlendirerek cevaplandırmışlardır.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiler için tıklayınız.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir