Fecri Polat - 1 / 2 -

Troia Savaşı’ndan 29 Ekim’e
Lisans Eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde tamamladı (2008). Aynı Üniversite ve Bölümde, Prehistorya Ana Bilim Dalında "Doğu Anadolu Yayla Kültürü ve Yayla Mimarisi (Etnoarkeolojik Bir Bakış)" isimli çalışmayla Yüksek Lisansını tamamladı. Çok sayıda kazı ve araştırma projesinde yer alan Polat, 2008 yılından beri Troia Kazı Projesinin bir üyesidir. Araştırma alanı; Batı Anadolu Kalkolitik Dönem, Doğu Anadolu II.-III. bin. Uzmanlık alanları; Etnoarkeoloji, Yerleşim Arkeoloji ve kazı tetkikleri olan Polat, sosyal evrim, eşitsizlik ve ekonominin insan yaşamı üzerindeki etkilerinin arkeolojiye yansımaları konusunda çalışmalar yapıyor. 2010 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde çalışan Fecri Polat, 2011 yılından buyana Çanakkale Tübingen Troia Vakfında çalışıyor. Arkeoloji ve Sanat Yayınları'ndan çıkan "Doğu Anadolu Yayla Kültürü ve Yayla Mimarisi (Etnoarkeolojik Bir Bakış)" başta olmak üzere arkeoloji alanında; "Bozköy Hanaytepe ve Çevresi Prehistorik Dönem Araştırmaları", "Troia Rüzgârı (Editörlük)", Güneşi Selamlayan Nemrut (çocuk kitabı), "Lidya Devleti ve Lidya (Karun) Hazineleri", "Halileli: Troia Ovası'nda Bir Köy", Tevfikiye Köyü: Son Troialılar", "Yeniköy: Troia'nın İlk Savunma Hattı", "Atatürk veArkeoloji gibi birçok kitabı bulunmaktadır. Bunların yanında Homeros'un İlyada Destanı'nı Kürtçe'ye çevirmiş ve bu çeviri Heyemola Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Arkeoloji alanında çok sayıda bilimsel makalesi bulunan yazarın, "Karanlığın İçinden" adında bir romanı, etnografya ve sosyoloji alanında kitap ve makale çalışmaları vardır.