Tacize Sessiz Kalmayın!

Çanakkale’de bir kurumda görev yaparken kurum amiri tarafından bezdiriye (mobbing), cinsel tacize maruz kalan, aynı zamanda kurumda çalışan bir işçi tarafından fiziksel şiddete uğrayan kadın arkadaşımız için isyanımız büyüyor!

Göreve geldiği ilk günlerden itibaren müdürün küçümseyici ve aşağılayıcı tavırlarına, ajan olduğu suçlamalarına, hakaretlerine katlanmak zorunda kalan arkadaşımız, müdürün cinsel tacizine uğramış, korku ve baskıyla yıldırılmaya, sindirilmeye çalışılmış; tüm bunlar yetmezmiş gibi aynı işyerinde geçici olarak çalışan bir erkek personelden defalarca hakaret görmüş; 19.10.2010 tarihinde de dayağa maruz kalmış, fiziksel şiddet görmüştür. Bu kişi ile ilgili dava Çanakkale 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanmış; kadın arkadaşımıza yapılan hakaretler ve maruz kaldığı fiziksel şiddet hiçe sayılmış; şiddet uygulayan erkek daha önce sabıkasının olmaması nedeniyle ve ceza indirimlerinden faydalandırılarak beraat ettirilmiştir.

Kamuda yaşanan taciz olayı ile ilgili olarak 11.04.2011 tarihinde Çanakkale Başsavcılığı’na açılan kamu davası mahkemenin görevsizlik kararı ile sonuçlanmış ve dosyanın Çanakkale Asliye Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. Taciz davasının ikinci duruşması 15.12.2011 tarihinde yapılacaktır.

Biz kadınlar bir kez daha haykırıyoruz: Tacize karşı susmadık, susmayacağız!

Biliyoruz ki cinsel taciz kadının varlıksal yetisini tahrip eden, bedensel ağrılardan, depresyona, kendine güvensizlikten korku içinde yaşamaya kadar kadınların hayatını kabusa çeviren ve yaşandıktan çok sonra dahi olumsuz etkilerini sürdüren bir suçtur. Bu suçun tahrik indirimleriyle cezasının azaltılması ya da cezasız bırakılması tacizcileri cesaretlendiriyor ve taciz suçunu normalleştiriyor. Bu durum biz kadınların hayatını kabusa çevirmeye devam ediyor. Bu nedenle, bir kadın cinsellik ve cinsiyet temelli saldırıya, aşağılamaya ya da ayrımcılığa maruz kaldığında bunun için bir beyanda bulunuyorsa, bu beyanın esas alınmasının gerekli olduğuna inanıyoruz.

Çanakkale’de yaşanan kamuda taciz olayında kadın arkadaşımıza yönelik taciz ses kayıtlarından açık seçik anlaşıldığı ve amirin iddianameye konu eylemleri gerçekleştirirken temasın da bulunduğunun mahkeme tarafından kabul edilip hakkında dava açıldığı halde kurum amiri görevini burada ya da başka bir yerde sürdürecek, hiyerarşik ilişki ağları içinde kadınlar tehdit altında yaşamaya devam edecekler. Artık evde, sokakta, işyerinde sırf kadın olduğumuz için tehdit/korku/baskı altında yaşamak istemiyoruz!

Biz kadınlar dün olduğu gibi bugün de  Çanakkale’de bir kurumda görev  yaparken müdürü  tarafından mobbing’e, cinsel tacize maruz kalan, aynı zamanda kurumda çalışan bir erkek işçi tarafından şiddete uğrayan kadın arkadaşımızın yanındayız.

Her kadının bir şekilde maruz kaldığı, kadına yönelik şiddetin bir türü ve erkek egemen sistemin kadın bedeni üzerindeki baskı ve denetim araçlarından biri olan cinsel tacize karşı  mücadele etmeye devam edeceğiz!

Bir kez daha 15.12.2011 tarihinde Çanakkale Asliye Mahkemesi’nde görülecek taciz davasının sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiriyor; tüm kadınları evde, sokakta, işyerinde kadına yönelen şiddete, tacize, mobbing’e hayır demek için dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Çanakkale Bağımsız Kadın Kolektifi Son Yazıları...

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir